Nielen technologická pomoc pre neziskové organizácie na NGO Day 2011

4. ročník podujatia v znamení európskeho roka dobrovoľníctva

Publikované: 27. septembra 2011

Spoločnosť Microsoft Slovakia v spolupráci s neziskovou organizáciou Pontis n.o. a občianskym združením C.A.R.D.O. už po štvrtýkrát zorganizovali vzdelávací deň pre neziskové organizácie – NGO Day. Podujatie pozostávalo z prednášok, burzy nápadov a bolo určené predovšetkým pre programových koordinátorov a manažérov mimovládnych neziskových organizácií.


Na tohtoročnom podujatí NGO Day sa 70 účastníkom z neziskového sektora prihovoril aj generálny riaditeľ Microsoft Slovakia, Peter Čerešník: „Spoločnosť Microsoft dlhodobo podporuje neziskový sektor nielen finančne, ale predovšetkým poskytovaním know-how a softvérového vybavenia. Snažíme sa neziskovým organizáciám ukázať, že informačné technológie môžu aj im pomôcť zvýšiť efektivitu práce a tým aj ich kapacitu. Som veľmi rád, že organizujeme v poradí už štvrtý ročník s hodnotným programom a opäť sa teším na všetky organizácie.“

Program bol bohatý na rôzne témy. Od noviniek v programe on-line darovania moderných technológií TechSoup Slovakia, až po tému predstavenia ovládania systému Windows pre ľudí so znevýhodnením. Pavel Hrica z Nadácie Pontis vysvetlil, ako môže využitie vhodných softvérových nástrojov výrazne prispieť k zefektívneniu manažmentu, fundraisingu a riadenia vzťahov s partnermi aj v prostredí neziskovej organizácie.

Odozvu vyvolala burza nápadov, v rámci ktorej zástupcovia neziskoviek prezentovali svoje posledné úspešné projekty, ktorými sa iní mohli inšpirovať. Napríklad Ivan Ježík z neziskovej organizácie Voices prezentoval ich BrandCamp - víkendovú školu budovania značky neziskovej organizácie. Juraj Hipš z neziskovej organizácie Živica zas predstavil originálny projekt EkoMapa Slovenska a Igor Polakovič z Centra pre filantropiu oboznámil účastníkov s novými platobnými nástrojmi v oblasti fundraisingu.

Zástupca neziskovej organizácie Pontis n.o., ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby, najmä organizačnú a technologickú podporu pre mimovládne a neziskové organizácie, prístup k moderným IT technológiám, administráciu grantových programov a vedenie účtovníctva pre firemné nadácie, Maroš Silný povedal: „Pontis n.o. od roku 2009 administruje pre potreby slovenského neziskového sektora medzinárodný program TechSoup, ktorý doteraz poskytol takmer 500 zaregistrovaným organizáciám softvérové dary spoločnosti Microsoft v trhovej hodnote vyše 780 000 eur.“

Nakoľko je rok 2011 aj európskym rokom dobrovoľníctva, v programe bolo niekoľko príspevkov práve na túto tému. Alžbeta Brozmanová Gregorová z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici predstavila výskumné zistenia dobrovoľníctva na Slovensku. Podľa nových výskumných poznatkov je Slovensko v počte dobrovoľníkov pôsobiacich v mimovládnych organizáciách a verejnej správe nad priemerom Európskej Únie, ktorý je 22%. Na Slovensku sa formálnemu dobrovoľníctvu venuje 27,5 % ľudí, neformálne však iným pomáha takmer polovica Slovákov.

Na pozitívne výskumné zistenie o stave dobrovoľníctva nadviazala diskusia o súčasnom návrhu zákona o dobrovoľníctve. O jeho príprave a procese prijatia hovorili aj zástupcovia štátu, Filip Vagač, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a Jana Žitňanská, poslankyňa NRSR. „Po niekoľkoročných diskusiách o zákone dúfame, že nový zákon byrokraticky nezaťaží organizácie, ale naopak uľahčí a zlegalizuje prácu mnohých dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií na Slovensku“, povedala Alžbeta Mračková, výkonná riaditeľka C.A.R.D.O.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Nikola Jančovičová, Dynamic Relations 2000
tel.: +421 948 474 684
e-mail: jancovicova@dynamic.sk