Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight je plug-in nezávislý na platforme a internetovom prehliadači, ktorý umožňuje prácu s novou generáciou bohatých a interaktívnych internetových stránok a aplikácií (RIA), založených na platforme .NET. Ako technológia Silverlight ponúka flexibilný programovací model, ktorý podporuje aj AJAX, VB, C#, Python a Ruby a zároveň umožňuje integráciu do existujúcich web aplikácií.

Viac aplikácií...

Download: 

Microsoft Silverlight