Ekonomická motivácia: Vytváranie nových príležitostí v miestnych spoločenstvách

V centre mesta otvorila svoje dvere nová spoločnosť. Ľuďom tým poskytla príležitosť profitovať z jej príchodu na trh. Spoločnosť zamestnala nových ľudí. Na zozname profitujúcich sú aj spoločnosti poskytujúce rôzne služby – od elektrární a podporu IT až po dodávateľov kancelárskych sponiek. Do spoločnosti prúdi nový život, vďaka čomu ožil celý roh ulice. Výhody to však, či už väčšie alebo menšie, prináša celému spoločenstvu. V spoločnosti Microsoft veríme v potrebu motivácie začínajúcich spoločností a pomoci pri vytváraní nových príležitostí.

Spoločnosť Microsoft v spolupráci s vládami, miestnymi partnermi a mimovládnymi organizáciami na celom svete pomáha krajinám pri využívaní informačných a komunikačných technológií spôsobom, ktorý zlepšuje sociálny a ekonomický rast miestneho obyvateľstva. Výsledky tejto globálnej spolupráce pomáhajú miestnym komunitám vytvárať nové príležitosti, a prinášať tak na trh nové produkty a pracovné miesta. Tieto výsledky zahŕňajú nasledovné programy:

Iniciatíva Shared Source: Šírenie úspešných nápadov, ktoré fungujú

Produkty spoločnosti Microsoft používajú na celom svete milióny jednotlivcov, spoločností a organizácií. Cítime zodpovednosť za vývoj technológií založených na zaužívaných štandardoch a správnu funkčnosť našich produktov vo všetkých spoločnostiach. Iniciatíva Shared Source vznikla v roku 2001 za účelom zlepšenia dostupnosti zdrojového kódu kľúčových produktov. Do roku 2004 zahŕňala 17 rôznych programov, ktoré poskytli zdrojový kód 1,5 miliónu vývojárov vo viac než 60 krajinách. Ďalšie vládne organizácie a zákazníci získali podporu, ktorú hľadali. Vývojári na celom svete získali prístup k informáciám, ktoré potrebovali na dokončenie vlastných projektov. Študenti univerzít, pracovníci vysokých škôl a výskumníci získali zdrojový kód a nástroje pre vývojárov, ktoré im pomohli pri výskume.

Partnerstvá: Obojstranné výhody globálnych, vládnych a individuálnych prepojení

Spoločnosť Microsoft je veľmi úspešná spoločnosť, no jej výsledky závisia od úspechu tisícok ďalších technologických spoločností na celom svete. Srdcom obchodného modelu spoločnosti Microsoft je partnerstvo s ďalšími spoločnosťami, ktoré vyrábajú hardvér a softvér, poskytujú riešenia a ponúkajú služby založené na platforme Windows. Táto sieť 650 000 partnerov spoločnosti Microsoft vytvára pracovné miesta, generuje finančné prostriedky pre vlády vo forme daní, ponúka odborné znalosti a programy rozvoja pracovníkov a zabezpečuje značné investície do nových a inovatívnych technológií. Každý 1 dolár zisku pre spoločnosť Microsoft prináša miestnym softvérovým, hardvérovým a servisným spoločnostiam v priemere 6 až 18 dolárov. Za týmito číslami sú však ľudia – ľudia, ktorí pracujú, zarábajú peniaze a žijú, a budujú svoju kariéru, čo im umožňuje podporovať svoje rodiny a venovať sa svojim záľubám.

E-government: Lepší prístup občanov a silnejšie komunity

E-government predstavuje čoraz dôležitejší spôsob využívania informačných a komunikačných technológií, keďže čoraz viac vládnych inštitúcií na celom svete hľadá spôsob, ako vo väčšej miere zapojiť občanov do verejného diania a zlepšiť ich prístup k informáciám a službám. Spoločnosť Microsoft napríklad spolupracovala s egyptskou vládou a tromi miestnymi partnermi v oblasti informačných a komunikačných technológií na vývoji unifikovanej vstupnej brány, ktorá eliminuje byrokraciu a papierové systémy pri poskytovaní mnohých služieb, a zároveň skracuje čas, ktorý občania trávia v radoch na úradoch. Očakáva sa, že toto riešenie každoročne ušetrí až 900 000 pracovných hodín.

Každá z týchto snáh hrá dôležitú úlohu pri podpore miestnych, regionálnych a globálnych aktivít smerujúcich k posilneniu priemyslu a trhu s cieľom pozitívne pôsobiť na miestne obyvateľstvo. Úspech týchto aktivít zjednodušuje vyššie spomenutej spoločnosti v centre jej otvorenie, poskytovanie služieb občanom, ktorí ich potrebujú, a prinášanie sľubných príležitostí do budúcnosti, keď dvermi spoločnosti prejde prvý zákazník.