Úspešné výsledky v podnikaní vďaka novým nástrojom od spoločností Microsoft a HP

Publikované: 19. januára 2011

HP a Microsoft spojili svoje sily, aby zefektívnili prácu podnikov, zvýšili produktivitu zamestnancov a znížili vynaložené úsilie pri práci s informačnými technológiami.


Spoločnosti Microsoft a HP dnes oznámili prepojenie štyroch aplikácií, ktoré zlučujú celkovú infraštruktúru dát s nástrojmi pre zvýšenie produktivity do jediného komplexného systému. Zvyšovanie produktivity zamestnancov a zjednodušovanie IT teda nemusí byť iba otázkou prijímania nových zamestnancov.

Až doteraz existovalo iba obmedzené množstvo možností ako zabezpečiť nevyhnutné podporné nástroje v podnikoch. Výsledkom je fakt, že spoločnosti, ktoré takéto nástroje využívajú1 , označili za úspešných iba 32 percent IT projektov. Práve tu prichádzajú na rad nové konvergované aplikácie od spoločností HP a Microsoft, vôbec prvé systémy svojho druhu prispôsobené ako pre IT, tak aj pre konečných užívateľov.

„Cieľom našich zákazníkov je významne znížiť čas potrebný pre realizáciu a rozhodovanie,“ uviedol Ľuboš Hlinka, riaditeľ divízie ESSN HP Slovakia. Dodal, že konvergované nástroje od HP a Microsoftu umožnia zákazníkom skrátiť čas požadovaný pre doručenie informácie, čo v konečnom dôsledku zníži ako riziko, tak aj cenu. „Microsoft a HP spojili svoje sily, aby uľahčili život aj slovenským podnikateľom. Dúfam, že aj vďaka týmto nástrojom budú úspešní,“ doplnil Ján Paulech, manažér divízie Server Platform, Microsoft Slovakia.

Jedným z ponúkaných riešení je napríklad HP Enterprise Data Warehouse Appliance, ktoré umožňuje až dvestokrát rýchlejšie spracovanie požiadaviek a desaťnásobne vyššie spektrum rozšírení o tradičné prvky SQL Server2.

Systém pre podporu riadenia HP Business Decision Appliance je k dispozícii už v týchto dňoch, HP E5000 Messaging System for Microsoft Exchange Server bude dostupný už od marca. Ďalšie nástroje ako HP Enterprise Data Warehouse Appliance a HP Business Data Warehouse Appliance vydajú v priebehu tohto roka.

Viac informácií o dohode medzi spoločnosťami HP a Microsoft nájdete na: www.hp.com/go/convergedapplicationsolutions/microsoft (») alebo www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutions-technologies/appliances.aspx (US)

Poznámky:
1 CHAOS Summary 2009, Jim Johnson, Standish Group, Apríl 2009.
2 SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW) vyskúšalo 16 zákazníkov zo šiestich rôznych priemyselných odvetví. Zákazníci porovnávali PDW so svojimi súčasnými dátovými skladmi, pričom v priemere pozorovali 40 až 200-násobné zlepšenie v časoch dotazov

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk