Slovák medzi najinovatívnejšími učiteľmi Európy

Publikované: 3. apríla 2009

Učiteľ Peter Pallo zo Základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej bol ocenený na šiestom ročníku konferencie Innovative Teachers Forum, ktorá sa minulý týždeň konala vo Viedni. V kategórii Inovácie vo využití informačných a komunikačných technológií, získal tretie miesto za projekt Prírodní bádatelia.


Innovative Teachers Forum je konferencia organizovaná spoločnosťou Microsoft, na ktorej sa každoročne stretávajú učitelia a významní predstavitelia EÚ v oblasti vzdelávania zo 40 európskych krajín, aby si vymenili skúsenosti a nápady v oblasti zavádzania technológií do inovatívneho vyučovania na školách. Na tomto ročníku, ktorý prebiehal od 24. do 27. marca, sa zúčastnilo viac ako 150 inovatívnych učiteľov z celej Európy.

Súčasťou fóra je aj oceňovanie inovatívnych učiteľov, ktorí využívali technológie vo vyučovaní najoriginálnejším spôsobom. Súťažilo sa v 4 kategóriách: Inovácie vo využití informačných a komunikačných technológií, Inovácie v komunite, Inovácie v obsahu a Cena učiteľov. Jednotlivé projekty boli posudzované porotou tvorenou expertami z oblasti technológií a vzdelávania.

Tento ročník prieniesol úspech učiteľovi Petrovi Pallovi z Trstenej. V kategórii Inovácie vo využití informačných a komunikačných technológií získal tretie miesto za projekt Prírodní bádatelia. Projekt je založený na nápade oživiť stránky učebnice Prírodovedy. Teoretické poznatky z nej si žiaci upevňovali prostredníctvom dramatizácie, osobnej skúsenosti a prepojenia poznatkov z ostatných predmetov. Žiaci objavovali prírodu nielen prostredníctvom aktivít v triede a v teréne ale tiež riešili praktické úlohy a prezentovali výsledky svojho úsilia. Celý projekt bol zavŕšený nakrútením Prírodovedného magazínu, ktorý si môžete pozrieť na blogu učiteľa Palla (»).

Fotografia

Ocenenie prevzal pán učiteľ Peter Pallo (vľavo) z rúk Jamesa Bernarda, riaditeľa programu Partneri vo vzdelávaní spoločnosti Microsoft.

Dnešné deti sa pomocou technológií zabávajú, prostredníctvom technológií komunikujú a očakávajú, že ich budú používať, aj keď sa vzdelávajú. Je dobrou správou pre Slovensko, že slovenskí učitelia hľadajú nové inovatívne metódy, ktoré im umožnia využívať technológie vo svojej práci. Úspech Petra Palla svedčí o tom, že naši učitelia patria v tejto oblasti k európskej špičke,“ zhodnotil úspech slovenského učiteľa Roman Baranovič, manažér vzdelávacích programov spoločnosti Microsoft Slovensko.

Za úspechom na Innovative Teachers Forum vo Viedni sa stojí niekoľko súvislostí. V prvom rade perfektne zorganizovaný Slovenský tím s najinovatívnejšími učiteľmi, následne výsledok práce mojich super žiakov a vysoký záujem mojej porotkyne z Anglicka o prezentovaný projekt. Mal som jednoducho šťastie. Všetky projekty zo Slovenska boli skvelé. Samozrejme ocenenie ma veľmi potešilo ako aj celý náš tím a kolektív na ZŠ Rudolfa Dilonga, kde učím. Som rád, že sa s týmto ocenením zviditeľnilo Slovensko a upozornilo na fakt, že naši učitelia za nikým nezaostávajú. Toto ocenenie ma posúva o krok v pred a motivuje ma zanietene pracovať i naďalej,“ vyjadril svoju radosť z ocenenia Peter Pallo.

Peter Pallo je priekopníkom vo využívaní ICT vo vyučovaní na Slovensku. Svoju triedu, 3.A zapojil do projektu 1:1 computingu s názvom Notebook pre každého žiaka, ktorý realizuje spoločnosť Microsoft. Tretiaci z Trstenej boli prvou slovenskou triedou, v ktorej má každý žiak vlastný laptop. O tom, ako sa v takejto triede vyučuje a učí, sa dozviete na blogu pána učiteľa Palla (»), na blogu triedy (») alebo na stránke projektu Notebook pre každého žiaka (»).

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk