.NET Bulletin
Visual Studio 2010 a testovanie
bily pruh
Uvodnik  
Nová verzia aplikácie Visual Studio prináša množstvo noviniek pre podporu životného cyklu aplikácií. Najviditeľnejšia je zrejme podpora pre testovanie aplikácií. Predchádzajúce verzie ponúkali podporu pre spúšťanie unit testov a záťažové testy, ale neponúkali takmer nič pre funkčné testovanie z pohľadu koncového používateľa.

Vo verzii 2010 je všetko inak. Je možné definovať testovacie prípady k jednotlivým požiadavkám, plánovať testovanie a potom vykonávať vlastné testy, pričom vďaka vlastnosti „fast forward“ nie je pri druhom a ďalšom spustení určitého testu nutné znovu robiť všetky operácie manuálne. Taktiež je možné z takto nahraných testov vygenerovať unit testy, ktoré potom určitý testovací prípad kontrolujú úplne automaticky. Všetko je ukázané napr. v tomto webovom vysielaní. V ňom je možné vidieť tiež najpokročilejšiu vlastnosť novej verzie, ktorou je automatická správa virtualizovaného testovacieho prostredia a zdieľanie virtuálneho kontextu medzi vývojárom a testerom. O tejto revolučnej novinke je možné sa dočítať viac napr. na blogu pre Lab Management (US).

Všetko je síce zatiaľ len v Beta verzii a trpí ešte niektorými detskými chorobami, ale napriek tomu už je možné záujem o tieto novinky označiť za veľmi silný. Vydanie finálnej verzie na jar sa blíži, a teda vhodný čas na zoznámenia sa s novinkami, prípadne s prípravou optimálneho licenčného prechodu, práve nastáva.

Michael Juřek
Software Architect
Microsoft s.r.o.

Novinky
bily pruh
Silverlight 4 Beta demo kit (US)
K dispozícii je nová verzia balíka Silverlight demo kit, tentoraz pre verziu 4 Beta. Je to z väčšej časti rovnaký kit ako pre verziu 3, sú však pridané niektoré špecifické ukážky technológií vo verzii 4 Beta, napríklad pekný „hyzdič“ obrázka z web kamery. Celý balík sa dá vo formáte ISO obrazu prevziať tu.

Výhodné ponuky pre prechod na VS 2010
Na jar bude k dispozícii nová verzia aplikácie Visual Studio 2010. Ak ju chcete získať čo najvýhodnejšie, napr. využiť možnosť bezplatnej auto-inovácie na vyššiu verziu, zaistite si platnosť MSDN predplatného pre dobu vydania aplikácie Visual Studio už dnes. Pozor, možnosť auto-inovácie na vyššiu verziu sa vzťahuje len na riadne zakúpené licencie, nie na licencie získané ako súčasť partnerských programov.

Dve nové české a slovenské e-knihy na prevzatie
Novo si môžete prevziať elektronické knihy v češtine a slovenčine: „Praktické objektové programování v jazyce C# 4.0“ a „Praktické paralelní programovaní v C# 4.0 a C++“ od Jána Hanáka. K dispozícii je tiež veľké množstvo už skôr zverejnených elektronických kníh pokrývajúcich veľké množstvo tém.

Pre softvérových architektov
bily pruh
Application Architecture Guide, 2nd edition (US)
Cieľom tohto sprievodcu je pomôcť vývojárom a architektom riešení navrhovať a vytvárať efektívne a kvalitné aplikácie. Pomôže vám pochopiť základné princípy a návrhové vzory riešení na platforme Microsoft, identifikovať základné funkčné aj mimofunkčné požiadavky a ďalej zvoliť optimálnu architektúru pre implementáciu.

Entity Framework – odporúčané architektonické prístupy (US)
Entity Framework je objektovo-relačná mapovacia technológia slúžiaca na zvýšenie úrovne abstrakcie pri práci s dátami. Túto technológiu je možné uchopiť z rôznych strán – je možné klásť dôraz na štruktúru databázy, na sémanticky korektný model alebo na presný tvar kódu. Článok tieto rôzne prístupy predstavuje a porovnáva z hľadiska výhod a nevýhod.

Využitie federácie Active Directory v aplikáciách (US)
Služby Active Directory Federation Services (ADFS) vo verzii 2.0 umožňujú efektívne využívať autorizačné a autentizačné údaje z Active Directory aj na počítačoch, ktoré nie sú súčasťou príslušnej AD domény ani s ňou nemajú ustanovený vzťah dôvery, a to všetko na báze štandardov ako je WS-Trust, WS-Federation a SAML. Otvárajú sa tým nové možnosti najmä v oblasti extranetových aplikácií.

Pre vývojárov
bily pruh
Search Engine Optimization (SEO) Toolkit (US)
Je celkom málo známe, že spoločnosť Microsoft ponúka pohodlné a praktické nástroje pre SEO (Search Engine Optimization) vašich webov. Naposledy na túto skutočnosť upozornil guru webových technológií spoločnosti Microsoft Scott Guthrie v príspevku na svojom blogu. Je možné využiť pre optimalizáciu webov bežiacich na ľubovoľnej platforme a operačnom systéme.

Novinky v ASP.NET 4.0 (US)
ASP.NET vo verzii 4.0 nie je zásadne novou verziou, zato prináša vývojárom väčšiu kontrolu nad funkciou a výsledkom ich aplikácie. Generovaný HTML kód je ústretovejší voči CSS štýlom, môžete lepšie kontrolovať veľkosť ViewState premennej bez nutnosti vypínať túto funkciu alebo môžete definovať spôsob generovania klientskych identifikátorov pre serverové ovládacie prvky.

Paralelné spracovanie dát a PLINQ (US)
Platforma .NET Framework 4.0 prináša podporu pre paralelné spracovanie, čo je možné využiť najmä na viacjadrových a viacprocesorových systémoch pre zrýchlenie výpočtovo náročných operácií. Technológia nazývaná PLINQ vám umožňuje paralelné vyhodnocovanie funkcií počnúc použitím mimoriadne jednoduchej konštrukcie AsParallel() až po pokročilé techniky agregácií.

SharePoint 2010 a vývoj riešení v sandboxe (US)
Nová verzia servera SharePoint 2010 ponúka tzv. sandboxed riešenia, ktorá môžu inštalovať správcovia jednotlivých webov bez toho, aby ohrozili bezpečnosť alebo stabilitu celého servera. Takto nasadené riešenie má obmedzený prístup k systémovým prostriedkom a nemá prístup k informáciám mimo web, v ktorom je nasadené. Nástroj Visual Studio 2010 ponúka plnú podporu pre vytváranie tohto typu riešení.

Semináre, školenia, podujatia
bily pruh
Ramp Up – nové bezplatné školenia online
Využite nové bezplatné školenia online, ktoré sme pre vás pripravili v rámci programu Ramp Up. K už skôr zverejneným kurzom orientovaným na vývoj webových aplikácií pribudli nové ucelené školenia z oblasti vývoja aplikácií a databáz pre Windows Azure a SQL Azure. Stačí kliknúť na príslušný kurz!

SharePoint 2010 pre vývojárov (US)
Súbor kratších videí na webe Channel 9 vás zoznámi s novinkami pre vývoj SharePoint riešení v novej verzii 2010. Súbor 16 lekcií vás zoznámi so všetkými aspektmi od zmien v používateľskom rozhraní až po nové nástroje pre vývoj v nástroji Visual Studio 2010.

Office 2010 pre vývojárov (US)
Séria inštruktážnych videí na webe Channel 9 vás zoznámi s novinkami v Office 2010 aplikáciách zajímavými z hľadiska vývoja. Témy siahajú od vývoja lokálnych riešení až po možnosť publikácie Office aplikácií na web.

.NET Bulletin
JANUÁR 2010

V tomto vydaní:
Visual Studio 2010 a testovanie
Novinky
Pre softvérových architektov
Pre vývojárov
Semináre, školenia, podujatia
Na prevzatie, nové produkty
Visual Studio 2010 a TFS 2010 Beta 2 pre Virtual PC (US)
Ak si chcete vyskúšať nástroj Visual Studio 2010 a Team Foundation Server 2010 Beta 2 bez inštalácie na svoj počítač, môžete využiť predpripravený virtuálny stroj, ktorý je teraz k dispozícii na prevzatie. Verzia pre virtualizačný softvér Virtual PC.

Visual Studio 2010 a TFS 2010 Beta 2 pre Hyper-V (US)
Rovnaká možnosť pripravená pre serverovú virtualizačnú technológiu Hyper-V.

Office 2010 eBook zadarmo (US)
Vydavateľstvo Microsoft Press vydalo knihu “First Look: Microsoft Office 2010” autorky Katherine Murray. Kniha je v angličtine a počas obmedzenej doby je možné ju prevziať bez akejkoľvek registrácie zadarmo. Jediné, čo je potrebné, je prihlásenie pomocou LiveID.
Novinky na MSTV.CZ
IntelliSense pre T-SQL v aplikácii Visual Studio 2010
Analýza T-SQL kódu vo VS 2010
Podpora pre viac monitorov vo VS 2010
Dátové tipy pri ladení vo VS 2010
Kontrola správnej architektúry aplikácie
Ďalšie videá http://blogs.msdn.com/vyvojari/rss.xml
Zaujímam sa o ...
Podujatia a semináre
Produkty na prevzatie zadarmo
Ako nakúpiť
Technickú podporu
Visual Studio
TechNet
Kontaktujte nás
Zákaznícke centrum 
Tel.: 0850 111 300.

Odosielateľom tohto bulletinu je spoločnosť MICROSOFT Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, IČ: 31398871.
Odber bulletinov | Zrušiť odber | Upravte svoj profil
Microsoft