Základné informácie

Softvér sa stal neodmysliteľnou súčasťou našich životov a do podvedomia používateľov už natrvalo vošla myšlienka, že sa používanie softvéru riadi nejakými pravidlami, že existujú licencie, licenčné zmluvy, multilicenčné programy, rôzne ceny podľa použitého nákupného modelu atď. Celá problematika sa na prvý pohľad zdá trocha nezrozumiteľná, avšak pri bližšom preskúmaní zistíme, že stačí porozumieť niekoľkým základným pojmom, trocha sa zorientovať v ponuke alebo si nájsť kvalifikovaného partnera v dodávateľovi softvéru, ktorý patričné znalosti a informácie získa za nás a pre nás.

Čo je licencia?
Na týchto stránkach nájdete základné vysvetlenie pojmu licencia a licenčná zmluva, čo je alfa a omega legálneho používania softvéru. Sú tu aj informácie o tom, ako legálne previesť licencie softvéru spoločnosti Microsoft na iného používateľa, aké nadobúdacie doklady potrebujete uschovať pre prípad kontroly, alebo za akých okolností môžete používať staršie verzie produktov, ktoré máte kúpené.

Produkty a spôsoby predaja
Ponuka spoločnosti Microsoft je veľmi široká nielen, čo sa softvéru samotného týka, ale tiež vo výbere spôsobov, ako získať legálnu licenciu na jeho používanie. Aké sú možnosti pre typ produktov, ktoré práve chcete získať, vám poradí prehľadná tabuľka.

Kde nakúpiť
Zaobstarať softvér pre jeden či pre tisíc počítačov nemusí byť problém, pokiaľ si viete sami vybrať najvýhodnejší spôsob nákupu. Ak nechcete strácať čas, stačí si dobre zvoliť medzi odporúčanými predajcami spoločnosti Microsoft a budete mať istotu, že získate softvér skutočne legálny, originálny a pravý a že správne využijete širokú ponuku možností a licenčných programov tak, aby vás získanie softvéru nestálo viac, než je potrebné.

Licenčné pojmy
Ak sa chcete dobre orientovať v informáciách, cenníkoch a ponukách, chce to istú znalosť pojmov, ktoré sa používajú. Mnohé z nich nemajú výstižné ekvivalenty v slovenčine a ich obsah nemusí byť na prvý pohľad vždy zrejmý. Na pomoc vám prichádza abecedne zoradený slovník licenčných pojmov, ktorý je priebežne doplňovaný a aktualizovaný.

Najčastejšie otázky
Ak vám chýbajú odpovede na niektoré otázky týkajúce sa softvéru spoločnosti Microsoft, je tu pre vás Zákaznícke centrum. Na webových stránkach Zákazníckeho centra nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.