Spoločnosť Microsoft uvoľnila Windows Server 2012 do výroby

Publikované: 2.augusta 2012

Spoločnosť Microsoft postúpila novú verziu optimalizovaného cloudového systému Windows Server 2012 do fázy výroby. Oficiálne uvedenie na trh bude 4. septembra 2012.


Spoločnosť Microsoft posunula najnovšiu verziu optimalizovaného cloudového operačného systému Windows Server 2012 do finálnej fázy výroby. Štádium RTM (Release To Manufacturing) znamená dokončenie vývoja kódu a poslednú fázu pred uvedením do oficiálneho predaja.

Cloudový systém budú mať čoskoro k dispozícii hardvéroví a softvéroví partneri spoločnosti, ako aj firemní zákazníci nakupujúci prostredníctvom multilicencií. Na oficiálne online uvedenie sa môžu zaregistrovať prostredníctvom stránky Windows Server 2012.

Hlavnou úlohou Windows Server 2012 je pomôcť firmám všetkých veľkostí adaptovať privátny a hybridný cloud computing. To umožní rýchlejšiu správu dát, ušetrí financie a poskytne výhodu voči konkurencii. Windows Server 2012 ponúka organizáciám možnosť budovať privátny cloud prostredníctvom integrovaného prístupu, ktorý efektívne zodpovedá základné otázky súvisiace s podnikaním a IT.

Viac informácií nájdete na korporátnom blogu Windows Server.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk