Pomáhame

Vzdelávanie znevýhodnených skupín, celoživotné vzdelávanie v oblasti IT, resp. podporu vzdelávania a digitálnej gramotnosti na Slovensku spoločnosť Microsoft podporovala alebo podporuje cez projekty ako Notebook pre každého žiaka, 40UP (»), Moderný učiteľ, Techsoup (») a komplexný program E-skills.

Napríklad Program Moderný učiteľ buduje komunitu učiteľov so spoločným záujmom zlepšovať vzdelávanie a učenie pomocou moderného využívania informácií a informačno-komunikačných technológií. Portál Moderný učiteľ, ktorý navštevuje vyše 13 000 učiteľov z celého Slovenska, uľahčuje hľadanie materiálov, ktoré obsahujú návody a inovatívne metódy nápomocné pri výučbe.

Projekt Techsoup sa zas zameriava na budovanie technologických kapacít mimovládnych organizácií a za prvé tri mesiace sa doňho zaregistrovalo až 89 organizácií, ktorým bolo spoločnosťou Microsoft Slovakia poskytnutých už 10 technologických darov v trhovej hodnote 21 106 Eur.

Prostredníctvom programu Bezpečne na internete sme vysvetľovali, ako sa vyhýbať nebezpečenstvu, podvodom a chrániť si svoje súkromie na internete. Kurzy, ktoré boli v rámci projektu Bezpečne na internete realizované, naučili v prvom roku 15 tisíc slovenských detí používať internet bezpečne.

V Európe sa ďalej podieľame na programoch na rozvoj cloudových služieb: S+S Incubation Centre Programme (US) a S+S On-Ramp Programme. Mladé talenty Európy podporujeme aj v rámci súťaže Imagine Cup (US).

Naše aktivity v tejto oblasti možno rozdeliť na nasledovné okruhy:

Prinášame technológie novej generácie

  • Len málo spoločností v Európe, v akejkoľvek oblasti, investuje do výskumu a vývoja tak veľa, ako Microsoft.
  • V celom regióne demonštrujeme naše odhodlanie venovať sa inováciám, prostredníctvom základného výskumu, aplikovaného výskumu a technologického vývoja s partnermi, akademickým sektorom a IT priemyslom.
  • V regióne strednej a východnej Európy pracuje vo vývoji a výskume približne 1 900 zamestnancov Microsoftu, ktorý prevádzkuje viac ako 45 zariadení zaoberajúcich sa inováciami – od prvotných konceptov až po implementáciu v produktoch.

Používame softvér na zvládnutie veľkých výziev

  • Microsoft spolupracuje s partnermi na vyriešení tých najväčších výziev prostredníctvom technológií – od prístupu k zdravotnej starostlivosti cez program HealthVault (US), zabezpečenia vzdelania, až po klimatické zmeny.
  • Kľúčové oblasti sú najmä vzdelanie, zdravotná starostlivosť, e-government a ochrana životného prostredia

Pomáhame Európe objaviť jej “cloudový” potenciál prostredníctvom “softvéru a služieb”

  • Inovácie Microsoftu v oblasti cloudu prinášajú nové zážitky a spôsoby, akými používame technológie doma, v práci a vďaka mobilným zariadeniam aj v pohybe.
  • Microsoft spolupracuje s európskymi partnermi a zákazníkmi na vlne inovácií prostredníctvom cloudu, investuje do rozsiahlej vývojárskej komunity, platformy Azure a lokálnych investícií, vrátene 500 miliónov dolárov na dátové centrum v Dubline – najväčšia investícia tohto druhu mimo Severnej Ameriky.
  • Talent zhromaždený v Európe bude hrať veľkú rolu pri vývoji našich cloudových služieb. Aktívne spolupracujeme s Európskou komisiou a vládou na nastavení legislatívneho rámca v oblasti súkromia, bezpečnosti a otvorených štandardov, ktoré Európe pomôžu zaujať svoje miesto v globálnom vývoji cloud computingu.

Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2014


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2013


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2012


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2011