Microsoft sprístupnil strojový preklad pre články Technickej podpory do slovenčiny

Publikované: 8. augusta 2011

Spoločnosť Microsoft spustila systém strojového prekladu pre znalostnú databázu článkov na stránkach Technickej podpory, ktoré boli zákazníkom doteraz dostupné len v anglickom jazyku. Strojový preklad do slovenčiny umožňuje lepšie porozumieť textom najmä tým, ktorí majú v cudzom jazyku medzery.


Nová služba strojového prekladu umožňuje zákazníkom vyhľadávať informácie o technickej podpore aj v anglických textoch, ktoré boli strojovým prekladom preložené do slovenčiny. Preklad zabezpečuje interná technológia Microsoft Research. Strojovo preložené články slúžia najmä ako pomôcka pri čítaní odborných textov.

“Cieľom strojovo preložených článkov je poskytnúť lepšiu orientáciu pri hľadaní informácií a riešení problémov v odborných článkoch. V 18 krajinách, kde bol strojový preklad textov už zavedený, sme sa stretli s veľmi dobrým ohlasom a veríme, že bude užitočný aj pre slovenských používateľov našich technológií,” povedal manažér divízie serverov Peter Jirsák zo spoločnosti Microsoft Slovakia, ktorý projekt zastrešoval.

Strojovo preložené články sú automaticky zahrnuté do výsledkov vyhľadávania, možnosť vynechať ich sa dá nastaviť na stránke Rozšírené vyhľadávanie databázy Microsoft KB. V každom strojovo preloženom článku je odsek s informáciou, že článok bol preložený automaticky. K dispozícii je tiež hypertextové prepojenie na originálny zdrojový článok.

Strojové preklady manuálne nekontroluje žiadny prekladateľ, a preto niekedy môžu obsahovať chyby v slovnej zásobe, syntaxi alebo gramatike.

Stránky Technickej podpory spoločnosti Microsoft sú používateľom k dispozícii tu.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk