Slovenskí učitelia reprezentovali Slovensko na Globálnom fóre celosvetovej iniciatívy Partneri vo vzdelávaní

Publikované: 3. decembra 2012

V rámci iniciatívy Partneri vo vzdelávaní spoločnosť Microsoft organizuje po celom svete desiatky podujatí, ktoré sú miestom pre výmenu skúseností inovatívnych učiteľov. Ich vyvrcholením bolo celosvetové stretnutie Microsoft Partners in Learning Global Forum, ktoré sa tento rok konalo v dňoch 29. novembra - 1. decembra v Prahe. Zúčastnilo sa ho viac ako 500 najinovatívnejších pedagógov a zástupcov štátnej správy z 80 krajín z celého sveta. Medzi účastníkmi boli aj slovenskí učitelia Peter Pallo a Lucia Kortmanová.


Podpora a rozvoj vzdelávania sú jednou z hlavných priorít spoločnosti Microsoft. Globálne fórum iniciatívy Partneri vo vzdelávaní sústreďuje na jednom mieste tie najlepšie projekty a myšlienky inovatívnych učiteľov z celého sveta. Tento rok sa ho v Prahe, pod mottom Na vašich nápadoch záleží, zúčastnilo viac ako 500 pedagógov z 80 krajín. Počas niekoľkodňového stretnutia prezentovali svoje projekty a zároveň obohatili svoje vedomosti o ďalšie inovatívne myšlienky a zdieľali svoje nápady na pracovných workshopoch.

Účastníci svetového podujatia boli vybraní z celkového počtu viac ako 250 000 učiteľov, ktorí odprezentovali svoje idey v rámci stretnutí na regionálnej úrovni. Z ich projektov bolo vybraných finálnych 18, ktoré získali ocenenie Innovative Educator Awards.

„Je skvelé, že sa aj naši učitelia môžu zúčastňovať takýchto kvalitných podujatí, ktoré sú plné nadšených a šikovných ľudí a skvelých nápadov, ako zmeniť naše tradičné školy na miesta, ktoré budú mať naši študenti radi. Na miesta, kde ich učiteľ nebude len zdrojom vedomostí a informácií, ale bude ich mentorom, ktorý ich naučí tieto informácie spracovať, vyhodnocovať a využiť v prospech svoj ako aj celej komunity,“ povedala manažérka lokálneho slovenského programu Partneri vo vzdelávaní Paula Kozubíková Okániková.

Medzinárodná porota pozostávajúca z odborníkov z oblasti školstva hodnotila projekty účastníkov z hľadiska viacerých kritérií. Pedagógovia predviedli svoju inovatívnu učiteľskú prax prostredníctvom virtuálnej prehliadky triedy a praktickou ukážkou projektového vyučovania. Absolvovali súťažné rozhovory s porotcami, kde učitelia popisovali priebeh ich inovatívneho prístupu k študentom, ktorým zároveň riešia dôležité kompetencie 21. storočia ako je napríklad spolupráca, kritické myslenie a sociálna zodpovednosť s využitím efektívnych a pútavých technologických nástrojov.

Slovensko na svetovom fóre reprezentovali učitelia Lucia Kortmanová zo Základnej školy v Dlhej nad Oravou a Peter Pallo zo základnej školy R. Dilonga v Trstenej s projektom Používaj, ale neznič, ktorého cieľom je povzbudiť ekologické zmýšľanie žiakov. Tí, v rámci projektu analyzovali život na zemi v minulosti a teraz.

Lucia Kortmanová zo Základnej školy v Dlhej nad Oravou: „Mala som po prvý krát možnosť zúčastniť sa takéhoto celosvetového podujatia pre učiteľov a som nadšená. Získala som množstvo podnetov pre moju prácu v triede a pozitívnu energiu od ostatných kolegov zo sveta, z ktorej budem ešte dlho čerpať. Je dobré vidieť, že aj ostatní učitelia bojujú s rôznymi prekážkami v budovaní moderného vzdelávania pre našich žiakov. Inšpirovali sme sa navzájom ako tieto prekážky prekonávať a nestrácať entuziazmus pre naše povolanie.“

Sprievodným podujatím fóra bolo aj prvé osobné pracovné stretnutie riaditeľov a manažérov inovatívnych škôl, ktoré spoločnosť Microsoft pre tento rok vybrala do špeciálneho globálneho programu Innovative Schools Program. Bezplatný prístup ku najlepším svetovým odborníkom pre oblasť školstva a možnosť získať cenné poznatky pre ďalší rozvoj a napredovanie získa 60 tzv. „Pathfinder“ škôl. Do programu sa pre tento rok úspešne dostalo aj Súkromné bilingválne gymnázium zo Spišskej Teplice.

V rámci fóra spoločnosť Microsoft navyše oznámila predĺženie jej záväzku investovať do programu Partneri vo vzdelávaní. Počas najbližších 5 rokov plánuje program podporiť sumou 250 miliónov dolárov. Za 15 rokov táto suma tak bude predstavovať viac ako 750 miliónov dolárov.

Iniciatíva Partneri vo vzdelávaní

Iniciatíva Partneri vo vzdelávaní vznikla takmer pred 10 rokmi, keď vtedajší najvyšší riaditeľ spoločnosti Bill Gates vyhlásil oficiálnu podporu rozvoja vzdelávania so špeciálnym zameraním na efektívne zavádzanie digitálnych technológií do škôl. Partneri vo vzdelávaní od svojho vzniku vyškolil už viac ako 4 milióny učiteľov a študentov v 114 krajinách sveta. Významnou súčasťou programu je aj jedna z najväčších svetových profesionálnych sietí pre učiteľov, ktorá spája milióny pedagógov a riaditeľov škôl po celom svete v spoločenstve zameranom na profesijný rozvoj. Program je súčasťou globálneho projektu Youthspark, ktorý zastrešuje desiatky aktivít spoločnosti zameraných vytváranie príležitostí pre mladých ľudí po celom svete.

Viac informácii o programe Partneri vo vzdelávaní nájdete tu.

 

Fotogaléria


Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk