Elektronický strážca mení terénnu sociálnu starostlivosť na Slovensku

Publikované: 27.augusta 2012

Softvérová spoločnosť YMS v spolupráci s mobilným operátorom Orange priniesla na trh službu „Elektronický strážca“, ktorej cieľom je aktívne chrániť zdravie a životy občanov a modernizovať terénnu sociálnu starostlivosť na Slovensku. Inovatívna služba je postavená na najnovších technológiách spoločnosti Microsoft, predovšetkým na stále populárnejšej cloudovej platforme Windows Azure.


K istote a bezpečnosti slovenských občanov, predovšetkým seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí, prispieva komplexná služba „Elektronický strážca“. Od začiatku roka 2012 zariadenie podobné mobilnému telefónu používateľom umožňuje aktívne privolať pomoc kdekoľvek a kedykoľvek jediným stlačením tlačidla. Okrem vyslania núdzového signálu je cez zariadenie možné posielať sms správy, telefonovať na predvolené čísla a hovory aj prijímať.

Alarmy prijímajú dispečeri, ktorí majú neustále prehľad o polohe všetkých užívateľov a organizujú pomoc. Keďže okamžite vedia, kto potrebuje pomoc, aké má problémy a kde sa práve nachádza, zasahujúcu posádku presne nasmerujú a vopred informujú o stave čakajúceho občana. Prehľad o polohe používateľa majú nielen dispečeri, ale pomocou smartfónu aj rodinní príslušníci. Elektronického strážcu prevádzkujú samosprávy ako poskytovatelia terénnej sociálnej starostlivosti.

Zariadení Zariadení s príslušentsvom

Elektronického strážcu vyvinula softvérová spoločnosť YMS, a.s. a spolupracuje na nej s mobilným operátorom Orange. Keďže slúži na ochranu zdravia a života, jej základnou požiadavkou bola vysoká dostupnosť a spoľahlivosť. Navyše nebolo možné vopred odhadnúť, koľko bude v budúcnosti spracúvať užívateľov, dispečerov či alarmov. Preto je postavená na modernej platforme Windows Azure, ktorá umožňuje viacrozmernú škálovateľnosť, pomáha eliminovať prevádzkové riziká a zaisťuje vysokú dostupnosť služby.

Hlavné prínosy riešenia:

  • Aktívna ochrana zdravia a života ohrozených skupín obyvateľstva.
  • Modernizácia terénnej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. O sociálnej starostlivosti.
  • Predĺženie času zotrvania seniorov vo vlastnom domove.
  • Plnohodnotnejší život pre občana, s istotou, že v núdzi vie na seba upozorniť aj keď je sám, nemôže komunikovať, alebo je mimo domova.
  • Odbúranie obavy rodiny o zdravie a bezpečnosť zraniteľného člena rodiny.

„Spoločnosť YMS vytvorila modernú, inovatívnu a pre túto dobu vysoko relevantnú službu. Ohlasy zo samospráv potvrdzujú záujem o Elektronického strážcu a okruh záujemcov sa postupne rozširuje aj na zariadenia poskytujúce sociálne služby, domovy dôchodcov, asociácie zdravotne znevýhodnených občanov, horské záchranné služby, atď. Aj keď je služba zatiaľ dostupná len prostredníctvom samospráv, pravidelne odpovedáme na priame požiadavky od rodinných príslušníkov ohrozených osôb, ktorí si uvedomujú obrovský prínos elektronického stráženia v každodennom živote. Veríme, že v krátkom čase budeme do služby zapájať ďalšie skupiny občanov, ktoré nie sú v priamom ohrození zdravia alebo života, no majú o elektronické stráženie záujem z iných dôvodov“, popisuje službu Elektronický strážca Andrej Číž, Riaditeľ Divízie mobilných služieb YMS, a.s.

„Orange Slovensko podporuje všetky moderné telekomunikačné trendy. Služba Elektronický strážca je ukážkou inovatívneho prepojenia modernej technológie a mobilnej dátovej služby, ktorá môže výrazným spôsobom napomôcť užívateľom v kritických situáciách. Ide o novú, pokrokovú službu, ktorú Orange Slovensko, v spolupráci so spoločnosťou YMS, poskytuje v rámci vlastnej predajnej siete. V službe vidíme veľký potenciál, nakoľko vnáša pocit istoty do života ohrozených občanov a ich rodín. Umožňuje seniorom dlhšie zotrvať v domácom prostredí, prináša istotu v krízových situáciách a pomáha dlhšie udržať kvalitu života. Elektronický strážca je ukážkou spolupráce súkromného a verejného sektora pri zabezpečovaní sociálnych služieb.“ Martin Maštalír, Strategic Partnership Manager, Orange Slovensko, a.s.

„Cloudové riešenia nachádzajú čoraz širšie uplatnenie aj na Slovensku a projekt Elektronický strážca tento trend potvrdzuje. Použitie našej platformy Windows Azure umožňuje reagovať na možné rýchle zmeny vo vyťažení systému a zabezpečuje aj neustálu dostupnosť služby. Teší nás, že naše technológie sa stali základom pre túto užitočnú službu, ktorá má nesmierny potenciál a okrem toho sa stala aj IT projektom roka 2011,“ povedal Gabriel Fedorko, manažér oddelenia vývojárov Microsoft Slovakia.

O spoločnosti YMS, a.s.
Už viac ako 20 rokov pomáha zákazníkom zlepšovať efektívnosť s modernými informačnými systémami. Pracuje pre priemyselné podniky a vládne agentúry - energetické, vodohospodárske, lesnícke, veterinárne. Monitoruje a predpovedá bezpečnosť technických prevádzok pomocou systémov na riadenie rizika. Riadi prácu, pohyb a bezpečnosť ľudí a majetku pomocou najmodernejších lokalizačných systémov. Tvorí priestorové analýzy pomocou geopriestorových informačných systémov. Viac na www.ymsgroup.com a v aktuálnej prípadovej štúdii.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk