Microsoft spustil slovenskú verziu centra technickej podpory Fix it

Publikované: 26. novembra 2010

Spoločnosť Microsoft spustila slovenskú verziu centra technickej podpory s názvom Fix it. Hlavnou úlohou automatizovaného centra je poskytovať nonstop podporu pre najbežnejšie problémy používateľov produktov Microsoftu. Centrum riešenia Fix it je k dispozícii bezplatne, doteraz ho využilo viac ako 150 miliónov ľudí.


Spoločnosť Microsoft spustila slovenskú verziu centra technickej podpory Fix it. Ide o bezplatné automatizované riešenie, ktoré umožňuje diagnostikovať a vyriešiť najbežnejšie problémové situácie používateľov produktov Microsoftu. V centre riešenia Fix it je potrebné zvoliť konkrétny produkt, s ktorým návštevník potrebuje pomôcť, ďalej oblasť, s ktorou má problémy, a následne sa spustí riešenie.

Prvú verziu Fix it spustila spoločnosť Microsoft pred dvoma rokmi. Dnes obsahuje 448 malých programov, ktoré vedia odstrániť príčiny problémov. Ich možnosti už využilo viac ako 150 miliónov používateľov s 90 percentnou úspešnosťou riešenia chýb. Centrum podpory Fix it navyše obsahuje 18 komplexných prednastavených riešení, ktorá umožňujú automaticky detekovať a odstrániť viac ako 110 hlavných problémov. Takéto riešenie doteraz využilo viac ako 260 miliónov zákazníkov so 70 percentnou úspešnosťou odstránenia chýb.

Riešenie Fix it je súčasťou stránok podpory produktov spoločnosti Microsoft. Vyskúšať ho je možné na nasledovnej stránke: http://support.microsoft.com/fixit/sk. Firmy a organizácie môžu využívať aj platformu Windows Troubleshooting, ktorá umožňuje odstraňovať bežné problémy na ich počítačoch a tým pomáha znižovať náklady vynaložené na podporu. Viac informácií o jej využití je k dispozícii na stránkach MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd323706(v=VS.85).aspx. Túto platformu používajú aj niektorí výrobcovia počítačov, napríklad Dell, HP, Lenovo a Fujitsu.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk