Spotrebitelia si uvedomujú riziká softvérových falzifikátov

Publikované: 19. novembra 2010

Spoločnosť Microsoft zverejnila výsledky výskumu, ktorý u 38 tisíc spotrebiteľov z 20 krajín zisťoval ich postoj k falošnému softvéru. Výsledky sú dôkazom toho, že spotrebitelia na celom svete si uvedomujú riziká spojené s jeho používaním. Traja zo štyroch respondentov uviedli, že falošný softvér nie je bezpečný. Ako najväčšie hrozby spojené s jeho používaním označili stratu dát a krádež identity. Spoločnosť Microsoft Slovakia podniká kroky na ochranu spotrebiteľov, ich informovanosť o problematike falošného softvéru a na odhalenie predajcov falzifikátov.


Podľa zverejnených údajov až 70% respondentov z celého sveta uviedlo, že veria, že originálny softvér je bezpečnejší, stabilnejší a ľahšie sa udržiava aktualizovaný. Na trhu sa však objavujú kvalitné falzifikáty, ktoré nie je jednoduché odlíšiť od originálneho softvéru. Väčšina spotrebiteľov by uprednostnila originálny softvér, no len menej ako polovica z nich je presvedčená, že spotrebitelia vo všeobecnosti dokážu rozlíšiť falošný softvér od pravého.

Od roku 2005 navštívilo stránku spoločnosti Microsoft zameranú na rozpoznávanie falošného softvéru – www.howtotell.com (dostupná aj v slovenčine) viac ako 300 tisíc spotrebiteľov, ktorí sa podelili o detaily o falošnom softvéri, s ktorým prišli do styku. Falošný softvér podľa nich nefungoval tak ako by mal alebo nakazil ich počítače vírusmi a malvérom. Aj keď ochranné prvky na obale falzifikátu vyzerali veľmi podobne ako na originálnom médiu, spotrebitelia v mnohých prípadoch zaznamenali pád systému, hlásenia o nelegálnej kópii, či trójske kone. Podobné skúsenosti a obavy z používania falošného softvéru majú aj zákazníci na Slovensku. V novembrovom prieskume na slovenských stredných a vysokých školách na otázku „Čo vás najviac znepokojuje v súvislosti s používaním falošného softvéru?“ mladí spotrebitelia ako odpoveď uviedli, že sa najviac obávajú straty svojej identity, nasledovala obava zo straty dát uložených v počítači. V poradí tretia najčastejšia odpoveď bola skutočnosť, že šírením falošného softvéru sa podporuje a rozširuje trestná činnosť.

Spotrebitelia svojimi hláseniami výrazne pomáhajú pri odhaľovaní falošného softvéru. Zároveň však očakávajú od vlády a IT priemyslu kroky na riešenie tohto problému. 65% respondentov si myslí, že konať by mala vláda a 72% je presvedčených, že viac by mal robiť samotný IT priemysel.

„Na Slovensku bolo tento rok v mesiacoch september a október v rámci boja proti šíreniu nelegálneho softvéru, vrátane on-line pirátstva, vyškolených 350 príslušníkov Policajného zboru SR, “ povedala Adriana Tomanová z protipirátskej organizácie BSA (Business Software Alliance).

Spoločnosť Microsoft každoročne investuje nemalé prostriedky do vzdelávacích materiálov, ktoré spotrebiteľom pomáhajú chrániť sa pred falošným softvérom, do nových technológií, ktoré sťažujú falšovanie softvéru a spolupráce s vládami jednotlivých krajín v legislatívnej oblasti. V súvislosti s každoročnou iniciatívou „Consumer Action Day“, spoločnosť Microsoft pripravila aj nový zdroj materiálov, ktoré pomôžu spotrebiteľom ochrániť sa pred softvérovými falzifikátmi. Materiály sú k dispozícii v anglickom jazyku na adrese www.microsoft.com/presspass/presskits/antipiracy/materials.aspx (US).

Spoločnosť Microsoft tiež odporúča zákazníkom overiť si originálnosť softvéru na stránke Windows validation test vždy, keď ho kupujú online, v obchodoch alebo predinštalovaný v počítači. Spoločnosť Microsoft bude naďalej pokračovať v kontrolách predajcov počítačov na celom území Slovenska, aby odhalila obchodníkov, ktorí spotrebiteľom predávajú falošný softvér.

Zhrnutie výsledkov spomínaného výskumu, ktorý realizovala agentúra TNS na prelome septembra a októbra tohto roku na vzorke 38 tisíc respondentov z 20 krajín, nájdete na stránke www.microsoft.com/presspass/presskits/antipiracy/materials.aspx (US).

Viac informácií o tom, ako rozlíšiť originálny softvér od falzifikátov nájdete na stránke www.howtotell.com, ktorá je dostupná aj v slovenčine.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk