Spoločnosť Microsoft sprístupnila Windows Server 2012 verejnosti

Publikované: 4. septembra 2012

Optimalizovaný cloudový operačný systém Windows Server 2012 je od dnes celosvetovo dostupný pre širokú verejnosť. Prezident spoločnosti Microsoft pre serverové a podnikateľské nástroje Satya Nadella dnes ohlásil jeho všeobecnú dostupnosť prostredníctvom online podujatia (US). Nástroj Windows Server 2012 vo svojom prejave opísal ako základ pre cloudový systém, ktorý zákazníkom poskytuje modernú platformu pre aplikácie z celého sveta.


„Operačný systém bol vždy pulzom celého IT a momentálne prechádza svojim znovuzrodením vo svete neustále sa rozvíjajúcich cloudových služieb, prepojených zariadení a veľkých objemov dát,“ povedal Nadella. „Najpoužívanejšie operačné systémy, aplikácie a cloudové služby sú jedinečným dedičstvom spoločnosti Microsoft. Predurčujú nás poskytovať cloudový operačný systém postavený na Windows Server a Windows Azure, a umožniť tak zákazníkom používať dátové centrá bez obmedzení.“

Pri príprave Windows Server 2012 spoločnosť Microsoft využila svoje dlhoročné skúsenosti z prevádzkovania globálnych datacentier, ktoré vďaka stovkám tisícov serverov poskytujú viac ako 200 cloudových služieb. Windows Server 2012 rozširuje definíciu serverového operačného systému, ku ktorému pripájajú nové významné vylepšenia v oblasti virtualizácie, súborových služieb, budovania sietí, automatizácie a ďalších. Stovky nových funkcií tak pomôžu zákazníkom dosiahnuť väčšiu rýchlosť, rozsah a silu datacentier a aplikácií. V kombinácii s Windows Azure a System Center umožňuje Windows Server 2012 zákazníkom spravovať a dodávať aplikácie a služby prostredníctvom súkromného, hostovaného a verejného cloudu.

Cloudové riešenie Windows Server 2012 umožňuje zákazníkom efektívne využiť znalosti a investície v oblasti riadenia systémov, vývoja aplikácií, databáz, identity a virtualizácie. Prieskum, ktorého sa zúčastnilo 70 zákazníkov z celého sveta ukázal, že od Windows Server 2012 očakávajú 52% zníženie výpadkov, 41% zníženie času potrebného pre nasadzovanie aplikácií a ušetrenie 15-tich hodín produktivity v prepočte za rok na jedného zamestnanca. Až 91% opytovaných spoločností očakáva zredukovanie práce spojenej so správou serverov a 88% menej práce v súvislosti so správou siete (“Windows Server 2012 Rapid Deployment Program: TCO Study Whitepaper,“ Microsoft Corp., Jún 2012).

Prípadové štúdie
Menzies Aviation, spoločnosť poskytujúca osobnú aj nákladnú dopravu, zamestnáva viac ako 17 000 ľudí a využíva Windows Server 2012. Práve ten poskytuje zamestnancom riadenie prístupu podľa identity a tiež podmienky prístupu k informáciám, nakoľko systém promptne zohľadňuje aj novo získanú agendu.

„Windows Server 2012 na nás naozaj zapôsobil, rovnako ako aj celé riešenie spoločnosti Microsoft, ktoré nám pomáha riadiť naše systémy a aplikácie naprieč našimi súkromnými cloudovými prostrediami, ktoré s našim podnikaním rastú,“ povedal Martin Gallington, senior viceprezident IT v spoločnosti Menzies Aviation. „Je to dramatický skok dopredu sprevádzaný jednoduchým a nákladovo efektívnym modelom.“

Equifax je globálny poskytovateľ informačných riešení združujúci dáta viac ako 500 miliónov užívateľov a 81 miliónov spoločností v celosvetovom meradle. V súčasnosti sa spolieha na Windows Server 2012 kvôli zvýšeniu spoľahlivosti prevádzkyschopnosti informačných služieb svojim zákazníkom.

„Windows Server 2012 priniesol revolúciu v tom, ako môžeme s našimi datacentrami pracovať, čo nám zároveň umožňuje lepšie splniť naše záväzky,“ povedal Bryan Garcia, technologický riaditeľ spoločnosti Equifax. „Nové technológie nám pomáhajú dodávať aplikácie, pri ktorých je potrebná neustála dostupnosť. Stávame sa omnoho efektívnejšími, čo so sebou prináša viac voľného času na inovovanie rastu spoločnosti.“

Viac informácií o Windows Server 2012 nájdete tu (US), alebo si prečítajte príspevok Satya Nadellu na oficiálnom blogu spoločnosti Microsoft tu (US). Ďalšie diskusie môžete sledovať na sieti Twitter pod #WinServer.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk