Prinášame technológie pre váš život

Náplňou našich aktivít je napomáhať zákazníkom pohodlne komunikovať s ostatnými ľuďmi a ponúknuť čo najviac možnosti ako využiť digitálne technológie vo svoj prospech, či už cez web, PC, mobilné telefóny, ktoré prispôsobuje inovatívnym technológiám a novodobému životnému štýlu. Za posledné obdobie sme vyvinuli inovatívne produkty ako je napríklad konzola Xbox alebo prehľadávač Bing.

Našim hlavným cieľom je pomôcť pri vytváraní prostredia, v ktorom budú môcť dospelí, deti, firmy a ďalšie organizácie naplno využívať výhody Internetu bez toho, aby sa museli obávať o vlastnú bezpečnosť, súkromie alebo údaje. V snahe dosiahnuť tento cieľ sme spustili iniciatívu Trustworthy Computing. Ide o dlhodobé úsilie poskytnúť v spolupráci s ďalšími partnermi všetkým používateľom bezpečné a spoľahlivé výpočtové prostredie.

Napredovanie, ktoré v problematike zabezpečenia dosahujeme, sa rozširuje aj mimo spoločnosti Microsoft a jej partnerov, čím sa všeobecne posilňuje snaha používať bezpečné technológie. Deti sa tak môžu ďalej vzdelávať, dospelí môžu pokračovať v bádaní a podniky ďalej prosperovať.


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2014


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2013


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2012


Prehľad správ uverejnených k téme v roku 2011