Slovenskí študenti zabojovali v Office aréne

Publikované: 2. mája 2013

Microsoft Slovakia, v priestore spoločnosti GAMO a.s. a Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, na Slovensku po prvýkrát zorganizoval celonárodné kolo súťaže Office aréna 2013, ktorá je určená žiakom základných a stredných škôl. Jej cieľom je pripraviť mladých ľudí na prácu s kancelárskym balíkom, s ktorými sa budú v praxi stretávať každý deň. Víťazi celoslovenského kola postúpili na česko-slovenské kolo do Prahy.


Myšlienka porovnania a zhodnotenia znalostí žiakov základných a stredných škôl pri práci s aplikáciami Microsoft Office vznikla minulý rok v Čechách. Tento rok sa do súťaže mohli zapojiť po prvýkrát aj slovenské školy a ich žiaci, ktorí mali možnosť zmerať si sily a znalosti v práci s Microsoft aplikáciami – Word, Excel a PowerPoint. Slovensko budú v česko-slovenskom finále v kategórii základných škôl reprezentovať Matej Focko zo ZŠ Nižný Klátov a Veronika Fejová ZŠ s MŠ Pod hájom. V kategórii stredných škôl budú farby hájiť Marek Marcinech zo SOŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom a Dušan Zis, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského z Košíc.


"Pre študentov je práca hrou. Úprimne, to je na tomto období najkrajšie. Dôležité je však novú generáciu pripraviť na život v praxi, a ten býva neúprosný z hľadiska počítačových zručností. Trh čaká na hotových zamestnancov a som rád, že projekt Office aréna sa zameral práve na tento druh vzdelávania," povedal Ing. Ján Lichvár, obchodný riaditeľ spoločnosti GAMO a.s.

Súťaž Office aréna 2013 pozostáva z 3 kôl. Zo školského kola postúpili do celoslovenského kola 2 žiaci zo všetkých zúčastnených škôl v dvoch kategóriách: základné a stredné školy. V druhom celoslovenskom kole sa stretli víťazi školských kôl z každej kategórie. V rámci celoslovenského finále, ktoré sa konalo 24. apríla v Banskej Bystrici, museli súťažiaci na mieste preukázať ich základné ako aj pokročilé skúsenosti s prácou s Office aplikáciami. Odborná porota na základe vypracovania zadaných úloh vybrala dvoch žiakov základných škôl a dvoch stredoškolských žiakov, ktorí postúpili priamo na česko-slovenské finále, ktoré sa bude konať 9. mája v Prahe. Tam si súťažiaci otestujú svoje znalosti aj v aplikácii Microsoft Access a budú musieť obhájiť aj svoje prezentačné zručnosti pred porotou.

"Súťaž Office aréna 2013 je jedna z mála, ktorá dáva priestor vyniknúť šikovným mladým ľuďom efektívnym spôsobom. Odborné znalosti a využívanie aplikácií Microsoft Office sú preverované cez zadania, ktoré sú vsadené do problémovej úlohy z reálneho života, čím sa stáva celá súťaž zmysluplnou, atraktívnou a ozajstnou výzvou pre súťažiacich," povedala učiteľka Ibolya Straussová, ZŠ Nižný Klátov.

Pre víťazov česko-slovenského finále sú pripravené aj zaujímavé vecné ceny: 1. miesto – Notebook s Windows 8, 2. miesto – Xbox a Kinect a 3. miesto – mobilný telefón.

Participujúci učitelia si na organizácii takejto súťaže cenili hlavne to, že súťaž overila ich zručnosti potrebné pre prax, žiaci mali možnosť zistiť, kde sú ich rozvojové možnosti a na praktických úlohách si vyskúšať prepojenie teórie s praxou.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke http://www.soutez-arena.cz

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk