Na ceste za moderným slovenským školstvom

Publikované: 15. mája 2013

Microsoft na Slovensku za posledných 10 rokov investoval do vzdelávania takmer 1 milión eur. V tejto iniciatíve plánuje pokračovať aj naďalej. Na ďalších 5 rokov celosvetovo alokoval do podpory vzdelania 250 miliónov dolárov, ktoré budú rozdelené do mnohých projektov a iniciatív aj na Slovensku.


Na ceste za moderným slovenským školstvom

Špičkové vzdelanie je pre nastupujúce generácie kľúčovým predpokladom pre ich ďalší úspech. Informačné technológie v tejto oblasti zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu. Nové technológie poskytujú študentom, učiteľom aj rodičom množstvo príležitostí a nástrojov na zlepšenie vyučovania a učenia sa tak, aby mladí ľudia vykročili zo škôl pripravení na súčasné podmienky trhu práce.

Microsoft od roku 2003 celosvetovo investoval do vzdelávania 500 miliónov dolárov a na nadchádzajúcich 5 rokov plánuje do školstva investovať ďalších 250 miliónov. V rámci programu Partneri vo vzdelávaní, ktorý je jednou zo základných iniciatív v oblasti vzdelávania, bolo dodnes vyškolených viac ako 9 miliónov pedagógov a oslovených viac ako 200 miliónov študentov. V rámci vzdelávacej siete je v ňom v súčasnosti zapojených viac ako 4,5 milióna učiteľov z celého sveta, vrátane Slovenska. V našej krajine Microsoft dodnes investoval do vzdelávania takmer 1 milión eur, ktoré pomáhajú školám ísť cestou modernizácie, a tým pádom pripraviť študentov na trendy a požiadavky 21. storočia.

Vzdelávacie iniciatívy na Slovensku
Microsoft podporuje na Slovensku základné, stredné aj vysoké školstvo. Prostredníctvom programu Kluby moderných učiteľov buduje komunitu inovatívnych učiteľov so spoločným záujmom zlepšovať vzdelávanie pomocou moderných technológií. Na celom Slovensku je dnes už 52 Klubov moderných učiteľov, v rámci ktorých sa učitelia môžu učiť ako efektívne využívať digitálne technológie na skvalitnenie vyučovacieho procesu. Najaktuálnejším príkladom podpory vysokého školstva je aj zatiaľ najväčší projekt zavedenia služby Microsoft Office 365 pre 27 000 študentov Univerzity Komenského, čím sa univerzita stala najväčším používateľom cloudových služieb na Slovensku spomedzi štátneho ako aj súkromného sektora.

Základným pilierom pomoci a rozvoja slovenského školstva bolo podpísanie Memoranda o porozumení medzi spoločnosťou Microsoft Slovakia a Ministerstvom školstva SR v januári 2004, pri príležitosti návštevy slovenskej pobočky jej zakladateľom Billom Gatesom. Cieľom tejto dohody bola podpora rozvoja informačnej spoločnosti a kvalitných vzdelávacích služieb. V roku 2008 prišiel na Slovensko potvrdiť podporu vzdelávania aj súčasný generálny riaditeľ Microsoftu, Steve Ballmer. Po takmer 10 ročnej úspešnej spolupráci dnes obe strany opäť potvrdili spoločný cieľ - skvalitňovanie a rozvoj vzdelávania na Slovensku. Minister školstva Dušan Čaplovič spolu s generálnym riaditeľom Microsoft Slovakia, Markusom Breyerom, dnes podpísali, a tým pádom predĺžili, už niekoľko rokov trvajúcu Dohodu o spolupráci s názvom „Microsoft Education Alliance Agreement“. Táto Dohoda len potvrdzuje kontinuálny a dlhodobý zámer spoločnosti Microsoft podieľať sa na rozvoji vzdelávania aj na Slovensku.

Na ceste za moderným slovenským školstvom

Partneri vo vzdelávaní
Program Partneri vo vzdelávaní je jednou zo základných iniciatív spoločnosti Microsoft v oblasti vzdelávania. Aktivity a projekty v rámci tejto iniciatívy sú určené pre základné a stredné školy a ich učiteľov a žiakov a poskytujú nástroje na spoluprácu, zdieľanie poznatkov a skúseností v rámci regiónu či celého sveta. Na Slovensku bol program spustený v roku 2004 a dodnes bolo prostredníctvom tohto programu vyškolených viac ako 17 000 učiteľov. Súčasťou iniciatívy je program na rozvoj manažérskych zručností pedagógov a riaditeľov škôl regionálneho školstva - Škola 21, budovanie komunity inovatívnych učiteľov, projekt Notebook pre každého žiaka, projekt Bezpečne na internete a podpora implementácie technologických inovácií na základných a stredných školách.
Viac informácií o iniciatíve nájdete tu.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk