Microsoft sa stal partnerom centra moderných vzdelávacích technológií EDULAB

Publikované: 22. októbra 2010

V Bratislave bolo 22. októbra 2010 otvorené nové centrum moderných vzdelávacích technológií EDULAB. Zameriava sa na efektívne použitie informačných technológií v procese výučby a jeho cieľom je podporiť používanie moderných technológií vo vzdelávaní. Spoločnosť Microsoft sa stala jedným z partnerov centra na základe dlhodobej spolupráce vo vzdelávacích programoch.


Univerzita Komenského v Bratislave a spoločnosť AGEMSOFT, a.s., tvorca e-learningových technológií, spoločne otvorili EDULAB - centrum moderných vzdelávacích technológií. Otvorenie sa uskutočnilo 22. októbra 2010 od 11:00 hod. za účasti Jaroslava Ivanča, štátneho tajomníka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., prorektora Univerzity Komenského v Bratislave a ďalších.

EDULAB je unikátne centrum moderných technológií priamo v centre Bratislavy zamerané na efektívne aplikovanie informačných a komunikačných technológií a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu v procese výučby. Ide o prototyp modernej multimediálnej triedy budúcnosti, ktorá reprezentuje komplexné hardvérové a softvérové vzdelávacie riešenie v praxi s primárnym zameraním na všetky typy škôl, ako aj vzdelávacie organizácie.

„Hlavným cieľom centra EDULAB je zvýšiť popularitu využívania moderných vzdelávacích technológií na školách a ukázať prínosy a význam pre skutočnú modernizáciu vzdelávania. EDULAB prináša učiteľom možnosť získať praktické zručnosti absolvovaním školení a vyskúšať si so svojimi žiakmi prácu s najmodernejšími technológiami,“ hovorí Ján Trubač, predseda predstavenstva AGEMSOFT.

Beáta Brestenská, prodekanka Prírodovedeckej fakulty UK, o spolupráci povedala: „EDULAB a Univerzita Komenského pripravujú učiteľov pre digitálne vzdelávanie. Je to partnerstvo akademického a súkromného prostredia, ktoré priamo smeruje do premeny a inovácie na všetkých stupňoch vzdelávania. Toto je nová šanca, aby aj slovenské školy a ich absolventi boli pripravení pre potreby znalostnej spoločnosti a konkurencieschopní na globálnom trhu práce.“

V centre EDULAB budú realizované rôzne aktivity a podujatia, ako napr.: semináre, školenia, prezentácie, otvorené hodiny, odborné diskusie a iné, ktorých sa budú zúčastňovať školy, odborníci z akademickej a komerčnej sféry, ako aj zástupcovia štátnych inštitúcií.

Generálny riaditeľ ÚIPŠ, Roman Baranovič, k centru EDULAB dodáva: „V dnešnom svete mladí ľudia používajú technológie, keď sa zabávajú, keď spolu komunikujú a od školy očakávajú, že ich budú používať aj keď sa vzdelávajú. Vítam preto projekt ako EDULAB, ktorého víziou je hľadanie cesty, ako dostať technológie viac do rúk učiteľov a pomôcť im tak lepšie pripravovať svojich žiakov na život v 21. storočí.“

Vďaka spolupráci s viacerými partnermi sa v centre EDULAB koncentrujú najnovšie vzdelávacie hardvérové a softvérové technológie, ako napr.: digitálny vzdelávací obsah Planéta vedomostí, vzdelávací portál pre učiteľov Naučteviac.sk, interaktívna tabuľa, vizualizér, tablety, hlasovacie zariadenia, dotykové počítače a notebooky, systém pre živé vysielanie na internete, herné konzoly a iné.

Peter Čerešník, generálny riaditeľ Microsoft Slovakia, sa k spolupráci a technológiám vo vzdelávaní vyjadril: „Dlhodobou snahou Microsoftu je prinášať moderné technológie do vyučovacieho procesu, príkladom je náš projekt Notebook pre každého žiaka, ktorý priniesol 1:1 computing už do jedenástich tried v školách po celom Slovensku. Uvítali sme ponuku stať sa partnerom EDULABu, pretože veríme, že práve informačné technológie sú tým, čo dokáže urobiť vyučovanie v školách zaujímavejším a tým aj efektívnejším.“

Partnermi EDULAB sú: AGEMSOFT, Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav informácií a prognóz školstva, SMART Technologies, ASUS, Microsoft, MONOGRAM, P-MAT, EDEA PARTNERS, PC REVUE, Moderní vyučování, Pán Učiteľ.

O Univerzite Komenského v Bratislave
Najväčšia a najstaršia vzdelávacia inštitúcia na Slovensku, Univerzita Komenského v Bratislave, výrazne podporuje digitalizáciu vzdelávania. Viac informácií na www.uniba.sk.

O spoločnosti AGEMSOFT, a.s.
AGEMSOFT je slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti vzdelávacích e-learningových technológií a softvéru pre školy, verejný sektor a jednotlivcov. Technológie a produkty AGEMSOFT sú zamerané na podporu celoživotného vzdelávania od predškolského veku, cez základné a stredné školstvo, vysoké školy a verejnosť bez rozdielu veku. AGEMSOFT dlhodobo spolupracuje s renomovanými medzinárodnými vydavateľmi vzdelávacieho obsahu, čo umožňuje neustále rozširovanie portfólia produktov a skvalitňovanie služieb. Viac na: www.agemsoft.sk.

Informácie o centre EDULAB: www.edulab.sk, edulab@agemsoft.sk

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk