Technology for People: Digitálne technológie dostupné pre každého

V tomto okamihu sa tisíce ľudí na celom svete dozvedajú niečo úplne nové. Zisťujú, že sa po prvýkrát stali starými rodičmi. Že zemský povrch sformovali sopky. Že získali dlhoočakávanú zmluvu. Zisťujú veci, ktoré môžu zmeniť ich život.

Toto je sila technológií a znalostí, ako tieto technológie správne využiť. Túto možnosť si zaslúži každý, no nie každý má k nej prístup. V spoločnosti Microsoft veríme, že jednou z našich najdôležitejších úloh je priblížiť deň, kedy možnosť využívania technológií získa každý.

Prostredníctvom partnerstva s vládnymi inštitúciami, univerzitami, komunitami a školami na celom svete sa spoločnosť Microsoft podieľa na neustále napredujúcej a komplexnej snahe rozširovať digitálne technológie a zlepšiť prístup k technologickým nástrojom, odborným znalostiam a inováciám. Naším spoločným plánom je, aby sa takmer štvrť miliarda ľudí, ktorí doteraz nemali prístup k digitálnym technológiám, pridali k ich používateľom do roku 2010. Spolu s našimi partnermi sme vytvorili a rozšírili rôzne iniciatívy, ktoré zahŕňajú nasledovné programy:

Partners in Learning: Pomôžme učiteľom a študentom objaviť nové svety

Tento globálny program poskytuje vládnym organizáciám, komunitám a vzdelávacím inštitúciám miestne zdroje, ktoré potrebujú pri poskytovaní vzdelávania v oblasti informačných a komunikačných technológií a vytváraní učebných osnov pre učiteľov na všetkých stupňoch a riaditeľov škôl. Táto podpora pomáha učiteľom vdýchnuť učebným osnovám nový život a študentom získať na hodinách viac informácií než kedykoľvek predtým. Táto iniciatíva sa rýchlo rozširuje, pričom medzi aktívne krajiny patrí okrem iných aj Taliansko, Česká republika, Španielsko, Namíbia, Honduras, Salvador a Čína.

Local Language: Hlas komunít v digitálnej konverzácii

Program Local Language, ktorý bol spustený v marci 2004, je globálnou inciatívou spoločnosti Microsoft, ktorá prostredníctvom partnerstiev s vládnymi organizáciami, univerzitami a miestnymi jazykovými inštitúciami pomáha vyvíjať zdroje pre jazykovú lokalizáciu bežne používaných softvérových programov a operačných platforiem. V mnohých komunitách tak jazyk počítačov môže byť po prvýkrát aj jazykom ľudí.

Unlimited Potential: Prostriedky pre dosiahnutie úspechov

Program Unlimited Potential (UP) spoločnosti Microsoft je globálnou iniciatívou zameranou na zlepšenie celoživotného vzdelávania znevýhodnených mladých ľudí a dospelých, a to zabezpečením získavania odborných znalostí z oblasti technológií prostredníctvom vzdelávacích programov CTLC (Community-Based Technology and Learning Center). Program UP pomáha vďaka kombinácii grantov a dotácií na softvér miestnym neziskovým a vládnym agentúram vytvárať príležitosti, ktoré môžu zmeniť životy ľudí a transformovať komunity.

Software Accessibility: Dajme ľuďom kľúč

Napriek neuveriteľnému pokroku v inováciách a rozšíreniu osobných počítačov za posledných desať rokov nemá 90 percent svetovej populácie prístup k technologickým nástrojom, ktoré potrebuje na presadenie sa v dnešnej ekonomike založenej na vedomostiach. Spoločnosť Microsoft sa preto prostredníctvom vytvárania partnerstiev s mimovládnymi organizáciami, vládami a ďalšími inšitúciami aktívne podieľa na vývoji inovatívnych stratégií investovania do produktov a komunít, ktoré môžu zlepšiť prístup k technológiám a dostupnosť softvéru pre ľudí a komunity na celom svete.

Každý má potrebu vzdelávať sa. Vyššie popísané aktivity sú len zlomkom z toho, čo spoločnosť Microsoft a jej partneri robia pre to, aby sa tieto bariéry odstránili. Keď čítate tento článok, niekto si práve po prvýkrát sadá za počítač, aby napísal svoj prvý e-mail. Niekto iný zasa konečne pracuje so softvérovým programom v jazyku, ktorému rozumie. Ľudia sa učia. Všetci pred obrazovkou technologických zariadení, ktoré ich so svetom spájajú spôsobmi, bez ktorých si svoj život už ani nevedia predstaviť.