Do hry Milión postavenej na platforme Windows Azure sa zapojili tisícky Slovákov

Publikované: 26. marca 2012

Rastúcu popularitu používania cloudových služieb na Slovensku využila aj Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá na platforme Windows Azure postavila svoju vzdelávaciu kampaň s názvom Hra Milión. Jej cieľom je prispieť k zvyšovaniu finančnej gramotnosti mladých ľudí. Riešenie navrhla a implementovala spoločnosť TEMPEST.


K zvyšovaniu finančnej gramotnosti u mladých Slovákov napomáha od polovice februára aj inovatívna online hra Milión, v ktorej môžu súťažiaci efektívnym spravovaním svojich financií vyhrať až 2000 eur. Hra spája zábavu so vzdelávaním, kde edukatívny rozmer hry podporujú integrované materiály a skúšky, ktoré sú nutné k postúpeniu na vyššiu úroveň.  Do hry je možné zapojiť sa na www.hramilion.sk.

Riešenie pripravila pre Nadáciu Slovenskej sporiteľne spoločnosť TEMPEST, ktorá pri jeho implementácii využila možnosti cloudovej platformy Windows Azure spoločnosti Microsoft. Za prvý týždeň prevádzky sa do vzdelávacej hry zaregistrovalo vyše 2500 unikátnych užívateľov a o  dva týždne neskôr ich počet prekročil 10 000. Windows Azure tak zabezpečil okrem škálovateľnosti aj zálohovanie a vysokú dostupnosť budovanej platformy. Takéto podmienky, vrátane existencie kvalitných nástrojov na správu, podstatne znížili vstupné a prevádzkové náklady na infraštruktúru a eliminovali prevádzkové riziká.

Hlavné prínosy riešenia:

  • Všeobecne dostupná riadená vzdelávacia platforma
  • Vysoko dostupné a škálovateľné prostredie
  • Pokrytie rôznych užívateľských skupín
  • Šírenie finančnej gramotnosti
  • Podpora školstva
  • Obsahová prispôsobiteľnosť

Do hry sa zapájajú celé ročníky študentov. Niektoré pre hru vyhradili špeciálny čas vo vyučovacom procese.  Denne narastá počet úspešných hráčov,  čím sa nám potvrdila vhodne zvolená forma vzdelávania. Vďaka vedomostným  testom, ktoré sú v hre obsiahnuté, získa nadácia lepší prehľad o vedomostiach jednotlivých cieľových skupín v oblastí financií,“ komentuje riešenie Marta Krejcarová, riaditeľka komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

„Hra Milión bola pre konzultantov a technológov spoločnosti TEMPEST výzvou nielen z technologického pohľadu. Projekt si vyžadoval vytvoriť ergonomické a logické prostredie veľmi podobné realite. Zároveň sme museli zachovať vzdelávací charakter strategickej hry. Prostredie a komunikácia s používateľom je nastavená tak, aby jeho záujem neklesol a bol motivovaný študovať vzdelávacie materiály. Pomocou sofistikovaných nástrojov a s využitím dynamického cloudového prostredia Windows Azure, sa nám podarilo túto výzvu zvládnuť a teší nás úspech medzi študentmi, ktorým bol projekt primárne určený,“  komentuje riešenie Alojz Časný, Head of Special Developement, TEMPEST.

„Cloudová platforma Windows Azure  ponúka široké možnosti uplatnenia v moderných zákazníckych riešeniach. Vďaka jej vysokému výkonu a  škálovateľnosti za ekonomicky výhodných podmienok ju začínajú objavovať aj zákazníci a partnerské spoločnosti zo Slovenska. Teší nás, že jej vlastnosti, v kombinácii  s ďalšími riešeniami spoločnosti Microsoft ako napr. SQL Azure, a inovatívnym nápadom prispeli ku vzniku takéhoto užitočného projektu,povedal Gabriel Fedorko, manažér oddelenia vývojárov Microsoft Slovakia.

hra Milión


O spoločnosti TEMPEST a.s.
TEMPEST je popredný poskytovateľ IT produktov a služieb s dvadsaťročnou históriou. Poskytuje konzultácie, integráciu, prevádzku, podporu a outsourcing pre oblasti IT infraštruktúr, manažmentu dát, softvérového vývoja, bezpečnosti informačných systémov a riadenia IT služieb. Medzi klientov spoločnosti patria významné organizácie z odvetví telekomunikácií, financií, priemyslu, sieťových odvetví a verejnej správy. TEMPEST je firmou so spoločensky zodpovedným podnikaním a korektnou komunikáciou. Viac na www.tempest.sk.


Viac informácií o projekte nájdete v detailnej prípadovej štúdii.


Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk