Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave privítala školský rok s najpokrokovejšou učebňou

Publikované: 3. septembra 2012

Inovatívny prístup k vzdelávaniu si osvojuje čoraz viac škôl aj na Slovensku. Dobrým príkladom je aj Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave, ktorej žiaci a učitelia majú od nového školského roka k dispozícii najnovšie technológie v jednej z učební. Tie umožňujú výraznú úsporu nákladov a do výučby prinášajú nové moderné postupy.


Nový školský rok na Slovensku odštartovalo vyše 2 980 základných a stredných škôl. Do školských lavíc po prvý raz zasadlo aj približne 52 000 žiakov 1. ročníka. Mnohé zo škôl sa však už dlhodobo stretávajú s otázkou, ako zabezpečiť svojim žiakom prístup k moderným technológiám a pomôcť im tak nadobudnúť praktické zručnosti 21. storočia.

Inovatívny prístup k výučbe zvolila Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave. Jej 490 žiakov má od 3. septembra k dispozícii novú učebňu vybavenú technológiou Windows MultiPoint Server (US), ktorá umožňuje učiteľovi naraz centrálne koordinovať prácu všetkých žiakov. Technológia otvára nové možnosti pri výučbe a navyše pomáha šetriť náklady. Úspora financií na hardvér, energiu a údržbu IT môže pre školu predstavovať až 66%.

Žiaci na prácu nepotrebujú kompletné PC, postačuje im len monitor, klávesnica, počítačová myš, prípadne slúchadlá a mikrofón. Ich individuálnu aktivitu monitoruje učiteľ prostredníctvom jeho správcovského počítača alebo servera, cez ktorý môže v jednoduchom grafickom prostredí zadávať a kontrolovať úlohy. Vďaka jedinečným používateľským účtom má každý žiak svoje vlastné prostredie a pracovnú plochu, pričom sú všetci pripojení k danému správcovskému počítaču alebo serveru.

„Naša základná škola s materskou školou ponúka inovatívne metódy a formy práce vo výchovno-vzdelávacom procese využívaním projektu vysoko efektívneho vyučovania, ako aj nové formy práce v oblasti manažmentu. Popri vytváraní neohrozeného prostredia pre žiakov i pedagógov a tvorbe zmysluplného vyučovacieho obsahu, kladieme veľký dôraz na rozvoj jazykových zručností a prirodzené začleňovanie informačných technológií do bežného školského dňa. Preto sme veľmi uvítali iniciatívu Microsoft Slovakia a ich partnerov o začlenenie našej školy do projektu „Inovatívna škola s ukážkovou učebňou s technológiou MultiPoint“. Veríme, že nielen učitelia, ale hlavne žiaci ocenia možnosť vzdelávať sa v tej najmodernejšej multipointovej učebni, akú dnešné informačné technológie ponúkajú. Budeme otvorení školám, ktoré budú mať záujem sa s týmito technológiami oboznámiť,“ povedala riaditeľka školy Tatiana Kizivatová.

Zastaranú učebňu na moderné pracovisko škola prerobila počas leta v spolupráci so spoločnosťou Microsoft Slovakia, ktorá pre tento projekt oslovila svojich partnerov Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.,exe spol. s. r. o a eDsystem SK, ktorí tiež prispeli k realizácii projektu. Okrem technológie Windows MultiPoint Server, škola dostala 16 nových zariadení HP MultiSeat, switch, klávesnice a slúchadlá. Všetci učitelia školy navyše počas leta absolvovali aj špeciálne školenie u efektívnemu využívaniu MultiPoint technológie. Novú učebňu slávnostne otvorili predstavitelia všetkých strán v prvý školský deň.

„Teší nás, že sme aj vďaka našej iniciatíve Partneri vo vzdelávaní napomohli priniesť najnovšie technológie tam, kde sú potrebné – žiakom do škôl. Do projektu „inovatívna škola s ukážkovou učebňou s technológiou MultiPoint“ sme školu na Hubeného ulici vybrali ešte pred záverom školského roka. Táto škola oslovila spoločnosť Microsoft Slovakia najmä jej vytrvalou snahou modernizovať jej prostredie na inovatívnu školu 21. storočia, častokrát s nasadením všetkých prístupných zdrojov ako sú zamestnanci, rodičia, absolventi a ďalší priaznivci školy. Veríme, že tento pilotný projekt bude inšpirovať aj ďalších k podobnej aktivite,” povedala Marcela Havrilová, obchodná riaditeľka pre verejnú správu spoločnosti Microsoft Slovakia.

Iniciatívu školy ocenil aj starosta mestskej časti Bratislava – Rača Peter Pilinský, ktorý zúčastnil sa na zahájení školského roka. „Moderné technológie sú súčasťou nášho sveta i sveta našich detí. Počítačová gramotnosť je dnes rovnako dôležitá, ako znalosť abecedy či násobilky. Počítače a internet budú naše deti sprevádzať celý život. Preto ma teší, že na račianskej škole majú k dispozícii učebňu, ktorá spĺňa najprísnejšie kritériá.“

Podobné riešenie úspešne využíva už napríklad Gymnázium SOU a SOŠ v českých Litoměřiciach, ktoré ocenilo výhody v podobe zníženia nákladov. Skúsenosti učiteľov i žiakov dokumentuje aj krátke video (»). Prípadová štúdia v anglickom jazyku je k dispozícii tu (US).

Riešenie Windows MultiPoint Server
Windows MultiPoint Server predstavuje špeciálnu verziu operačného systému pre MultiPoint riešenia. Prináša jednoduchú správu za cenovo dostupné náklady so širokou podporou výrobcov hardvéru. Podstata riešenia je založená na tom, že v rámci siete počítačov existuje iba jeden hlavný centrálny server, na ktorý sa ostatné pracovné stanice pripájajú pomocou tenkých klientov. Vďaka tejto technológii je možné výrazne ušetriť prostriedky na:

  • Správu celého riešenia – správca sa stará iba o 1 PC, všetky zmeny a inštalácie softvéru sa okamžite prejavia na ostatných pripojených staniciach
  • Náklady na infraštruktúru – nie je potrebné budovať dátové rozvody
  • Náklady na prevádzku – namiesto 10 počítačov je potrebný len 1

Iniciatíva Partneri vo vzdelávaní spoločnosti Microsoft
Jednou zo základných iniciatív na podporu vzdelávania je program Partneri vo vzdelávaní, ktorého aktivity a projekty sú určené pre základné a stredné školy a ich učiteľov a žiakov.

Iniciatíva Partneri vo vzdelávaní je realizovaná v 114 krajinách sveta a prostredníctvom nej sa Microsoft snaží aktívne zlepšovať prístup žiakov a učiteľov k moderným technológiám, pomáha rozvíjať nové prístupy k vyučovaniu ak profesionálnemu rozvoju učiteľov. Poskytuje im nástroje pre spoluprácu, zdieľanie poznatkov a skúseností v rámci regiónu či celého sveta.

Fotogaléria


Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk