Odber bulletinov | Zrušiť odber | Upravte svoj profil

.NET Bulletin

 

Úvodník overflow error

V úvodníku sa tradične snažíme mierne odľahčenou formou upozorniť na aktuálnu a dôležitú tému. Vďaka záplave aktuálnych a dôležitých tém, ktoré vyvstali v priebehu apríla, tento prístup úplne zlyhal, pretože viedol k pretečeniu úvodníka. Obmedzím sa teda len na telegrafický výpočet noviniek. MSDN predplatitelia môžu veselo preberať, ostatní môžu skúsiť aspoň časovo obmedzené verzie:

  • Silverlight 4 – technológia webového rozhrania pre webové RIA aplikácie aj seriózne firemné aplikácie
  • SQL Server 2008 R2 – relatívne malá verzia prináša najmä vylepšenia v oblasti business intelligence
  • Office 2010 – každý produkt má svoju veľkú tému, posúďte sami
  • SharePoint 2010 – v záplave nových vecí ťažko vybrať nejakú hlavnú

Tak to by snáď stačilo. A to som ešte určite na niečo zabudol...

Michael Juřek
Software Architect
Microsoft s.r.o.


Novinky

3 nové brožúry v elektronickej knižnici
V našej elektronickej knižnici nájdete 3 nové brožúry v slovenčine. Prvou je kniha „Inovácie v jazykoch Visual Basic 2010 C# 4.0 a C++" od Jána Hanáka, MVP, ktorá predstavuje syntakticko-sémantické inovácie, ktoré boli zapracované do programovacích jazykov Visual Basic 2010, C# 4.0 a C++. Ďalšou je kniha „Silverlight 4" od Ľuboslava Lacka, MVP, ktorá vás zoznámi s novinkami štvrtého vydania technológie Silverlight. Nemenej zaujímavou je aj posledná brožúra, rovnako od Ľuboslava Lacka, „SQL Server 2008 R2 – Praktický sprievodca novinkami" zameraná na nové vlastnosti R2 vydania produktu SQL Server 2008.


Pre softvérových architektov

Vysoká dostupnosť a neobmedzene elastická škálovateľnosť s technológiou Windows Azure (US)
Zaujímavý článok zaoberajúci sa architektúrou Windows Azure môže zároveň slúžiť ako zaujímavý úvod do celej technológie. Windows Azure ponúka neobmedzenú škálovateľnosť vašim aplikáciám pomocou zvyšovania počtu inštancií, medzi ktoré je záťaž rozkladaná.

Enterprise Library 5.0 (US)
Populárna kolekcia aplikačných blokov pre typické infraštruktúrne úlohy vo veľkých firemných aplikáciách sa dočkala svojej piatej verzie. Okrem kompatibility s novou verziou platformy .NET Framework 4.0 prináša tiež množstvo vylepšení v mnohých rôznych oblastiach.

Modelovanie v agilnom kontexte (US)
Modely pomáhajú porozumieť existujúcemu kódu rovnako ako návrhu novej architektúry. Osvetľujú požiadavky používateľov, definujú testy alebo môžu byť použité na generovanie častí kódu. Článok ukazuje niektoré postupy pre využitie modelov v kontexte agilných vývojových tímov.


Pre vojárov 

Najzaujímavejšie novinky v aplikácii Visual Studio 2010 (US)
Vydajte sa na rýchlu okružnú jazdu po novinkách v nástroji Visual Studio 2010. Novinky siahajú od vylepšení v používateľskom rozhraní až po podporu vytvárania paralelných aplikácií, od vylepšení v projektoch webových aplikácií až po úplne nové typy projektov pre architektúru Windows Azure.

Aplikácie pre architektúru Windows Azure v prostredí VS 2010 (US)
Vývojársky orientovaný článok vás prevedie základnými úlohami a zručnosťami pre vývoj Windows Azure aplikácií v prostredí Visual Studio 2010. Popisuje ladenie aplikácií na lokálnom emulátore Windows Azure a  nasadenie a prevádzku aplikácií v Cloude.

Vývoj pre Windows (US)
Bol spustený nový web pre vývojárov špecializovaný na vývoj desktopových aplikácií pre Windows. Jeho cieľom je zdieľať skúsenosti, ponúkať  nástroje a miniaplikácie pre vývoj, propagovať zaujímavé aplikácie a sprostredkovávať vedomosti a vzdelanie pre túto oblasť vývoja.

Volanie služieb WCF Data Services z AJAX aplikácií (US)
Služby WCF Data Services (predtým ADO.NET Data Services) umožňujú prístup k modelom popísaným dátam pomocou REST postupov. Zamýšľanými konzumentmi takto pripravených dát sú buď RIA aplikácie (Silverlight) alebo AJAX aplikácie s množstvom JavaScriptu – práve tým sa tento text venuje.


Semináre, školenia, akcie

ISV Roadshow „Visual Studio 2010"
26.5.2010, Bratislava, Microsoft
Aplikácia Visual Studio 2010 rozšírila počet aplikačných scenárov, pričom sa opiera o stabilné zázemie platformy .NET Framework. Technológia Silverlight 4 sa posunula do úrovne platformy vhodnej aj pre podnikové aplikácie, Windows Azure umožňuje rýchle zverejnenie aplikácií na Internete. Vývoj pre tieto progresívne aplikačné smery je priamou súčasťou nástroja Visual Studio 2010. Početné zmeny nájdeme aj v možnostiach .NET jazykov, vývoja pre web a iných oblastiach.  Seminár je určený predovšetkým vývojárom z vývojárskych spoločností.

Používanie Expression nástrojov (pre dizajnérov) (US)
Balík zhruba 20 krátkych videoukážok vám priblíži postupy na vytváranie webových stránok podľa posledných štandardov s použitím nástroja Expression Web a ďalej interaktívnych bohatých internetových aplikácií (RIA) na platforme Silverlight s využitím nástroja Expression Blend.


Komunitné okienko

Programovanie desktopových gadgetov (CZ)
Ak vás zaujíma táto téma, odporúčame článok od MSP (Microsoft Student Partner) Václava Dajbycha. Hneď budete v obraze!


.NET Bulletin

 

Aktualizácie, opravy

Expression Web 3 Service Pack 2
Vyšiel druhý servisný balíček pre Microsoft Expression Web 3. Okrem vylepšení v oblastiach CSS, PHP a práce s PDF teraz podporuje SuperPreview pre Firefox 3.6.

Novinky na MSTV.CZ

Zaujímam sa o ...

Kontaktujte nás

Zákaznícké centrum
Tel.: 0850 111 300


Odosielateľom tohto bulletinu je spoločnosť MICROSOFT Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, IČ: 31398871.

Odber bulletinov | Zrušiť odber | Upravte svoj profil

Microsoft