Podporujeme podnikanie

Sme odhodlaní podporiť rast a obnovu Európy. Partnerský ekosystém Microsoftu prispieva 40% k celkovej zamestnanosti v IKT a 57% daňových ziskov pochádza práve z odvetvia IKT. Približne 18% zamestnancov Microsoftu (takmer 16 000 ľudí) pracuje v Európe, z toho 1 800 sa venuje výskumu a vývoju v 19 krajinách EÚ. Microsoft má v Európe viac ako 40 výskumných, vývojových a inovačných centier (napr. Medzinárodné výskumné laboratórium v Cambridge, vývojové a inovačné centrá v Kodani, Zürichu, Osle, Aachene a Dubline, search-technology centrá v Paríži, Londýne a Mníchove).

Ako spoločnosť, ktorá profituje z európskej ekonomiky, sme tiež zodpovední za to, aby sme do nej aj prispievali. Zapájame sa a participujeme na rôznych programoch ako Interoperability Executive Customer Council (IECC) (US) a Interop Vendor Alliance (IVA) (US), eHealth, EU Grants Advisor (US) a uzatvárame partnerstvá ako European Alliance on Skills for Employability (»), spolupracujeme s európskymi environmentálnymi agentúrami Eye on Earth (») a Environmental Atlas of Europe (US).

Podporujeme každý stupeň IT vzdelávania, od základnej úrovne až po pokročilý vývoj softvéru a jednotlivcom pomáhame dosiahnuť ich vlastné ciele v IT. Do nášho programu Partneri vo vzdelávaní sa počas minulého roka celosvetovo zapojilo takmer 10 miliónov študentov, podpísali sme zmluvy s vládami 62 krajín a za najbližších 15 rokov sme do vzdelávania zaviazali investovať vyše 750 miliónov dolárov.

Naše aktivity oblasti podpory podnikania možno rozdeliť na nasledovné okruhy:

Vedieme spoluprácu medzi priemyslom a zákonodarcami

  • Microsoft spolupracuje s vládami a priemyslom na vývoji vedomostnej spoločnosti
  • Vytvárame legislatívny rámec a technologické riešenia na podporu prístupnosti, ochrany dát, internetovej bezpečnosti, duševného vlastníctva – pri ich vytváraní pomáhame implementovať inovatívne riešenia vo verejnom sektore
  • Aktívne spolupracujeme s EÚ a jednotlivými vládami pri vnášaní prehľadnosti do cloudových služieb a vytváraní legislatívneho rámca, ktorý zabezpečí bezproblémové poskytovanie cloudových služieb v Európe

Investujeme do inovačného potenciálu Európy

  • Sme významným investorom do európskych inovácií prostredníctvom modelu vývoja a výskumu, ktorý spája silné stránky tohto regiónu s našim globálnym inovačným potenciálom
  • Naše výskumné projekty a partnerská sieť generujú skúsenosti, odborné znalosti a hodnoty v tomto regióne
  • V súčasnej “dobe cloudu” má Európa veľkú príležitosť stať sa lídrom a uspieť – Microsoft uzatvára partnerstvá s podnikmi, vládami a jednotlivcami aby pomohla Európe naplniť jej potenciál

Sústreďujeme sa na rozvoj schopností a vytváranie pracovných miest

  • Mnohí ľudia nemajú potrebné IT zručnosti pre budúcnosť a školenia na ich nadobudnutie bude základnou časťou vzdelávania. Cez obsiahly program E-skills pomáhame jednotlivcom i firmám na Slovensku získať schopnosti, tréning a certifikáty, ktoré zlepšujú ich konkurencieschopnosť.
  • Microsoft podporuje ľudský základ vedomostnej spoločnosti – prostredníctvom školení a podpory na všetkých stupňoch IKT vzdelávania. Microsoft podporuje prístup k technológiám a príležitostiam na školenia, od projektov pre ľudí so žiadnymi alebo slabými IKT zručnosťami, až po podporu pokročilých IKT zručností, stáží a certifikátov.
  • Microsoft uzatvára partnerstvá s jednotlivými vládami a podporuje ich ciele – od e-governmentu a e-demokracie po digitálne komunity.
  • V rámci programov BizSpark a WebsiteSpark podporujeme začínajúcich podnikateľov, ktorí nemajú dostatok finančných zdrojov a ďalších kapacít a pomáhame im uspieť. Licencie obsiahnuté v programoch – servery, vývojové nástroje, dizajnérske nástroje a databázy v hodnote cca 5 tis. euro sú komerčné. Programy DreamSpark (US) a MSDNAA sú príkladom toho ako pomáhame mladým študentom a vývojárom zrealizovať ich nápady a posunúť ich ďalej.

Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2014


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2013


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2012


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2011