Microsoft Slovakia

Adresa

Spoločnosť Microsoft Slovakia nájdete na adrese:

Microsoft Slovakia s.r.o.
Apollo Business Center II, Blok E, 3.posch.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava

Telefónne a faxové spojenie:
telefónne číslo: +421 2 59 295 111
faxové číslo: +421 2 59 295 100
e-mail: slovakia@microsoft.com

Fakturačné údaje:
IČO: 31398871
DIČ: 2020338496
IČ DPH: SK2020338496

Bankové spojenie:
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:
EUR 2001980118/8130
USD 2001980206/8130

Mapa


Zákaznícke centrum spoločnosti Microsoft

Kontaktujte prosím naše Zákaznícke centrum, ak máte záujem o nasledujúce informácie:

  • obchodné informácie o jednotlivých produktoch
  • licenčné poradenstvo
  • informácie o partnerských programoch spoločnosti Microsoft
  • informácie o akciách a kampaniach spoločnosti Microsoft
  • kontakty na predajcov, partnerov, technickú podporu

Kontakt:
Tel: 0850 111 300 (poplatky za miestny hovor), každý pracovný deň 8:00 – 20:00 hod
Tel: +421 2 59 295 198 (ak voláte zo zahraničia)Technická podpora

Linka technickej podpory je určená len registrovaným používateľom produktov spoločnosti Microsoft. Ak potrebujete zistiť, či máte na technickú podporu nárok, nasledujte tieto odkazy:


Kontakt:
Online formulár
E-mail: opexe@microsoft.com
Tel: +421 2 59 295 888, každý pracovný deň 8:00 – 20:00 hodAktivácia produktov

Telefonická aktivácia produktu: +421 2 59 295 888, 0800 178 278
Predtým, než zavoláte na aktivačnú linku, prečítajte si podrobné informácie o aktivácii produktov.Prieskumy trhu

Zoznam spoločností na prieskum trhu