Nový prevádzkový a marketingový riaditeľ v Microsoft Slovakia

Publikované: 8. februára 2012

Spoločnosť Microsoft Slovakia má nového prevádzkového a marketingového riaditeľa. Od 1. decembra 2011 je ním Viliam Bendík, ktorý má na starosti vedenie marketingového oddelenia slovenskej pobočky.


Spoločnosť Microsoft oznámila nového prevádzkového a marketingového riaditeľa slovenskej pobočky. Od 1. decembra 2011 je ním Viliam Bendík, ktorý bude vo svojej funkcii zodpovedný za celkové riadenie prevádzky a marketingu slovenskej pobočky spoločnosti.

“Vždy ma veľmi zaujímali inovácie a nové technológie, nielen v oblasti IT. Produkty ako Windows či Office roky bežne používam v práci i v súkromí. Mojím nástupom do spoločnosti Microsoft som získal skvelú príležitosť podieľať sa na jej napredovaní a prispieť svojimi skúsenosťami k jej rozvoju,“ zhodnotil svoj nástup Viliam Bendík.

Viliam Bendík študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, vzdelanie si neskôr rozšíril o štúdium aplikovanej ekonómie na Univerzite v Pittsburgu. Rozsiahle profesijné skúsenosti získal počas 14 rokov praxe v oblasti reklamy, marketingu a predaja. Intenzívne sa venoval projektom v oblasti telekomunikácií a online stratégií. Významne sa podieľal na návrhu a implementácii komplexnej eCommerce stratégie pre spoločnosť T-Mobile Slovakia. Bol členom medzinárodného tímu T-Mobile International pre stratégiu CRM v ôsmich európskych krajinách. Po dlhoročnej práci pre koncern Deutsche Telekom sa venoval poradenstvu v oblasti marketingu a komunikačných stratégií pre segmenty malých a stredných podnikov i veľkých spoločností v regióne Európy a Severnej Ameriky.

Je ženatý a má dve deti.

Na uvoľnené miesto nastúpil po Ondřejovi Novodvorskom, ktorý túto pozíciu zastával tri roky a v súčasnosti pôsobí ako obchodný riaditeľ divízie pre riešenia malých a stredných podnikov.

Viliam Bendík

jpg, 0,2 MB

Viliam Bendík
prevádzkový a marketingový riaditeľ

Viliam Bendík študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, vzdelanie si neskôr rozšíril o štúdium aplikovanej ekonómie na Univerzite v Pittsburgu. Rozsiahle profesijné skúsenosti získal počas 14 rokov praxe v oblasti reklamy, marketingu a predaja. Intenzívne sa venoval projektom v oblasti telekomunikácií a online stratégií. Významne sa podieľal na návrhu a implementácii komplexnej eCommerce stratégie pre spoločnosť T-Mobile Slovakia. Bol členom medzinárodného tímu T-Mobile International pre stratégiu CRM v ôsmich európskych krajinách. Po dlhoročnej práci pre koncern Deutsche Telekom sa venoval poradenstvu v oblasti marketingu a komunikačných stratégií pre segmenty malých a stredných podnikov i veľkých spoločností v regióne Európy a Severnej Ameriky.

Je ženatý a má dve deti.

Do slovenskej pobočky spoločnosti Microsoft nastúpil v decembri 2011.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Nikola Jančovičová, Dynamic Relations 2000
tel.: +421 948 474 684
e-mail: jancovicova@dynamic.sk