Multilicenčné programy

Viac licencií je možné nakúpiť so zľavou

Užívatelia s najrôznejšími potrebami a požiadavkami musia mať k dispozícii aj zodpovedajúco rôznorodú ponuku predajných modelov a programov. Microsoft ju samozrejme pripravil. Na zákazníkoch alebo ich dodávateľoch softvéru zostáva aby si ponúkaných možnosti vybrali tú, ktorá najviac vyhovuje ich konkrétnej situácii a predstavám.

Stručný prehľad multilicenčných programov

Prenájom softvéru

Podľa veľkosti firmy, či skôr podľa počtu používaných počítačov, môžu organizácie zvoliť medzi dvoma modelmi, ktoré umožňujú používať licencie na báze prenájmu od spoločnosti Microsoft - Open Subscription License a Enterprise Agreement Subscription.

 • Open Value License
  Rozložené financovanie pri nákupe licencií prináša firemným zákazníkom možnosť optimalizovania investícií do nákupu licencií pre produkty spoločnosti Microsoft. Rozdelenie splátok za licencie do troch pravidelných ročných poplatkov zahŕňajúcich automaticky aj Software Assurance znamená výhodu dlhodobo predvídateľných investícií do nákupu softvérových licencií.
 • Enterprise Agreement Subscription
  Microsoft Enterprise Agreement je multilicenčná zmluva určená pre firemných zákazníkov s 250 či viacerými stolnými počítačmi, ktorí si licencie na softvér Microsoft chcú predplatiť, nie však kúpiť.


Software na splátky

 • Open Value License
  Multilicenčné zmluvy Microsoft Open Value sú riešením nákupu licencií navrhnutým pre firemných zákazníkov, ktorí vyžadujú jednoduchosť, flexibilitu rozhodovania, možnosť pružného reagovania na rast firmy a predovšetkým rozloženie platieb za licencie do troch ročných poplatkov.
 • Enterprise Agreement
  Multilicenčné zmluvy Enterprise Agreement prinášajú firemným zákazníkom s viac než 250 počítačmi licenčné riešenie nákupu trvalých licencií vo forme ich rozložených splátok či dočasných licencií vo forme prenájmu s možnosťou následného odkúpenia.


Nákup licencií

 • Open License
  Firemní zákazníci môžu využiť pre nákup licencií multilicenčný program Microsoft Open License. Ide o riešenie vhodné pre menšie a stredne veľké objemy nákupu licencií vyznačujúce sa jednorázovou platbou za licencie v okamihu nákupu a voliteľnou možnosťou nákupu licencií v kombinácii so Software Assurance.
 • Select License
  Microsoft Select License je multilicenčný program vhodný pre organizácie s viac než 250 počítačmi, ktorý spolu s výhodnými cenami licencií prináša firemným zákazníkom aj celý rad práv a výhod, ďalej zvyšujúcich kvalitu a hodnotu licencie. Uzatvára sa na obdobie troch rokov s možnosťou predĺženia o jeden alebo tri roky.