Konkurenčnou výhodou na trhu práce je ovládanie technológií

Publikované: 2. marca 2010

Ovládanie technológií sa stalo jedným z rozhodujúcich faktorov pri hľadaní práce. Dôležitosť zvyšovania digitálnej gramotnosti, aj v kontexte celoživotného vzdelávania, vyzdvihuje Európska komisia, ktorá vyhlásila týždeň od 1. do 5. marca 2010 za Európsky týždeň eSkills. V rámci neho sa dnes konalo diskusné fórum „Ovládanie technológií a zamestnateľnosť“, ktoré zorganizovala spoločnosť Microsoft Slovakia s cieľom upozorniť na skupiny občanov znevýhodnených v oblasti prístupu k technológiám. Generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia pri tejto príležitosti odovzdal symbolický šek na 65.000 dolárov riaditeľovi neziskovej organizácie P-MAT, ktorá realizuje projekt 40UP zameraný na získanie základných počítačových zručností potrebných pre pracovný život.


Ak chceme, aby si Európa udržala svoju konkurencieschopnosť a inovatívnosť, je nevyhnutné zvyšovať počítačovú gramotnosť obyvateľov a vzdelávať dostatok kvalifikovaných používateľov a odborníkov v oblasti informačných technológií. Európska komisia podporuje rôzne aktivity zamerané na motiváciu mladých ľudí pri výbere štúdia v oblasti IT, na podporu používania technológií v malých a stredných podnikoch a na povzbudenie všetkých generácií pri používaní technológií v práci aj v bežnom živote,“ hodnotí dôležitosť ovládania informačných technológií Renáta Malecová z IT Asociácie Slovenska, ktorá na Slovensku zastrešuje aktivity v rámci Európskeho týždňa eSkills 2010.

Účastníci diskusného fóra „Ovládanie technológií a zamestnateľnosť“ sa venovali predovšetkým trom skupinám občanov, ktorí pociťujú prekážky v prístupe k technológiám. Ľudia v strednom a vyššom veku a tiež tí, ktorí nemali možnosť zoznámiť sa s informačnými technológiami v škole, pociťujú problémy pri hľadaní zamestnania. Úroveň digitálnej gramotnosti študentov vysokých škôl je na dobrej úrovni, no vysoké školy bez podpory súkromného sektora im nedokážu zabezpečiť prístup k najnovším technológiám, ktorých znalosť je požadovaná pre vstup do praxe. Treťou skupinou sú začínajúci podnikatelia, ktorým nechýba nadšenie a chuť pracovať, nápady ani energia, často krát je však prekážkou nedostatočný vstupný kapitál, potrebný na technologické vybavenie ich začínajúcich firiem.

65 tisíc dolárov na kurzy základných počítačových zručností
Projekt 40UP, ktorý realizuje nezisková organizácia P-MAT s podporou spoločnosti Microsoft Slovakia, je zameraný na skupiny občanov, ktorí doteraz nemali možnosť získať základné zručnosti pri práci s počítačom. Kurzy, ktoré sú pre účastníkov bezplatné alebo symbolicky spoplatnené, prebiehajú na základných školách po celom Slovensku a projekt je súčasťou širšej iniciatívy Unlimited Potential. Kurzy navštevujú nielen ľudia v strednom veku a starší občania, ktorí počítačové zručnosti nemohli získať v škole, ale napríklad aj mamičky na rodičovskej dovolenke, ktoré sa chcú pripraviť na návrat do pracovného života.

K približne 7000 absolventom kurzov, ktoré prebiehajú od roku 2007, pribudnú tento rok ďalší, ktorí si vďaka novým zručnostiam pri práci s počítačom zvýšia šance na nájdenie si práce, postup alebo udržanie si súčasného zamestnania. Vďaka grantu od spoločnosti Microsoft v hodnote 65.000 USD (takmer 48.000 eur) projekt 40UP aj v tomto roku umožní záujemcom o kurzy získať základné počítačové zručnosti. Symbolický šek na 65 tisíc dolárov určený na pokračovanie projektu 40UP si dnes na diskusnom fóre „Ovládanie technológií a zamestnateľnosť“ prevzal riaditeľ neziskovej organizácie P-MAT, Juraj Suchánek od generálneho riaditeľa spoločnosti Microsoft Slovakia, Petra Čerešníka. Grant je súčasťou investície spoločnosti Microsoft do rozvoja e-skills v Európe. V prebiehajúcom fiškálnom roku 2010 venuje spoločnosť Microsoft 25 miliónov eur neziskovým organizáciám a na podporu školiacich projektov, ktoré v nasledujúcich troch rokoch pomôžu až 5,4 miliónom Európanom.

Peter Čerešník pri tejto príležitosti predstavil aj novú webstránku projektu (www.40up.sk), prostredníctvom ktorej je možné prihlásiť sa na kurzy. „Na rozdiel od mladých ľudí, ktorí s technológiami vyrastajú a dokážu ich ovládať veľmi intuitívne, stredná a vyššia veková kategória častokrát musí bojovať so strachom z počítačov a nedostatkom sebadôvery. Kurzy 40UP sú pripravené tak, aby účastníkom pomohli prekonať tieto bariéry. Som rád, že vďaka grantu od Microsoft Corporation sa budú môcť ďalší ľudia naučiť ovládať technológie a zvýšia svoje šance nájsť si nové alebo lepšie zamestnanie,“ hovorí Peter Čerešník.

Osnovy kurzov boli pre tento rok upravené tak, aby účastníkov pripravili na využívanie technológií v pracovnom živote. „Rozhodli sme sa zareagovať na súčasnú situáciu na trhu práce, ktorá vyžaduje ovládanie informačných technológií. Osnovy kurzov 40UP sme prispôsobili tak, aby sa naši absolventi mohli uchádzať o pracovné miesto, ktorého podmienkou je aktívne ovládanie technológií. Na kurzoch ich učíme ako si napísať životopis, preberáme prácu s Excelom, Wordom a internetom. Okrem štyroch štandardných kurzov naši lektori ponúkajú aj ďalšie, podľa individuálnych potrieb účastníkov,“ hovorí manažér projektu 40UP a riaditeľ neziskovej organizácie P-MAT, Juraj Suchánek.

Softvér v hodnote 5 miliónov eur pre študentov technických odborov VŠ
Na prahu kariéry dnes stoja mladí ľudia pred dynamicky sa vyvíjajúcim trhom práce a je nevyhnutné, aby na to dokázali flexibilne reagovať a boli pripravení na potreby trhu. Musia ale počítať s tým, že úspešní budú vtedy, ak na trh práce aj niečo prinesú - seba ako kvalitného hráča. A práve v tom im môžu pomôcť technológie, v procese vzdelávania sa, v rozvoji kľúčových zručností, v získavaní poznatkov,“ hovorí Marcela Havrilová, generálna riaditeľka Junior Achievement Slovensko.

Aj keď úroveň digitálnej gramotnosti študentov vysokých škôl je obvykle dobrá, bez podpory súkromného sektora by vysoké školy svojim študentom nedokázali zabezpečiť prístup k najmodernejším technológiám, ktorých ovládanie je požadované pri vstupe do praxe. V rámci programu MSDN AA (Microsoft Developer Network Academic Alliance) majú všetky vysoké školy a fakulty zamerané na vedu, techniku, matematiku a dizajn, prístup k najmodernejšiemu softvéru pre učebne, laboratóriá, učiteľov a študentov, spolu s databázou detailných informácií, učebných textov, príkladov a opisov všetkých technológií. MSDN AA umožňuje zavádzanie najnovších technológii do výučby bez finančných nárokov, len za administratívny poplatok. Od 1.7.2009 do 31.12.2009 bolo pomocou MSDN AA distribuovaných viac ako 15.000 produktov v akademickej licencii v nominálnej hodnote viac ako 5 miliónov eur.

1500 produktov poskytnutých počas 6 mesiacov študentom vysokých škôl
DreamSpark je program, ktorý dopĺňa MSDN AA. Je určený pre študentov bez ohľadu na zameranie a univerzitu. Na rozdiel od MSDN AA, neobsahuje všetky produkty spoločnosti Microsoft ale je zameraný na poskytovanie všetkých potrebných nástrojov študentom so záujmom o technológie.

Obsahuje vývojárske nástroje, serverové operačné systémy, databázy, dizajnérske nástroje a manuály. Pre získanie softvéru zo systému DreamSpark nie je potrebná ani priama súčinnosť univerzity. Systém verifikuje študenta na základe platnej ISIC študentskej karty alebo platného účtu StudentLive. V rámci programu DreamSpark bolo počas druhého polroka 2009 rozoslaných 1500 produktov. Všetky produkty sú dostupné zdarma v akademickej licencii. Viac informácii obsahuje stránka programu www.dreamspark.com.

Najmodernejší softvér zadarmo pre začínajúcich podnikateľov
Začínajúci podnikatelia potrebujú na úspešné uchytenie sa na trhu nielen dobrý nápad a nadšenie, ale aj začiatočný kapitál. Súkromné spoločnosti, ktoré vyvíjajú softvérové produkty alebo služby, majú možnosť uľahčiť si situáciu zapojením sa do globálneho programu BizSpark. Podmienkou je, že musia podnikať menej ako 3 roky a ich ročný obrat nesmie presiahnuť 500 tisíc dolárov. Program BizSpark im poskytne najnovšie serverové technológie ako aj vývojárske nástroje bez poplatkov. Účastnícky poplatok 100 USD zaplatia až po ukončení účasti v programe. Firmy, zapojené do programu získajú okrem komerčných licencií a platforiem aj globálne kontakty a viditeľnosť. Majú možnosť spolupracovať s podobnými spoločnosťami, zapojenými do programu celosvetovo, získať cenné rady od sieťových partnerov, využívať špecializované služby ďalších globálnych partnerov, akými sú aj hosteri, štátne agentúry, inkubátory a ďalšie poradenské organizácie. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na stránke www.microsoft.com/bizspark/.

Softvér, podpora a možnosti zviditeľnenia sa pre webových vývojárov
Program Microsoft WebsiteSpark poskytuje začínajúcim podnikateľom - vývojárom a dizajnérom webov sadu profesionálnych nástrojov a aplikácií, čím im pomáha vytvoriť technicky aj vizuálne profesionálne web stránky a aplikácie. Program poskytuje aj komerčné licencie na všetky operačné systémy a databázy pre úspešné nasadenie týchto projektov. Podnikatelia na webe môžu v rámci programu WebsiteSpark využiť marketingovú a obchodnú podporu od spoločnosti Microsoft a získajú nové obchodné príležitosti pre rozšírenie portfólia zákazníkov. Program tiež poskytuje profesionálnu technickú podporu a školenia. Vstup do programu a využitie celého jeho obsahu je bezplatný. Nominálny poplatok vo výške 100 USD sa platí až pri výstupe z neho. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na stránke www.microsoft.com/websitespark/. Viac informácií o programe Microsoft Skills for Europe nájdete na stránke www.microsoft.com/slovakia/e-skills/.

Fotogaléria

Fotografia

Veľká fotografia (82,4 KB)


Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk