Projekt Notebook pre každého žiaka zlepšil dochádzku v „rómskej“ málotriednej škole

Publikované: 12. marca 2010

Zavedenie technológií do málotriednej základnej školy v Abranovciach v rámci projektu Notebook pre každého žiaka prinieslo prvé výsledky. Po prvom pol roku vyučovania s notebookmi a ďalším technologickým vybavením na základnej škole, ktorú navštevujú prevažne rómski žiaci, sa výrazne zlepšila dochádzka.


Notebook pre každého žiaka

Notebook pre každého žiaka (») je projekt spoločnosti Microsoft Slovakia, ktorého cieľom je overiť pripravenosť slovenského školstva na zavedenie 1:1 computingu do procesu vyučovania. Do dnešného dňa bol projekt Notebook pre každého žiaka s úspechom spustený už na trinástich školách. Spustenie projektu v Abranovciach si vyžadovalo špecifický prístup, keďže ide o málotriednu základnú školu s majoritou žiakov rómskeho pôvodu.

Najväčším pokrokom po zavedení technológií do školy v Abranovciach je podľa triedneho učiteľa Juraja Platka zlepšenie dochádzky. „Žiaci sa do školy tešia. Vyučovanie je pre nich zaujímavejšie a zábavnejšie,“ hovorí pán učiteľ. Veľký posun nastal aj v pokrokoch žiakov. „Keďže v domácom prostredí sa žiaci rozprávajú po rómsky, ťažko sa učia slovenčinu a majú problém s vyjadrovaním sa. Odkedy sú do vyučovania zaradené technológie, oveľa rýchlejšie sa učia čítať, písať pomocou interaktívnej tabule a tiež sa zlepšili výsledky výučby cudzích jazykov,“ vysvetľuje. Podľa slov triedneho učiteľa si žiaci na technológie rýchlo zvykli, aj keď jemu samému robila zo začiatku problémy interaktívna tabuľa. Vďaka školeniam a s pomocou syna je však s technikou kamarát a ako sám vraví: „Učiteľ je tu na to, aby sa prispôsobil dobe.“

Keďže počet žiakov v triede je 35, v Abranovskej škole nejde o klasický 1:1 computing. Cieľom bolo vyskúšať možnosti vyučovania s pomocou technológií v špecifických podmienkach tejto školy. Podľa slov triedneho učiteľa Juraja Platka je práve tento spôsob výučby ako stvorený pre málotriedne školy. Keďže v jednej triede je spojených viac ročníkov, je výhodou, že žiaci sa môžu s notebookmi vzdelávať samostatne. Pokým jeden ročník pracuje na notebookoch, druhý sa učí na interaktívnej tabuli. Veľkou výhodou je aj fakt, že žiaci medzi ročníkmi si môžu navzájom pomáhať pri prípadných nejasnostiach.

Priebeh projektu Notebook pre každého žiaka v abranovskej škole bol iný, ako v ostatných zapojených triedach. Som rád, že aj v prostredí málotriednej školy, navštevovanej prevažne žiakmi rómskeho pôvodu, sa potvrdila naša hypotéza, že vzdelávanie s technológiami je pre žiakov viac motivujúce,“ hovorí Roman Baranovič, manažér vzdelávacích projektov spoločnosti Microsoft Slovakia. „Je skvelé vidieť, že projekt Notebook pre každého žiaka funguje. Skutočným zadosťučinením však pre mňa bude, keď sa z tohto experimentálneho projektu raz stane bežná súčasť vzdelávania na slovenských školách,“ hovorí Peter Čerešník, generálny riaditeľ Microsoft Slovakia.

S pomocou pána učiteľa Platka dosiahli rómski žiaci z Abranoviec veľmi úspešné umiestnenia v celoslovenskej súťaži Supertrieda v ostatných troch rokoch a sám Juraj Platko postúpil do finále súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku, Zlatý Amos 2009. Vďaka technológiám, ktoré boli v Abranovciach zavedené, môže triedny učiteľ svojich žiakov motivovať ešte efektívnejšie.

Video o priebehu projektu Notebook pre každého žiaka v Abranovciach, si môžete pozrieť na adrese http://notebookprekazdehoziaka.sk/article/co-priniesli-notebooky-do-skoly-v-abranovciach---video.aspx.

Viac informácií nájdete na stránke projektu http://notebookprekazdehoziaka.sk/.

Správu z výskumu Pedagogickej fakulty UK, zaoberajúceho sa dopadmi projektu Notebook pre každého žiaka na vzdelávací proces, si môžete stiahnuť zo stránky http://notebookprekazdehoziaka.sk/page/vyskum.aspx.

Fotogaléria

Veľká fotografia (106 KB)

Žiaci z Abranoviec v deň odovzdania notebookov v septembri 2009

Veľká fotografia (226 KB)

Žiaci z Abranoviec na konferencii Microsoft Innovations Forum 2010, na ktorej boli prezentované výsledky projektu Notebook pre každého žiaka. Na fotografii spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti Microsoft Slovakia, Petrom Čerešníkom a Janom Mühlfeitom, prezidentom Microsoft Corporation pre Európu.


Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk