Projekt Notebook pre každého žiaka získal cenu Via Bona

Publikované: 3. apríla 2009

Spoločnosť Microsoft Slovakia získala ocenenie Via Bona Slovakia za odvahu podporiť inovatívny projekt Notebook pre každého žiaka realizovaný netradičnou formou.


Cieľom ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2008 je vyjadriť verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Projekt spoločnosti Microsoft, Notebook pre každého žiaka, na ocenenie nominovala Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej, ktorá je prvou školou na Slovensku, v ktorej bol projekt realizovaný.

Tešíme sa, že projekt Notebook pre každého žiaka, ktorý podporujeme a ktorému veríme, zaujal. Takéto ocenenia sú veľmi dôležité, pretože pomáhajú šíriť informácie o dobrých projektoch a zvyšujú šance na ich realizáciu v širšom meradle,“ povedal Peter Čerešník, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft.

Notebook pre každého žiaka je projektom 1:1 computingu, to znamená, že každý žiak v triede má svoj vlastný notebook. Projekt by nebolo možné realizovať bez podpory a aktívnej účasti učiteľa Petra Palla, ktorý je priekopníkom vo využívaní informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní. Po pozitívnych skúsenostiach z Trstenej, kde notebooky vo vyučovaní začali používať už druháci (dnes už 3.A), sa spoločnosť Microsoft rozhodla vyskúšať 1:1 computing aj pri vyučovaní na druhom stupni. Dnes už notebooky majú svoje miesto aj na laviciach v 6.A na Základnej škole v Bošanoch. Skúsenosti z oboch škôl dokazujú, že vyučovanie s notebookmi je pre žiakov zaujímavejšie, je pre nich zážitkom a prináša aj lepšie výsledky. Zároveň žiakov pripravuje na budúcnosť, ktorá bude patriť informačným technológiám.

O tom, ako sa vyučuje a učí v triede, v ktorej má každý žiak vlastný notebook, sa dozviete na blogu pána učiteľa Palla (»), na blogu 3.A triedy (») z Trstenej alebo na stránke projektu Notebook pre každého žiaka (»).

Peter Pallo, ktorý sa významne podieľal na realizácii projektu Notebook pre každého žiaka, získal za svoju inovatívnu prácu aj ocenenie na konferencii Microsoft Innovative Teachers Forum, ktorá sa konala koncom marca vo Viedni.

Fotogaléria

Fotografia

Miriam Madrová, riaditeľka pre programy spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Microsoft pri preberaní ocenenia
Veľká fotografia (352 KB)

Fotografia

Miriam Madrová, riaditeľka pre programy spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Microsoft pri preberaní ocenenia
Veľká fotografia (416 KB)


Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk