Až 61% detí na internete zverejnilo fotografiu, ktorú by svojim rodičom neukázali

Publikované: 4. februára 2010

Deti si neuvedomujú riziká spojené so zverejňovaním svojich osobných údajov na internete a nevedia ako zabrániť ich zneužitiu. Aj takéto zistenia priniesol prieskum spoločnosti Microsoft Slovakia, prezentovaný na okrúhlom stoje projektu Bezpečne na internete.


Podľa výsledkov výskumu Digitálna gramotnosť na Slovensku 2009 (»), ktorý realizoval Inštitút pre verejné otázky, Slováci vedia čoraz lepšie využívať počítač na komunikáciu. „Tohoročný výskum potvrdil priaznivý trend najmä v schopnosti ľudí využívať počítač a internet na vzájomnú komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty, chatu, internetového telefonovania, diskusných fór alebo čoraz populárnejších sociálnych sietí. Je to pozitívne zistenie, treba však dbať aj na to, aké informácie o sebe týmto komunikačným prostriedkom zveríme,“ hovorí autor projektu Marián Velšic. Výnimkou nie sú ani mladší užívatelia internetu.

Podľa prieskumu (»), ktorý pre spoločnosť Microsoft Slovakia realizovala výskumná agentúra AKO na vzorke 308 žiakov druhého stupňa základných škôl, celých 100% týchto žiakov používa internet. Prieskum tiež odhalil, že ich najčastejšími činnosťami na internete je chatovanie, vyhľadávanie informácií a hranie online hier. Pri zverejňovaní osobných údajov však žiaci nie sú príliš opatrní. Až dve tretiny z nich už niekedy na internete zverejnili svoju adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Prekvapujúce je tiež, že až 61% detí na internete zverejnilo fotografiu, ktorú by neukázali svojim rodičom. S týmto faktom súvisí aj zistenie, že 44,2% žiakov zverejnenie svojich údajov alebo fotografií na internete nepovažuje za rizikové a iba necelá štvrtina žiakov si myslí, že vie ako zabrániť zneužitiu týchto informácií na internete.

Prieskum

Výsledky prieskumu boli ohlásené na okrúhlom stole projektu Bezpečne na internete, ktorý spoločnosť Microsoft Slovakia realizuje už po tretí krát, pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho dňa bezpečného internetu, ktorý je Európskou úniou vyhlásený na 9. februára. V súvislosti so stúpajúcou obľubou sociálnych sietí, témou tohtoročného okrúhleho stola bola „Ochrana súkromia na internete“.

Odpoveďou spoločnosti Microsoft Slovakia na zistenia z prieskumu je nová aktivita v rámci projektu Bezpečne na internete. Od februára tohto roku štartujú školenia o bezpečnom používaní technológií v rodine pre zamestnancov partnerských spoločností. Viesť ich budú dobrovoľníci, zamestnanci spoločnosti Microsoft Slovakia, vrátane jej generálneho riaditeľa.

Stránka projektu www.bezpecnenainternete.sk (») s vynoveným dizajnom a prehľadnejšou štruktúrou ponúka informácie o detskej online bezpečnosti prispôsobené cieľovým skupinám projektu: deťom, tínedžerom, rodičom a učiteľom. Zásady, ktoré platia pre rodičov a rovnako aj ich deti, sa dajú zhrnúť do niekoľkých bodov:

  • Buďte obozretný, keď zverejňujete svoje osobné informácie.

  • Myslite na to, s kým sa rozprávate.

  • Pamätajte na to, že nie všetko je hodnoverné a že nie každý, s kým sa stretnete na internete, je čestný.

  • Nezverejňujte kompromitujúce fotografie.

  • Nestretávajte sa osamote s ľuďmi, ktorých poznáte len z rozhovorov na internete.

  • Dbajte na to, aby bol váš operačný systém aktuálny.

  • Používajte antivírusový program a firewall.

  • Buďte opatrný, keď niečo sťahujete z internetu.

  • Riaďte sa zákonmi, aj keď ste na internete.

Je veľmi dôležité poznať pravidlá a dodržiavať ich, rovnako dôležité však je aj vytvoriť v rodine atmosféru dôvery a s deťmi otvorene komunikovať o tom, čo na internete robia a aké situácie pri tom zažívajú. Cieľom projektu Bezpečne na internete je upozorniť rodičov a ich deti na to, že je dôležité premýšľať aj o tom, aké informácie o sebe prezradíme,“ hovorí Peter Čerešník, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia.

Deti prichádzajú do styku s počítačmi a internetom nielen doma, ale aj v škole, kde zodpovednosť za ich konanie preberá vyučujúci. Príkladom zodpovedného používania technológií vo vyučovaní je Základná škola v Bošanoch, ktorá má vypracované podrobné pravidlá bezpečného používania počítačov a internetu ako prílohu k školskému poriadku. „Najväčším rizikom na internete sú užívatelia, ktorí nerozmýšľajú o dôsledkoch svojho konania. Preto hlavným bodom, o ktorý sa opiera naša škola v problematike bezpečnosti je oblasť výchovy a vzdelávania,“ hovorí RNDr. Jana Kontúrová, riaditeľka školy.

Fotogaléria

Fotografia

Veľká fotografia (72,6 KB)

Fotografia

Veľká fotografia (68,6 KB)


Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk