Spoločnosť Microsoft po piaty raz ocenila najlepšie zákaznícke riešenia

Publikované: 30. marca 2011

Spoločnosť Microsoft už po piaty raz ocenila najlepšie zákaznícke riešenia svojich partnerov. Ocenenia ‘Microsoft Industry Awards‘ sa každoročne udeľujú za riešenia a aplikácie vyvinuté na platforme spoločnosti Microsoft. Tento rok sa do súťaže zapojilo rekordných 21 partnerov s 29 riešeniami. V novootvorenom Technologickom centre spoločnosti Microsoft odovzdal generálny riaditeľ Peter Čerešník ocenenia nielen víťazom, ale po prvý raz v histórii aj finalistom, siedmich kategórií súťaže.


Industry awards

Jubilejný piaty ročník Microsoft Industry Awards 2011 ocenil zákaznícke riešenia, ktoré využívajú inovatívne technológie. Do súťaže sa zapojilo 21 partnerov s 29 riešeniami. Okrem dejiska – novootvoreného Technologického centra spoločnosti Microsoft boli tohtoročnou novinkou ocenenia nielen pre víťazov, ale aj pre finalistov. Ceny v siedmich kategóriách odovzdal generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia Peter Čerešník.

„S našimi partnermi tvoríme dokonalú symbiózu a preto som rád, že aj vďaka našim nástrojom dosahujú vynikajúce výsledky. Cenu odovzdávame už po piaty raz a najvyšší počet prihlásených partnerov a riešení v histórii súťaže iba dokazuje, že prestíž Microsoft Industry Awards je z roka na rok väčšia,“ uviedol generálny riaditeľ Microsoft Slovakia Peter Čerešník.

Industry awards

Víťazi jednotlivých kategórií získavajú oprávnenie používať logo, plaketu a diplom Microsoft Industry Awards 2011 - Winner, marketingový balík „Solution Day“, ktorý zahŕňa prenájom Technologického centra spoločnosti Microsoft na jeden deň, vrátane občerstvenia pre zákazníkov, pomoc špecialistov Microsoftu pri príprave prezentácií a obsahu, ako aj vyhodnotenia spätnej väzby od zákazníkov. Finalisti získavajú oprávnenie používať logo a diplom Microsoft Industry Awards 2011 – Finalist.
Video zostrih »
Výsledky Microsoft Industry Awards 2011 v Slovenskej republike

KATEGÓRIE Winner

Najlepšie „Cloud Computing“ Riešenie

Softip, a.s.
„Hosting – venujte svoju energiu rozvoju vášho core businessu, nie údržbe vlastnej IT infraštruktúry“ - AEGON Partner, s.r.o, Ústav informácií a prognóz školstva, GRADIENT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Prípadová štúdia », Video »
DATALAN, a.s.
„BANK-EX CLOUD. Elektronizácia komunikácie medzi bankou a exekútorom pri dopytovaní na existenciu účtu dlžníka v banke“ - Exekútori v Slovenskej republike a dotknuté bankové domy
Prípadová štúdia »

Najlepšie riešenie nasadenia desktopových operačných systémov

Siemens IT Solutions and Services s.r.o.
„ZUNO BANK AG na platforme Windows 7“ - ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
Prípadová štúdia », Video »
 

Najlepšie riešenie zníženia nákladov na prevádzku

ANASOFT APR, spol. s r.o.
„Elektronicky aj na rozhodcovských súdoch“ - Slovenská rozhodcovská a.s.
Prípadová štúdia », Video »
GRADIENT SLOVAKIA, spol. s r.o.
„Automatizované spracovanie došlých faktúr v Tatra banke“ - Tatra banka, a.s.
Prípadová štúdia »

Najlepšie riešenie migrácie na Microsoft platformu

DATALAN, a.s.
„Migrácia poštových služieb Lotus Domino v Duslo, a.s. na platformu Microsoft Exchange 2010“ - Duslo, a.s.
Prípadová štúdia », Video »
exe, spol. s r. o.
„Nasadenie servera Microsoft Exchange Server 2010, adresárových služieb v prostredí Windows Server 2008 R2 a aplikačného firewallu“ - WAY INDUSTRIES, a.s.
Prípadová štúdia »

Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru

Data System Soft, spol. s. r. o.
„Štatistický úrad Slovenskej republiky zefektívňuje prevádzkové činnosti spojené s údržbou dynamicky sa meniaceho IT prostredia“ - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Prípadová štúdia », Video »

SOFTEC, spol. s r.o.
„Informačný systém Modelu cestnej siete“ - Slovenská správa ciest;
Prípadová štúdia »

versity, a.s.: „Virtualizácia serverového prostredia v Žilinskom samosprávnom kraji – etapa II“ - Žilinský samosprávny kraj
Prípadová štúdia »

Najefektívnejšie riešenie podnikového informačného systému GEMMA SYSTEMS, s. r. o.
„Microsoft Dynamics AX2009: nová generácia ERP riešenia pre komplexnú strojársku výrobu" – ELBA, a.s.
Prípadová štúdia », Video »
WBI, s. r. o.
„Využitie inovatívnych riešení Microsoftu pre riadenie ekonomiky a centralizovaného nákupného systému“ - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Prípadová štúdia »
Najinovatívnejšie riešenie s použitím Microsoft technológií TEMPEST a.s.
„Platforma pre vývoj Magio webových, mobilných a IPTV aplikácií“ - Slovak Telekom, a.s.
Prípadová štúdia », Video »
Millennium 000, spol. s r. o.
„Moderné technológie spoločnosti Microsoft spájajú golfistov v globálnej sociálnej sieti“ - Greenieplanet.com, s. r. o.;
Prípadová štúdia »

GRADIENT SLOVAKIA, spol. s r.o.
: „Systém pre automatizované testovanie študentov TestElements na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne“ - Vysoká škola manažmentu v TrenčíneFotogaléria

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk