Predstavitelia spoločnosti Microsoft Corporation

Bill Gates – Predseda dozornej rady Microsoft Corporation

Bill Gates William (Bill) H. Gates III. je spoluzakladateľom a predsedom dozornej rady spoločnosti Microsoft Corporation, popredného svetového výrobcu softvéru pre osobné počítače.

Narodil sa 28. októbra 1955. Už v 13 rokoch programoval. V roku 1973 nastúpil na Harvardovu univerzitu, kde vyvinul verziu programovacieho jazyka BASIC pre prvý mikropočítač MITS Altair. V predposlednom roku štúdia opustil Harvard, aby mohol všetku svoju energiu venovať spoločnosti Microsoft, ktorú v roku 1975 založil spolu so svojím priateľom Paulom Allenom.

V roku 1995 Gates napísal knihu Informačná diaľnica (The Road Ahead), víziu toho, ako informačné technológie prevezmú úlohu spoločnosti. V roku 1996, kedy strategicky preorientoval Microsoft, aby mohol využiť možnosti, ktoré priniesol internet, zrevidoval svoju knihu, aby odrážala jeho názor, že interaktívne siete sú hlavným míľnikom ľudskej komunikácie. Príjmy z predaja knihy venoval neziskovému fondu, ktorý celosvetovo podporuje učiteľov, ktorí pri výučbe používajú počítače. S rovnakým úspechom sa stretla aj jeho ďalšia publikácia Biznis rýchlosťou myšlienky (Business @ the Speed of Thought) z roku 1999, v ktorej rozoberal otázku, ako uspieť v digitálnom veku.

Do roku 2006 pôsobil Bill Gates aj ako hlavný softvérový architekt spoločnosti Microsoft. V roku 2008 opustil každodenné dianie v spoločnosti, aby sa mohol naplno venovať práci pre Bill & Melinda Gates Foundation. Nadácia vznikla v roku 1994 a podporuje hlavne vzdelávanie, svetové zdravotníctvo a umelecké organizácie.

V roku 2004 Bill Gates navštívil Slovensko.

Steve Ballmer - Prezident a výkonný riaditeľ (CEO) Microsoft Corporation

Steve Ballmer Steve Ballmer (1956) v spoločnosti Microsoft začínal v roku 1980 ako jej prvý obchodný manažér. Za prezidenta spoločnosti Microsoft bol vymenovaný v roku 1998 a v roku 2000 mu pribudla aj funkcia výkonného riaditeľa (CEO) spoločnosti. Vo svojej funkcii je zodpovedný za celkové vedenie spoločnosti Microsoft. Cieľom Steva Ballmera je pokračovať vo vývoji inovatívnych technológií a udržať vodcovské postavenie spoločnosti vo všetkých kľúčových oblastiach.

Steve Ballmer vyštudoval Harvardovu univerzitu, kde získal diplom v odbore aplikovaná matematika a ekonómia. Neskôr pracoval ako asistent produktového manažéra vo firme Procter & Gamble. Ďalej študoval na Stanford Graduate School of Business. Je tiež členom poradného zboru Stanford Business School.

Kevin Turner - Prevádzkový riaditeľ Microsoft Corporation

Kevin Turner V pozícii prevádzkového riaditeľa (Chief Operating Officer) je Kevin Turner zodpovedný za strategické a prevádzkové vedenie predaja, marketingu a služieb na celosvetovej úrovni.

Okrem marketingu a predaja, je Turner zodpovedný aj za riadenie podporných jednotiek ako služby produktovej a zákazníckej podpory, branding, reklama, public relations, marketingový výskum a marketing vzťahov a tiež za interné informačné technológie, ktoré využíva viac ako 90 tisíc zamestnancov spoločnosti na celom svete.

Spolu s výkonným riaditeľom Stevom Ballmerom a ďalšími členmi top manažmentu, je Kevin Turner členom Senior Leadership Teamu, ktorý rozhoduje o všeobecnej stratégii a smerovaní spoločnosti Microsoft.

Predtým, ako Turner nastúpil do spoločnosti Microsoft, pôsobil vo Wal-Mart Stores Inc. V tejto sieti supermarketov začínal už počas štúdia ako pokladník a vypracoval sa až do vedúcich pozícií. Vo veku 29 rokov sa stal najmladším členom top manažmentu v histórii Wal-Martu.

Turner vyštudoval manažment na East Central University v meste Ada, v Oklahome.

Jean-Philippe Courtois - Prezident Microsoft International

Jean-Philippe Courtois Jean-Philippe Courtois vedie oblasť predaja, marketingu a služieb Microsoft International. Microsoft International zastrešuje viac ako 100 pobočiek pokrývajúcich vyše 240 krajín mimo Severnej Ameriky. Ako prezident Microsoft International je Courtois zodpovedný za strategické plánovanie, globálne vedenie a kľúčové iniciatívy na rozvinutých trhoch a trhoch označovaných ako „emerging markets“.

Jean-Philippe Courtois pôsobil ako generálny riaditeľ francúzskej pobočky spoločnosti, neskôr zastával funkciu viceprezidenta pre Worldwide Customer Marketing a následne funkciu výkonného riaditeľa a prezidenta Microsoft EMEA (Európa, Stredný Východ a Afrika).

Courtois je absolventom Ecole Superieure de Commerce vo francúzskom Nice.

Jan Mühlfeit – Chairman Europe, Microsoft Corporation

Jan Mühlfeit Vo svojej funkcii je Jan Mühlfeit zodpovedný za vytváranie vzťahov s európskymi vládami, legislatívnymi orgánmi, univerzitami a inými záujmovými skupinami v Bruseli a v členských štátoch Európskej únie. Jeho cieľom je upevňovať postavenie spoločnosti Microsoft ako dôveryhodného a otvoreného partnera, ktorý prispieva k európskej agende, podporuje ekonomický rast, konkurencieschopnosť, tvorbu pracovných miest a inovácie. Vo svojich predchádzajúcich funkciách bol Jan Mühlfeit zodpovedný za predaj riešení spoločnosti Microsoft organizáciám verejnej správy.

Mühlfeit pracuje v spoločnosti Microsoft od roku 1993. V roku 1998 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa českej pobočky spoločnosti. O dva roky neskôr sa stal regionálnym riaditeľom spoločnosti pre oblasť východnej Európy a v roku 2002 bol povýšený na viceprezidenta.

Jan Mühlfeit vyštudoval České vysoké učení technické v Prahe.