Učitelia z Kene sa prišli učiť ako vo vzdelávaní využívať moderné technológie

Publikované: 24. novembra 2010

Dvaja učitelia z africkej Kene, spolu so zástupcom organizácie Youth for Conservation navštívili Slovensko, aby sa od slovenských učiteľov naučili ako pri vyučovaní využívať moderné informačné technológie. Základy práce s nimi sa naučili už v júni, keď v rámci „výmenného“ projektu Nadácie Pontis a spoločnosti Microsoft navštívili Keňu učiteľky z obce Bošany.


Cieľom projektu Nadácie Pontis je poskytnúť učiteľom z Kene školenie v práci s digitálnymi technológiami. V prvej fáze projektu, v júni tohto roku, navštívila školu Moi High School Kasigau v meste Rukanga päťčlenná výprava zo Slovenska, ktorá školila miestnych učiteľov ako pri vyučovaní využívať informačné technológie. Zamerali sa pri tom na učiteľov s pokročilejšou znalosťou práce s počítačom, ktorí budú môcť nadobudnuté skúsenosti neskôr odovzdať aj svojim kolegom – počítačovým začiatočníkom. Slovenská výprava okrem toho priniesla ďalšie informačné technológie do učebne, ktorá bola vybavená počítačmi v rámci projektu Nadácie Pontis. Know-how pre vyučovanie s modernými technológiami pochádza z projektu spoločnosti Microsoft, Notebook pre každého žiaka, do ktorého je zapojená aj bošianska základná škola.

„V projekte sme 20 počítačmi vybavili novú počítačovú učebňu na strednej škole, ktorú využíva 280 žiakov internátnej strednej školy Moi High School v Rukange. Vďaka zriadeniu internetového pripojenia v mieste realizácie projektu už nemusia obyvatelia cestovať 65 kilometrov k ďalšiemu najbližšiemu dostupnému miestu pripojenia. Sme presvedčení, že investícia do vzdelania a informačných a komunikačných technológií pomôže získať nové príležitosti nielen študentom strednej školy v Rukange, ale pomôže rozvoju celej komunity,“ povedal o projekte Jakub Šimek, projektový koordinátor Nadácie Pontis.

„Teší ma, že skúsenosti a know-how, ktoré sme získavali od roku 2008 v projekte Notebook pre každého žiaka, sa dostanú aj ďaleko za hranice Slovenska a pomôžu africkým učiteľov vzdelávať svojich žiakov efektívnejšie a modernejšie. Pomôžu im tak získať šancu na kvalitnejšie vzdelanie a lepší život,“ povedala Paula Okániková, manažérka vzdelávacích projektov zo spoločnosti Microsoft Slovakia.

Druhá fáza projektu prebieha práve v týchto dňoch - na Slovensko prišla výprava z Kene. Tvoria ju dvaja učitelia z Moi High School, pán Chrispin Mwawana a pán Fred Otieno a spolu s nimi pricestoval aj pán David Ogiga, projektový koordinátor partnerskej organizácie Youth for Conservation

„V Bošanoch žijeme kenským projektom viac ako pol roka. Svedčia o tom školské nástenky, vyučovacie projekty a aj na krúžku moderných tancov tancujú naši žiaci na africké melódie. Žiaci si píšu cez sociálne siete s Davidom, manažérom projektu v Keni, a tak ma neraz prekvapia, že vedia o ich návšteve viac ako ja. Odborný program a poznávacie exkurzie sú pripravené, zostáva už len jediné, aby riadne nasnežilo. To je totiž ich veľké prianie - po prvýkrát držať v ruke ozajstný sneh,“ hovorí o prípravách na africkú návštevu riaditeľka bošianskej základnej školy, RNDr. Jana Kontúrová.

Výprava z Kene na návšteve Základnej školy v Bošanoch

Výprava z Kene na návšteve Základnej školy v Bošanoch. Zľava: učiteľky Ivana Mikulová a Jana Valachová zo ZŠ Bošany, Roman Baranovič, generálny riaditeľ Ústavu informácií a prognóz školstva, David Ogiga z organizácie Youth for Conservation, Jakub Šimek, projektový manažér z Nadácie Pontis, Chrispin Mwawana z Moi High School v Rukange, Petra Juríková zo ZŠ Bošany, Fred Otieno z Moi High School v Rukange, Paula Okániková, manažérka vzdelávacích projektov v spoločnosti Microsoft Slovakia a Jana Kontúrová, riaditeľka ZŠ Bošany.

Veľkolepé privítanie učiteľov z Kene na Základnej škole v Bošanoch

Veľkolepé privítanie učiteľov z Kene na Základnej škole v Bošanoch

Veľkolepé privítanie učiteľov z Kene na Základnej škole v Bošanoch

V rámci 12-dňového programu na Slovensku budú prednášať o dejinách formálneho vzdelávania v Keni na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, navštívia tiež gymnázium a základnú školu v Partizánskom, obchodnú akadémiu v Leviciach a najviac času strávia na Základnej škole v Bošanoch, na ktorej pôsobia členky slovenskej výpravy, ktorá navštívila Keňu.

Pre kenských učiteľov je na základných a stredných školách zabezpečený odborný program, ktorého najpodstatnejšiu časť tvoria prezentácie vyučovania rôznych školských predmetov s využitím informačno-komunikačných technológií. „Ukážky vyučovacích hodín na rôznych stupňoch a typoch škôl budú pre nich inšpiráciou, získané poznatky prenesú do škôl vo svojom regióne. Na Základnej škole v Bošanoch navyše absolvujú aj workshopy s učiteľmi, kde si budú zdokonaľovať zručnosti v práci s technickými prostriedkami, naučia sa vytvárať digitálne vzdelávacie materiály a vyhľadávať vhodné edukačné applety na internete,“ hovorí RNDr. Jana Kontúrová, riaditeľka Základnej školy v Bošanoch. V Bošanoch absolvujú učitelia aj stretnutie s miestnymi žiakmi a učiteľmi, ktorí s kenskými žiakmi pracujú na spoločnom projekte o afrických zvieratách. V rámci hodín biológie, anglického jazyka a informatiky tvoria za pomoci študentov Moi High School internetovú encyklopédiu afrických zvierat, pričom informácie si vymieňajú prostredníctvom e-mailu a chatu. Teraz budú môcť o tomto projekte komunikovať po prvýkrát osobne.

Školy prejavili veľký záujem o besedy s členmi kenskej výpravy, nakoľko študenti a žiaci majú možnosť okrem priamo sprostredkovaných informácií zdokonaliť sa aj v anglickom jazyku. Riaditelia škôl vítajú ich návštevu aj vďaka možnosti zabezpečiť svojim žiakom multikultúrnu výchovu, ktorá je dnes povinnou súčasťou školských vzdelávacích programov. Bolo ťažké vybrať školy, ktoré navštívime, ich záujem prevyšuje naše reálne časové možnosti. Určite však navštívime aj Materskú školu v Bošanoch, kde práve prebieha Africký týždeň a vidieť ľudí inej farby pleti bude pre deti veľkým zážitkom,“ dodáva riaditeľka Kontúrová.

Chrispin Mwawana vystúpi tiež v panelovej diskusii na festivale Jeden svet. Diskusia bude hľadať odpovede na otázky, či pomoc Slovákov v najchudobnejších krajinách sveta má svoje opodstatnenie, ako ju vnímajú miestni obyvatelia a aké sú plány organizátorov pomoci do budúcnosti. Pre afrických učiteľov pripravili učitelia z Bošian a zástupcovia Nadácie Pontis aj poznávacie výlety. Počas víkendov spoločne navštívia Vysoké Tatry, Bojnice a bratislavský hrad. Späť do Kene odletia 2. decembra.

„Počas našej návštevy sa chceme dozvedieť ako Slovensko integrovalo informačné a komunikačné technológie do vzdelávania a ako sa touto zmenou zjednodušil a zefektívnil vyučovací proces. Vďaka tomu sa naša škola Moi High School v Kasigau stane modelovým príkladom zavádzania informačných a komunikačných technológií do vyučovania pre celú Keňu,“ povedal o návšteve na Slovensku Chrispin Mwawana, učiteľ z Moi High School v Kasigau.

O projekte Nadácie Pontis:

Nadácia Pontis v januári 2010 spustila nový projekt určený pre africký kontinent. Projekt Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni (oblasť Kasigau) je založený na skúsenostiach slovenského vzdelávacieho projektu Inovatívny učiteľ, ktorý získal ocenenie Via Bona Slovakia 2008. Projekt financuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid a realizovali ho samotní slovenskí učitelia za pomoci externého odborníka zo spoločnosti Microsoft Slovakia.

V júni 2010 navštívila školu Moi High School Kasigau v meste Rukanga slovenská výprava v zložení: Roman Baranovič, vtedajší manažér vzdelávacích projektov v spoločnosti Microsoft Slovakia, Jana Kontúrová, riaditeľka Základnej školy v Bošanoch, jej dve kolegyne Jana Valachová a Ivana Mikulová a Jakub Šimek, projektový koordinátor Nadácie Pontis. Učiteľky z Bošian skúsenosti s vyučovaním prostredníctvom moderných technológií získali najmä v projekte Notebook pre každého žiaka.

Tlačovú správu o ich návšteve Kene nájdete na stránke http://www.microsoft.com/slovakia/mic/ts/2010/20100615_news1.aspx.

Video o návšteve slovenských učiteľov v Keni si môžete pozrieť na stránke http://www.youtube.com/watch?v=yMIyz6s34xE.

O nadácii Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk. V marci 2010 oficiálne spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk