Ekonomická univerzita v znamení spoločnosti Microsoft

Publikované: 2. marca 2011

Spoločnosť Microsoft Slovakia v spolupráci s Centrom severoamerických štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave usporiadala pre študentov školy atraktívne podujatie s názvom Microsoft Day. Jeho cieľom bolo umožniť nazrieť do kuchyne spoločnosti, ktorá patrí medzi svetových technologických lídrov a poodkryť témy, ktoré hýbu svetom IT. Súčasťou takmer celodenného programu pre študentov rôznych ročníkov a viacerých fakúlt boli prednášky top-manažmentu spoločnosti, atraktívne workshopy a vyhodnotenie študentskej súťaže o najlepšiu esej na tému „Ako si predstavuješ inovatívnu firmu“.


Spoločnosť Microsoft Slovakia zorganizovala ďalšie z podujatí, ktorými sa snaží prostredníctvom svojich skúseností a vedomostí prispieť k šíreniu povedomia o význame inovácií a IT technológií vo vzdelávaní. Miestom akcie s názvom Microsoft Day bola Ekonomická Univerzita v Bratislave, ktorá v hlavnom meste zastrešuje 6 fakúlt.

Podujatie zo strany Ekonomickej univerzity zastrešil garant Centra severoamerických štúdií, doc. PhDr. Martin Bútora, ktorý vyzdvihol význam podujatia a uviedol spoločnosť Microsoft ako popredného lídra s nesmiernym technologickým zázemím a silne rozvinutou firemnou kultúrou.

Zaujímavé prednášky

V prvom bloku podujatia dostali študenti možnosť dozvedieť sa viac o spoločnosti prostredníctvom prednášky Petra Čerešníka, generálneho riaditeľa Microsoft Slovakia. Peter Čerešník študentom poodhalil rôznorodosť produktového portfólia, a predstavil fungovanie partnerského ekosystému, ktorý je podnikateľským špecifikom spoločnosti Microsoft. Zmienil aj dôležitosť výberu a spolupráce správnych ľudí, ktorí sú kritickým faktorom úspechu spoločnosti. Na tému firemnej kultúry nadviazala vo svojej prednáške Martina Slabejová, riaditeľka spoločnosti pre verejnú správu a skupinu veľkých zákazníkov. Zdôraznila predovšetkým dôležitosť neustáleho celoživotného vzdelávania a predstavila programy, ktorými Microsoft uľahčuje prístup ku vzdelaniu a technológiám ako jednotlivcom, tak školám a neziskovým organizáciám.

Peter Dovhun, riaditeľ divízie pre riešenia malých a stredných podnikov, uzatvoril prednáškovú časť programu príspevkom o tom, aké kroky by mali študenti urobiť v prípade, že sa po skončení školy rozhodnú pre vlastné podnikanie. Prednášku obohatil praktickými tipmi z vlastných skúseností a motivoval študentom k tomu, aby sa nebáli aktívnosti a „vzali veci do svojich rúk“.

Súťaž pre študentov o Xbox 360 s Kinectom

Inovatívnosť ako súčasť firemnej stratégie je jednou zo základných esencií úspechu technologických lídrov. Práve tento fakt, ako aj záujem o kreatívne schopnosti študentov Ekonomickej univerzity motivovali spoločnosť Microsoft k tomu, aby vyhlásila súťaž o najlepšiu esej na tému Ako si predstavuješ inovatívnu firmu.

„Počas týždňového trvania sa do súťaže zapojilo 33 študentov, čo pokladáme za veľmi zaujímavé číslo. Študenti preukázali veľmi dobrý rozhľad v oblasti technológií a IT, schopnosť kreatívne myslieť a podporiť svoje názory logickými argumentmi. Musím povedať, že ich obsah prác bol na vysokej úrovni,“ zhodnotil súťaž Peter Čerešník.

Spoločnosť Microsoft Slovakia sa rozhodla spomedzi všetkých súťažiacich oceniť študentku Katarínu Bundzelovú, ktorá svoju prácu okrem zaujímavého a kvalitného obsahu obohatila aj o netradičnú formu. Práve kombinácia týchto dvoch faktorov urobila z Kataríninej práce najinovatívnejšiu esej a umožnila jej tak získať nový Xbox 360 s Kinectom, ktorý jej odovzdal Peter Čerešník priamo na podujatí Microsoft Day. „Víťazstvo ma naozaj veľmi potešilo, neverila som, že by sa to podarilo práve mne. Kinect bol pre mňa veľkou motiváciou, takže sa neviem dočkať, kedy ho vyskúšam,“ vyjadrila sa k výhre Katarína.

Atraktívne workshopy

Druhou časťou podujatia Microsoft Day boli simultánne workshopy, ktoré ponúkali dva tematické varianty. HR Workshop, vedený HR špecialistami spoločnosti Microsoft, bol zameraný na predstavenie možností kariérneho uplatnenia a vysvetlenie programov, ktoré študentom umožňujú získať skúsenosti práve v Microsofte.

Workshop Konkurencia na najvyššej úrovni viedol generálny riaditeľ Peter Čerešník spolu s riaditeľom pre divíziu SMB, Petrom Dovhunom. Študenti mohli nahliadnuť do podnikateľských zámerov jednej z najväčších firiem a pochopiť, ako reálne funguje investovanie. Súčasťou workshopu bolo aj zadanie na prípadovú štúdiu, ktorej riešenie študenti zašlú priamo manažérom v priebehu marca.

Veľká časť workshopu sa niesla v znamení otvorených otázok a diskusie, čo študenti veľmi ocenili: „Páčila sa mi hlavne otvorená komunikácia. Manažérov na takýchto postoch tak často nestretáme, takže sme sa to snažili naplno využiť,“ zhodnotil priebeh workshopu jeden z jeho účastníkov.

O Centre severoamerických štúdií

Centrum severoamerických štúdií bolo na Ekonomickej univerzite v Bratislave založené pred 3 rokmi. Ako jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku poskytuje komplexnú interdisciplinárnu špecializáciu v rámci oblastných štúdií pre študentov rôznych študijných smerov.

Popularitu si popri internacionalizácii pedagogického zboru zabezpečilo najmä zavádzaním inovatívnej metodológie do vzdelávania a prístupom orientovaným na aplikovateľnosť študentských poznatkov spojenú s riešením prípadových štúdií. Dokázalo tiež uviesť rôzne projekty biznis-akademickej spolupráce, ktoré zaznamenali veľmi pozitívnu odozvu u študentov.

Fotogaléria

Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia
Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia


Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk