V rodinách chýbajú pravidlá

Publikované: 3. februára 2009

Výskum realizovaný iniciatívou Zodpovedne.sk odhalil, že vo väčšine slovenských rodín nie sú vytvorené žiadne pravidlá pre používanie internetu. Takmer tretina rodičov sa vôbec nezaujíma o to, čo robí ich dieťa na internete a iba 11 percent detí, ktoré sa museli vyrovnávať s následkami šikanovania, násilia a obťažovania cez internet, požiadalo o pomoc blízku osobu alebo psychológa. Výsledky výskumu boli ohlásené na okrúhlom stole iniciatívy, ktorý organizovala spolu so spoločnosťou Microsoft Slovakia. Od začiatku tohto roka je Microsoft novým partnerom Zodpovedne.sk.


Občianske združenie eSlovensko, ktoré realizuje projekt Zodpovedne.sk a spoločnosť Microsoft Slovakia, ktorá je autorom projektu zameraného na deti, Bezpečne na internete, spojili svoje úsilie. Spoločnosť Microsoft sa stala partnerom Zodpovedne.sk a od začiatku tohto roku vzdelávajú a informujú verejnosť o nebezpečenstvách internetu spoločne. Prvou ich spoločnou iniciatívou bola diskusia pri okrúhlom stole na tému Ako ochrániť naše deti pred nástrahami internetu.

Diskusiu otvorila prezentácia výsledkov výskumu Slovenské deti a riziká virtuálneho priestoru, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Výskum odhalil, že až 19% detí sa stretlo s nejakou formou agresivity cez internet alebo mobilný telefón. Zarážajúce však je, že iba 11% detí, ktoré sa museli vyrovnávať s nepríjemnými následkami šikanovania, násilia a obťažovania cez internet alebo mobilný telefón, požiadalo o pomoc kamaráta, rodiča, učiteľa alebo psychológa. Zvyšných 89% detí sa s následkami vyrovnávalo samo.

Rodičia by mali upozorniť svoje deti na rôzne nástrahy internetu a aktívne s nimi o nich komunikovať. A to aj o veciach ako napríklad pornografia. Niektorí rodičia nie sú schopní držať krok s počítačovými znalosťami svojich detí, preto je veľmi dôležité, aby mali vzájomne dôverný vzťah a aby sa im deti samé zdôverovali s tým, čo na internete robia,“ myslí si nezávislý bezpečnostný konzultant, Rasťo Turek.

Až 28,7% rodičov sa vôbec nezaujíma o to, čo ich deti robia na internete a väčšina (63,5%) detí priznáva, že v rodine nemajú vytvorené žiadne pravidlá pre používanie internetu. „Obojstranná dôvera je základ, no rodičia by nemali podceňovať ani rôzne spôsoby ochrany ako aj "špionážny" softvér, ktorý im umožní prezrieť si, s kým ich deti komunikujú a aké stránky navštevujú. Deti by nemali byť trestané za pozeranie nevhodných stránok, aj tu treba nasadiť radšej otvorenú komunikáciu a vysvetľovanie. Ak ani to nepomôže, je tu možnosť obmedziť ich užívateľské práva v operačnom systéme alebo aj samotnom prehliadači,“ dodáva Rasťo Turek.

Podujatia sa zúčastnil zástupca Ministerstva kultúry, zástupcovia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Úradu na ochranu osobných údajov, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, odborník na internetovú bezpečnosť, zástupcovia neziskových organizácií P-MAT a UNICEF, zástupcovia spoločností Microsoft a Telefónica O2, známe osobnosti, žiaci a učitelia.

V rámci projektu Zodpovedne.sk plánujeme tento rok rozbehnúť celú škálu aktivít, ktoré dostanú tému internetovej bezpečnosti do povedomia verejnosti. Pracujeme na výrobe série vzdelávacích animovaných rozprávok. Na základné a stredné školy plánujeme distribuovať 450 tisíc pracovných zošitov s informáciami o e-ohrozeniach. Budeme sa snažiť školiť v tejto téme učiteľov a zúčastníme sa na Dni polície v rôznych mestách Slovenska. Verím, že začiatkom budúceho roku bude už fungovať aj centrum pre nahlasovanie nezákonného a nebezpečného obsahu a činností na internete, ktoré plánujeme zriadiť,“ hovorí Miroslav Drobný, prezident občianskeho združenia eSlovensko, ktoré je v rámci projektu Zodpovedne.sk organizátorom osláv Dňa bezpečného internetu, ktoré sa uskutočnia 10. februára 2009 v nákupnom centre Polus City Center. Hlavnou myšlienkou dňa je propagovať bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a nových technológií.

Internet je nenahraditeľný zdroj informácií a užitočný komunikačný prostriedok. Treba si však uvedomiť, že ak sa nedodržiavajú pravidlá bezpečného a zodpovedného používania internetu, vystavujú sa používatelia možným rizikám a nebezpečenstvám. Považujem za veľmi dôležité informovať o nich a o tom ako im predchádzať. Preto som rád, že sme projekt Bezpečne na internete spojili s iniciatívou Zodpovedne.sk. Spoločne dokážeme lepšie plniť náš cieľ - vzdelávať verejnosť v oblasti bezpečného používania technológií,“ hovorí Peter Čerešník, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia.

Koordinovanú pomoc a poradenstvo pri zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií poskytuje Združená linka pomoci, ktorá vznikla spojením Linky detskej istoty Unicef a linky pomoci projektu Zodpovedne.sk. Linka je zastrešená stránkou www.pomoc.sk (»). Pri tejto príležitosti zverejnila najčastejšie problémy, s ktorými sa na ňu obracajú ľudia prostredníctvom telefonátov, chatovej poradne alebo e-mailov.

Najčastejšie žiadajú o radu v týchto oblastiach:

  • Stretnutie s neznámou osobou, nové priateľstvá

  • Komunikácia cez SMS, e-mail

  • Vypĺňanie času na internete (počítači)

  • Technické otázky

  • Poskytovanie osobných údajov, ich zneužitie

  • Pri príležitosti blížiaceho sa dňa bezpečného internetu, ktorému tento rok patrí dátum 10. február, predstavili zástupcovia projektu Zodpovedne.sk nový reklamný spot, ktorý pod sloganom Bav sa, ale maj to pod kontrolou načrtáva problém šikanovania detí cez internet.

Pozrite si záznam diskusie pri okrúhlom stole na tému Ako ochrániť naše deti pred nástrahami internetu.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk