IT trendy najbližších rokov spozná celé Slovensko

Publikované: 19. marca 2012

Spoločnosť Microsoft v spolupráci s akademickými a komerčnými partnermi pripravila pre fanúšikov IT na Slovensku sériu celodenných podujatí s názvom TechDays, ktoré ponúknu rôznorodý obsah zameraný na aktuálne i budúce trendy v oblasti informačných technológií. Bezplatná roadshow počas marca a apríla je okrem obsahu jedinečná aj rozsahom, spoločnosť očakáva návštevnosť v tisíckach.


Aktuálne trendy v IT priblíži séria podujatí TechDays 2012 v piatich mestách Slovenska širokej skupine návštevníkov. IT profesionáli, vývojári, weboví dizajnéri, študenti, učitelia či začínajúci podnikatelia budú mať príležitosť diskutovať a dozvedieť sa viac o najnovších témach v IT, technológiách či platformách ako napríklad Windows 8, Windows Phone, METRO, Windows Server 8, System Center 2012, Windows Azure SQL Server 2012 a mnohých ďalších témach.

TechDays

Cieľom 6 podujatí je v priebehu mesiacov marec a apríl priniesť kvalitný obsah a najnovšie trendy v IT nielen do hlavného mesta, ale aj do ďalších miest Slovenska ako Žilina, Nitra, Banská Bystrica a Košice, a podporiť tak komunitu IT fanúšikov, ich rozvoj a zvýšiť záujem o technológie. Všetky podujatia sú bezplatné, okrem jediného v Bratislave, kde budú slávnostne uvedené nové produkty SQL Server 2012 a Microsoft System Center 2012.

“Myšlienka podujatia na Slovensku vznikla pred dvoma rokmi, keď sa uskutočnilo na Technickej univerzite v Košiciach a stretlo sa tam s veľkým úspechom. Preto sme sa tento rok rozhodli rozšíriť ho aj do ostatných slovenských miest a sprístupniť tak odborné informácie o najnovších technológiách IT fanúšikom po celom Slovensku. Veríme, že TechDays Slovakia ľudí zaujme a stane sa tak jedným z najväčších stretnutí IT komunity na Slovensku”, povedal o podujatí Peter Čerešník, generálny riaditeľ Microsoft Slovakia.

Program TechDays bude tvoriť viac ako tridsať úderných prednášok najväčších špecialistov, ukážky a vysvetlenie funkcií a technologických konceptov. Súčasťou podujatia budú aj poobedné technologické kempy s odborným obsahom. Na nich bude možné už priamo inštalovať, skúšať, diskutovať, simulovať reálne scenáre a získať behom 4 hodín neobvyklé množstvo informácii a skúseností.

Návštevníci si ďalej budú môcť vyskúšať napríklad najnovšiu verziu Windows 8 Consumer Preview, Nokia Windows Phone, Microsoft Surface, Private Cloud a množstvo ďalších zariadení a technológií v stánkoch hlavných partnerov – Nokia, HP, Samsung, V-Net a Gopas.

Koncept TechDays podporili aj univerzity, ktoré sú akademickými partnermi v jednotlivých regiónoch: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. V tento deň dostanú všetci registrovaní študenti akademické voľno.

Ku konceptu podujatia sa vyjadrili aj zástupcovia niektorých partnerských univerzít:

Prof. Anton Čižmár, PhD., rektor Technickej univerzity v Košiciach: „So spoločnosťou Microsoft sme na podobnom podujatí v menšom rozsahu spolupracovali aj minulý rok, kde zaznamenalo pozitívny ohlas stoviek študentov. Tento rok predstavujú TechDays nielen študentskú akciu, ale prinášajú prepojenie univerzity, praxe a celej IT komunity v regióne východného Slovenska. Cieľom Technickej univerzity v Košiciach je byť centrum IT komunity a miestom, ktoré všetkým IT nadšencom umožní prístup k poznatkom o najnovších technológiách.”

Prof. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline: „Microsoft TechDays predstavuje jedinečný koncept podujatia, ktoré umožní regionálne pozdvihnutie záujmu o technológie a najmä sústredenie odborných komunít, komerčných spoločností, zástupcov škôl a organizácií a v neposlednom rade študentov, na pôde Žilinskej univerzity. Je to príklad reálneho prepojenia akademickej pôdy a praxe za účelom výmeny informácií, dialógu a najmä vytvorenia nových kontaktov a partnerstiev. Myšlienka TechDays nás od začiatku zaujala z viacerých dôvodov, predovšetkým však kvôli prepojeniu najnovších technológií s vysoko odborným obsahom a praktickými ukážkami. Podujatie takéhoto charakteru a rozmerov realizujeme so spoločnosťou Microsoft po prvý raz, no už teraz vieme povedať, že pritiahne pozornosť stoviek IT nadšencov.”

Prof. Libor Vozár, PhD., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: „Podujatia ako TechDays majú pre rozvoj IT vzdelávania a širšiu osvetu o IT nezanedbateľný prínos. Umožňujú nielen IT nadšencom, ale aj nastávajúcim pedagogickým pracovníkom v oblasti informatiky, získať potrebný prehľad o najnovších platformách a najmä dlhodobých zdrojoch informácií. Informačné technológie sa dnes už netýkajú len technicky orientovaných ľudí, ale postupne získali aj nezanedbateľné miesto v každodennom živote.”

Odbornú stránku podujatia doplnia rôzne súťaže, Xbox 360 zóna, chillout zónu a zóna s priestorom pre otázky pre odborníkov Ask the Experts.

Viac informácii o programe, spíkroch, ako aj registráciu nájdete na stránke www.techdays.sk

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk