Softvérový manažment - prečo sa ním zaoberať?

Vaša firma sa rozrastá a rozširuje sa počítačové vybavenie jednotlivých pracovísk. Situácia začína byť pre firemný manažment pomerne neprehľadná. Softvérový manažment vám pomôže a zaistí prehľad v jednotlivých bodoch:

  • vytvorenie funkčnej evidencie nehmotného investičného majetku
  • stanovenie jasnej koncepcie ďalších nákupov a zaobchádzania s IT
  • zjednotenie používanej softvérovej platformy v spoločnosti
  • systematizáciu ďalších nákupov licencií (nákupy multilicencií)
  • zníženie nebezpečenstva softvérových vírusov, preťaženia počítačových sietí a ohrozenia zvonku (používatelia majú presne definované pravidlá zaobchádzania s výpočtovou technikou, neinštalujú softvér z internetu a iných zdrojov bez vedomia správcu siete
  • prenesenie zodpovednosti za prípadné nelegálne inštalácie softvéru až na koncových používateľov počítačov (aspoň v maximálnej možnej miere)
  • pozitívny signál voči zákazníkom, obchodným partnerom a verejnosti
  • odstránenie nebezpečenstva prípadných sankcií pre porušovanie autorského zákona a ostatných súvisiacich právnych noriem

Komplexné riešenie všetkých týchto problémov pri správe softvéru a licenčnej politiky Vám môže ponúknuť práve softvérový manažment. Jeho základným prostriedkom je softvérový audit - dôkladná inventarizácia softvéru.

A čo prinesie softvérový manažment manažérom IT?

Podstatne zníži požiadavky na technickú podporu a školenia.

Zjednoduší sa údržba siete. Identifikácia programov nekompatibilných so sieťou výrazne zjednoduší jej údržbu.

Zníženie nebezpečenstva softvérových vírusov, preťaženia počítačových sietí a ohrozenia zvonku. (presne definované pravidlá zaobchádzania s výpočtovou technikou zamedzia inštaláciám softvéru z internetu či iných, externých zdrojov bez vedomia správcu siete).

V maximálnej možnej miere prenesenie zodpovednosti za prípadné nelegálne inštalácie softvéru až na koncových používateľov počítačov.Lepšie využívanie nového softvéru. Mnoho počítačových sietí je zaplnených zriedka používaným softvérom. Pracoviská sú často preplnené hardvérom, ktorý je zastaralý a neslúži už potrebám organizácie. Softvérový audit poskytuje jednoduché prostriedky na zisťovanie aktuálne používaných prostriedkov a ich prínosu pre organizáciu.

Softvérový audit: Prehľad