YouthSpark: Študenti STU riešili reálne komunikačné zadania vzdelávacích projektov Microsoft Slovakia

Publikované: 25. apríla 2013

Víťazný tím presvedčil porotu o tom, že najdôležitejší sú za každých okolností ľudia


V stredu 24. apríla 2013 na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave študenti vysokých škôl riešili výzvu z oblasti marketingu medzinárodnej spoločnosti a svoje inovatívne nápady prezentovali odbornej porote. Počas jedného dňa si tak precvičili prezentačné schopnosti, kreatívne myslenie či prácu v tíme. Súťaž Creativity and Innovation Challenge zorganizovali Junior Achievement Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Microsoft Slovakia v rámci projektu YouthSpark.

Počas dňa 45 študentov v trojčlenných tímoch pracovali a riešili zadanie na tému komunikačnej stratégie vzdelávacích aktivít spoločnosti Microsoft Slovakia. Hľadali informácie o projektoch spoločnosti, pripravili SWOT analýzu súčasnej komunikačnej stratégie a navrhli nové možnosti pre aktivity na podporu vzdelávania, podnikania a uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce. Neodmysliteľnou súčasťou workshopu boli odborní konzultanti – zamestnanci spoločnosti.

Odbornú porotu tvorili vedúci oddelenia konzultačných a podporných služieb Microsoft Slovakia Pavol Vadovič, riaditeľ neziskovej organizácie Aptech Europe Tomáš Božik a docent Marián Zajko zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Víťazný tím svoju stratégiu postavil na ľudskom kapitále spoločnosti. Koncept Ľudia pre ľudí vymysleli Andrej Sedláček, Martin Nagy, Ivan Šimko z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Po vyhlásení výsledkov súťaž zhodnotil predseda poroty Pavol Vadovič:"Ja osobne sa veľmi teším silnej zaangažovanosti a nadšeniu študentov počas celej súťaže, ich podnetným a relevantným výstupom, nápadom a otvorenej diskusii s nimi. Každá jedna prezentujúca skupina nám predstavila svoj pohľad a spôsob riešenia problému výzvy a ja verím, že mnohé z nich budú môcť byť aj reálne implementované v rámci marketingových aktivít našej spoločnosti Som rád, že Microsoft YouthSpark podporuje potenciál tejto novej, revolučnej generácie."

"Iniciatíva, ktorú Microsoft v spolupráci s Junior Achievement Slovensko organizuje, je jednou z mnohých aktivít zameraných na študentov. Uvedomujeme si, že práve segment mladých ľudí je oblasť s obrovským potenciálom, preto sa snažíme podporovať túto generáciu spôsobom, ktorý im reálne pomôže naplniť ich kariérne či osobné ciele a sny," uviedla Lucia Al Zafari, Community Affairs & Citizenship Manager z Microsoft Slovakia.

Program YouthSpark ponúka mladej generácii nové príležitosti a možnosti zamestnať sa alebo podnikať. Počas najbližších 3 rokov by mal vytvoriť nové príležitosti pre 300 miliónov mladých ľudí vo viac ako 100 krajinách sveta. Program zastrešuje niekoľko globálnych programov pre mladých ľudí, ktoré Microsoft pripravil v spolupráci s vládami, neziskovými organizáciami a súkromným sektorom.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk