Licencie pre vývojárov

Vývojárske produkty sa dodávajú v niekoľkých licenčných variantách, samostatne alebo v rámci predplatného služieb a nových verzií Visual Studio with MSDN Subscription.

Postup ako sa rozhodovať pri výbere vhodnej licencie

1

Podľa typu organizácie

 • Ak ste Akademická inštitúcia, potom uvažujte o špeciálnych školských licenciach, obzvlášť o MSDN Academic Alliance.
 • Ak ste z IT firmy so zameraním na vývoj softvéru uvažujte o Partnerskom Programe spoločnosti Microsoft, v ktorom môžete výhodne získať aj licencie pre vývoj ako benefity Certifikovaných partnerov.
 • Ak ste z firmy, ktorá vyvíja softvér pre interné účely, potom kontaktujte svojho predajcu softvéru a poraďte sa s ním o nákupe vývojárskych nástrojov v licenčnom programe, ktorý je pre vás najvýhodnejší.

2

Podľa dlhodobosti vývoja

 • Jednorázový vývoj – Ak potrebujete jednorazovo napísať alebo skompilovať aplikáciu a viete, že už potom nebudete nič vyvíjať, zaobstarajte si produkt bez Software Assurance = MSDN služieb. V tomto prípade však počítajte s tým, že novšie verzie nie je možné získať formou upgrade. (Výnimkou je „Krabicový“ upgrade).
 • Dlhodobý vývoj – Ak viete, že budete vyvíjať aplikácie aj naďalej, potom si zaobstarajte produkt vrátane Software Assurance = vrátane predplatného MSDN služieb.

3

Podľa typu licencie

 • KRABICA (FPP) - Jednorazový nákup väčšinou jednotkového množstva „krabíc“ zakúpeného často ako upgrade zo starších/konkurenčných produktov.
 • Elektronické licencie - Výrazne cenovo výhodnejšie ako „krabicové“ licencie. Existuje niekoľko variant:
  • Zmluvy OPEN a OPEN Value pre stredných/menších zákazníkov s trvalými licenciami pri ukončení platnosti zmluvy
  • Open Value Subscription – prenájom licencií pre celú firmu
  • Select/Enterprise s rozložením platieb pre veľkých zákazníkov