Tretí NGO Day priniesol nové nápady a inšpiráciu pre neziskové organizácie

Publikované: 16. septembra 2010

Spoločnosť Microsoft Slovakia v spolupráci s Fórom donorov zorganizovali v poradí už tretí vzdelávací deň pre neziskové organizácie – NGO Day 2010. Podujatie je určené predovšetkým programovým koordinátorom a manažérom mimovládnych neziskových organizácií a pozostáva z prednášok, burzy nápadov a workshopov.


NGO Day 2010, ktorý sa konal v Centre vedecko-technických informácií SR, otvoril Peter Čerešník, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia. „Som rád, že z organizovania vzdelávacích dní pre neziskové organizácie sa stala tradícia a dnes sa stretávame už na treťom NGO dni. V podpore neziskových organizácií vidíme veľký zmysel. Učíme ich aj ako vďaka technológiám fungovať efektívne a moderne a využiť tak naplno ich vlastný potenciál,“ uviedol Peter Čerešník.

Adam Gieniusz, European Partner Manager organizácie TechSoup Global predstavil novinky v programeTechSoup Slovakia. Ide o program, ktorý sa zameriava na budovanie technologických kapacít mimovládnych organizácií. Mimovládne, neziskové a charitatívne organizácie, verejné knižnice a Slovenský Červený kríž môžu prostredníctvom prehľadného rozhrania stránky www.techsoup-slovakia.org žiadať o softvérové vybavenie od darcov zapojených v programe. Oprávnené organizácie majú možnosť získať pre svoju prácu technologické vybavenie za administratívny poplatok, ktorý sa pohybuje vo výške 4 -8% z hodnoty daru. Program TechSoup na Slovensko priniesla nezisková organizácia Pontis n.o. v partnerstve s mimovládnou organizáciou TechSoup Global z USA a Fundacja TechSoup z Varšavy a na Slovensku oficiálne funguje od 1. júla 2009.

NGOs Development Initiative je projekt zameraný na rozvoj neziskových organizácií, ktorý organizuje AIESEC Slovensko. Projekt ponúka pomoc študentov pri zlepšovaní konkrétnych oblastí ich fungovania. Do prvého kola projektu sa zapojilo 15 mimovládnych organizácií. V ďalšom kole projektu AIESEC Slovensko v spolupráci s partnermi druhého kola, spoločnosťou Microsoft Slovakia, neziskovou organizáciou Pontis n.o. a progamom TechSoup Slovakia, podporia ďalších 20 mimovládnych organizácií. V druhom kole im poskytnú podporu v oblasti implementácie IT nástrojov na efektívne riadenie organizácie. Lenka Tomanová a Lukáš Dzuroška zo študentskej organizácie AIESEC Slovensko účastníkom tretieho NGO dňa odprezentovali iniciatívy rozvoja mimovládnych neziskových organizácií a ohlásili mená účastníkov druhého kola projektu. Stážisti budú v neziskových organizáciách pôsobiť 6-8 týždňov, od druhej polovice októbra do polovice decembra tohto roku.

Technológie, ktoré môžu neziskovým organizáciám pomôcť fungovať efektívnejšie a modernejšie, predstavili zamestnanci spoločnosti Microsoft Slovakia, Martin Čerňák a Michal Sucháň.

V rámci burzy nápadov boli návštevníkom NGO dňa odprezentované inšpiratívne projekty, ako napríklad darcovský portál Darca.sk, ktorý predstavil programový riaditeľ Nadácie Pontis, Pavel Hrica. Bohdana Hromádková z NADÁCIE – centra súčasného umenia predstavila netradične zorganizovaný fundraisingový event BLAF – Bratislava Art festival. Ondrej Gallo, riaditeľ Rady mládeže Slovenska účastníkom prezentoval prípadovú štúdiu jej vnútornej a vonkajšej komunikácie. Na záver Jakub Šimek, projektový koordinátor Nadácie Pontis inšpiroval publikum predstavením projektu vzdelávania učiteľov v Keni, na ktorom sa podieľa aj spoločnosť Microsoft Slovakia.

V popoludňajšej časti sa konali dva praktické workshopy zamerané na komunikáciu neziskových organizácií. Ivan Ježík z neziskovej organizácie Voices účastníkov naučil ako sa venovať rozvoju značky neziskovej organizácie a Petra Jankovičová z PR agentúry Neopublic Porter Novelli viedla workshop na tému „Sociálne siete v PR neziskovej organizácie“.

Podujatie NGO Day 2010 zorganizovali Fórum donorov a spoločnosť Microsoft Slovakia. Partnerskými organizáciami podujatia boli Voices n.o., Pontis n.o., Aiesec Slovensko a spoločnosť Neopublic Porter Novelli.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk