Microsoft Slovakia je tretím najlepším zamestnávateľom na Slovensku za rok 2012

Spoločnosť Microsoft Slovakia je jedným z najlepších zamestnávateľov na Slovensku. V ôsmom ročníku štúdie Best Employers Slovensko sa umiestnila na treťom mieste.

Štúdiu Best Employers Slovensko každoročne organizuje prestížna poradenská a outsourcingová spoločnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov, Hewitt Associates.

Do štúdie sa tento rok zaregistrovalo 42 spoločností z rôznych odvetví od finančných služieb cez informačné technológie, FMCG, veľkoobchod a maloobchod, farmáciu až po výrobné spoločnosti.

Viac informácií o štúdii Best Employers Slovensko 2012 nájdete na stránke www.BestEmployersSlovakia.com.