Najčastejšie otázky

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa nákupu, cien a licencií:

Áno, ale iba pri „krabicových produktoch“ je možné využiť upgrade zo starších a konkurenčných produktov.

Novinkou je možnosť upgradovať z akéhokoľvek staršieho a iného vývojárskeho softvéru, všetkých konkurenčných produktov vrátane napr. Eclipse, starších produktov Microsoft vrátane Express verzií Visual Studia.

Upgrade je určený iba pre „krabicový predaj“. U ostatných licenčných produktov neexistuje možnosť upgrade a je ponúkaná možnosť predplatného upgrade produktov a ďalších MSDN služieb s názvom SA - Software Assurance.

Software Assurance (SA) pre Visual Studio sú služby MSDN Subscription. Ak chcete mať zaistenú možnosť prejsť na novú verziu Visual Studia, musíte mať zakúpené SA. Pri prerušení predplatného je potrebné znovu uhradiť cenu licencie.

Všetky produkty získané v rámci predplatného môžete používať aj po ukončení zmluvy. Výnimkou sú relatívne málo využívané programy prenájmu softvéru, ktoré neboli ukončené odkúpením. V prípade produktov v MSDN môžete využívať aj všetky staršie verzie, ktoré nájdete na MSDN Subscription download centre.

Všetky vývojárske produkty vo všetkých licenčných režimoch sú vyhradené pre určenú osobu. Jedna licencia je určená práve jednému vývojárovi a nikomu inému.

U niektorých licenčných programov existuje možnosť prejsť na vyššiu úroveň predplatného. Ak sa aktívny predplatiteľ produktu Visual Studio with MSDN vlastniaci nižší produkt rozhodne prejsť na vyšší produkt a v cenníku je Step-Up licencia z nižšieho produktu na vyšší, môže prejsť na vyšší produkt a doplatok za tento prechod je rozdielom cien vyššieho a nižšieho produktu.

Na rozdiel od väčšiny ostatných produktových skupín, sa na produktovú radu Visual Studio vzťahuje možnosť bezplatného používania starších verzií, tzv. Downgrade. Ak máte zodpovedajúcu úroveň novšej verzie produktu, môže príslušný licencovaný používateľ používať aj staršiu verziu produktu. Firma Microsoft však nie je schopná dodať ku všetkým starším verziam inštalačné média.

Varianta predplatného Visual Studia vrátane MSDN služieb

Doba trvania

krabicová verzia FPP (trvalá licencia)

1 rok

Open License (trvalá licencia) s Software Assurance

max. 2 roky

Open Value Subscription s prebiehajúcim typom zmluvy: Open Subscription License OSL (dočasná licencia - prenájom s možnosťou odkúpenia)

max. 3 roky

Open Value Company Wide, Open Value Non Company Wide s prebiehajúcim typom zmluvy: Multi Year Open MYO (trvalá licencia)

max. 3 roky

Select (trvalá licencia)

max. 3 roky

Enteprise Agreement (trvalá licencia)

max. 3 roky

Visual Studio vrátane MSDN je potrebné „naštartovat“ registráciou resp. aktiváciou, inak nedostávate žiadne zásielky softvéru a nemáte možnosť pristupovať na stránku Downloads (prevziať softvér, zisťovať produktové kľúče a ani využívať podporu). Výhody predplatného služieb pre rôzne typy licencií sa aktivujú/spravujú na rôznych miestach:

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa licencií, kontaktujte našich špecialistov