Firmy môžu vďaka novej platforme používať vlastné dáta oveľa efektívnejšie

Publikované: 6. marca 2012

Microsoft ohlásil dátovú platformu SQL Server 2012, verejne bude dostupná od 1. 4. 2012.


Spoločnosť Microsoft dnes oficiálne oznámila dátum sprístupnenia najnovšej verzie svetovo najrozšírenejšej platformy pre dáta - SQL Server 2012. Potvrdila tak svoj záväzok voči zákazníkom, ktorým umožňuje spravovať všetky dáta, bez ohľadu na ich veľkosť a umiestnenie, či už na na pevnom úložisku alebo v cloude.

Svet dát sa neustále mení a objem neštruktúrovaných informácií sa každým dňom zväčšuje. Možnosti mnohých slovenských firiem extrahovať dôležité údaje skryté v existujúcich, ale neštruktúrovaných dátach, sú ešte stále obmedzené, pričom potreba rýchleho získania kľúčových informácií nebola nikdy taká dôležitá ako dnes.

Microsoft SQL Server 2012 je riešenie pre spoločnosti všetkých veľkostí, ktoré im umožní dáta prehľadne uchovávať a spravovať, a navyše dokáže vyhodnotiť aj ďalšie cenné ukazovatele o firme na báze business intelligence. Nástroje v inovovanom riešení umožnia zákazníkom z ich dát získať všetky relevantné informácie potrebné pre správne rozhodovanie.

Moderná cloudová platforma Microsoft SQL Server 2012 zohľadňuje všetky meniace sa podmienky súčasnosti a ponúka:

  • Vysokú dostupnosť pre tie najnáročnejšie nasadenia
  • Dokonalý ekosystém pre potreby najzložitejšieho dátového manažmentu
  • Riešenie pre objemné dáta
  • Nové úrovne návratnosti investícií

„Dáta vytvárame rýchlejšie a vo väčšom objeme ako kedykoľvek predtým. Niektoré odhady naznačujú, že firmy produkujú až dvojnásobok objemu dát každý rok. Organizácie preto potrebujú spoľahlivý spôsob ako spracovať a analyzovať vygenerované údaje pre získanie relevantných informácií. Bez ohľadu na ich typ alebo veľkosť, SQL Server 2012 je platforma, ktorá ponúka veľké množstvo známych aj nových nástrojov na vytváranie, manažovanie a spravovanie dátových centier a je ideálnou cestou k zvyšovaniu technologickej hodnoty firmy. Pretože všetci potrebujeme, aby dáta pracovali pre nás a nie naopak, “ povedal manažér divízie Windows Server Microsoft Slovakia, Peter Jirsák.

IT analytická firma Gartner dokonca odhaduje, že objem globálnych dát porastie tempom 59 percent ročne a 70 až 85 percent v ich neštruktúrovanej forme. * Microsoft zároveň ohlásil nadstavbu svojich zámerov - plánuje spojiť SQL Server 2012 a nástroje business intelligence, ako Microsoft Excel, PowerPivot pre aplikáciu Excel 2010 a PowerView z neštruktúrovaných dát. V prvej polovici roka 2012 plánuje ohlásiť náhľad Apache Hadoop založený na Windows Azure.

Viac informácii, ako aj registráciu na virtuálne uvedenie SQL Server 2012 nájdete tu (US).

* Gartner Symposium Presentation, Information Management Goes “Extreme”: The Biggest Challenges for 21st-Century CIOs, Mark Beyer, October 2011

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Nikola Jančovičová, Dynamic Relations 2000
tel.: +421 948 474 684
e-mail: jancovicova@dynamic.sk