Elektronické služby verejnej správy sú realitou aj vďaka riešeniam od Microsoftu

Publikované: 9. októbra 2013

Cieľom informačného portálu Slovensko.sk, ktorý je prezentačnou časťou Ústredného portálu verejnej správy, je zabezpečiť centrálny a jednotný prístup k akejkoľvek elektronickej službe štátu. Integruje informácie a služby zo serverov jednotlivých rezortov poskytuje používateľovi prehľadnou a prístupnou formou. Riešenie je postavené na technológiách spoločnosti Microsoft a jeho kvality potvrdilo aj nedávne ocenenie v prestížnej súťaži Microsoft Industry Awards 2013.


Vývoj centrálneho riešenia, ktoré by občanom Slovenskej republiky sprostredkovalo elektronické služby a zjednodušilo komunikáciu s úradmi, siaha už do roku 2002. Neskôr od svojho vzniku je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) lídrom tímu, ktorý rozvinul riešenie s podobnou ambíciou ako mal portál Obcan.sk. Vzhľadom na predchádzajúce pozitívne skúsenosti bola pre tento projekt zvolená práve technológia spoločnosti Microsoft.

„Sme radi, že naše technológie sa stali súčasťou inovatívneho riešenia, ktoré bude prospešné pre slovenských občanov. Svedčí o tom aj fakt, že riešeniu bolo udelené ocenenie Finalist v kategórii Najlepšia aplikácia pre štátnu správu, samosprávu a akademický sektor, v rámci súťaže zákazníckych riešení Microsoft Industry Awards 2013,“ uviedol Gabriel Fedorko, obchodný riaditeľ pre verejnú správu, Microsoft Slovakia.

Portálové riešenie Arnia CMS 2012 od spoločnosti Millennium 000, spol. s r. o. je prevádzkované na platforme Windows Server 2012. Na dátové úložisko databázy je použitý systém SQL Server 2012. Vyhľadávanie na portáli je realizované prostredníctvom integrovaného servera Microsoft SharePoint 2010.

Hlavnými prínosmi riešenia sú:

  • vytvorenie vstupnej brány pre všetkých občanov pre kontakt so štátom;
  • prehľadné a dostupné informácie z verejnej správy;
  • jednoduchá navigácia občanov k relevantným službám a pomoc pri riešení ich životných situácií súvisiacich s verejnou správou

„Vytvorením informačného portálu slovensko.sk sa nám podarilo vybudovať centrálne miesto, ktoré umožňuje prístup všetkých občanov k potrebným informáciám a všetkým elektronickým službám štátu. Som presvedčený, že sa nám spoločne s našim partnerom, spoločnosťou Millennium, podarilo naplniť naše predstavy a portál slovensko.sk sa vďaka svojej kvalite čoskoro stane počiatočným zdrojom informácií pri riešení jednotlivých životných situácií našich občanov,“ uviedol Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.

Viac informácií o riešení v prípadovej štúdii. Podrobné výsledky súťaže Microsoft Industry Awards 2013.


Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk