Diela autorov s mentálnym a telesným postihnutím zbližujú dva svety

Publikované: 26. mája 2009

V budove Slovenského národného múzea na Žižkovej ulici v Bratislave dnes pokrstili knihu klientov Domova sociálnych služieb ROSA, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Krst knihy bol súčasťou vernisáže výstavy výtvarných prác klientov DSS ROSA a fotografií Jozefa Sedláka a študentov z VŠVU. Výstavu, ktorá potrvá do 31. mája, spoluorganizovala spoločnosť Microsoft.


Knihu s názvom „My a náš svet. Práce klientov DSS ROSA“ farbami pokrstili Vladimír Bajan, predseda BSK, Peter Čerešník, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft a Jana Hojstričová, vedúca katedry fotografie VŠVU. Publikácia obsahuje reprodukcie vystavovaných výtvarných prác a krátke príbehy klientov tohto zariadenia. Cieľom projektu je priblížiť vnútorný svet detí s mentálnym a telesným postihnutím, poukázať na ich schopnosť výtvarne ho stvárniť a vytvoriť priestor pre finančnú podporu výtvarnej výchovy a vzdelávania detí s kombinovaným postihnutím.

Výstavu prác klientov domova dopĺňajú fotografie Jozefa Sedláka a jeho študentov z katedry fotografie VŠVU, ktoré zachytávajú momenty zo života klientov DSS ROSA. Diela autorov s mentálnym a telesným postihnutím si môžete pozrieť do 31. mája v priestoroch Slovenského národného múzea na Žižkovej ulici. Pri organizácii podujatia sa nezabudlo ani na tých, ktorí nemôžu prísť na výstavu osobne. Internetová stránka http://www.nas-svet.sk (») ponúka všetkým záujemcom nielen možnosť virtuálnej prehliadky, ale aj možnosť finančne podporiť DSS Rosa a získať vystavené výtvarné dielo, podľa svojho výberu.

DSS Rosa je zariadením v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. „Kniha My a náš svet“ odráža možno jednoduchý, ale o to vzácnejší pohľad týchto klientov na život a veci okolo nich. Verím, že tak knižka ako aj výstava zaujmú širokú verejnosť a presvedčia, že dievčatá a chlapci z DSS Rosa sú napriek svojmu handicapu šikovní, tvoriví a rozhľadení ľudia. Navštívte spolu s nami ich svet.“, povedal V. Bajan.

PhDr. Miroslav Kuric, riaditeľ DSS Rosa vyjadril svoju radosť z vydania knihy slovami: ,,Svet našich detí nemá hranice. Sú v ňom zahrnuté aj všetky druhy farieb a odtiene slova. Síce svojské, ale ich oči vidia, ruky píšu a maľujú, ústa sú stvorené pre slovo. S vďakou prijímajú dary zdravých ľudí, ktoré rozširujú ich možnosti. S úctou a vďakou myslím na všetkých tých, vďaka ktorým vznikla a bude prezentovaná táto nádherná publikácia“.

Na projekte sa spolu s ďalšími partnermi podieľala spoločnosť Microsoft, ktorá podporuje Domov sociálnych služieb pre deti ROSA už od roku 2005 „ Radi sme podporili toto krásne podujatie. Výtvarné diela detí z DSS Rosa sú nielen umeleckými výtvormi, ale aj oknom do ich duší. Sme radi, že sa z nich pri takejto príležitosti môžeme tešiť my a tiež všetci, ktorým sa kniha dostane do rúk,“ hovorí Peter Čerešník, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft. Projekt bol zrealizovaný aj vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju. Na organizácii vernisáže a vydaní knihy sa podieľali aj Slovenské národné múzeum a spoločnosti TRIAD, CITIBANK a NEUMAHR.