Najčastejšie otázky

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa MSDN Subscription:

Licenčná zmluva oprávňuje každú osobu s licenciou MSDN používať všetok softvér, ktorý je zahrnutý v predplatnom pre účely vývoja, testovania a prezentovania aplikácií. Predplatné je určené jednému vývojárovi. Každý, kto používa produkty z MSDN, musí mať vlastnú licenciu.

Súčasťou krabicovej verzie Visual Studia Professional 2010 je aj kupón na MSDN Essentials, ročnú trial licenciu ďalších produktov na testovanie, ktorými sú Windows Server® 2008 Enterprise R2, Windows® 7 Ultimate, SQL Server® 2008 Datacenter R2 plus ďalšie benefity ako prístup k službám MSDN Online Concierge pre otázky týkajúce sa navigácie a vyhľadávania na stránkach venovaných MSDN, MSDN Flash, prednostná podpora na fóre MSDN. Viac nájdete tu (.CZ).

Ak si pri registrácii MSDN na stránkách VLSC zvolíte, že chcete dostávať aj média a vyplníte adresu, kam majú byť média posielané. Prepravná spoločnosť UPS vám bude zásielky doručovať na určenú adresu. Máte právo na jedny média v rámci zmluvy, ďalšie média je možné dokúpiť.

Po registrácii ročného predplatného MSDN (US) vám počas niekoľkých dní príde unikátne Subscription ID. Po registrácii viacročného predplatného na stránkach VSLC a následnej aktivácii MSDN benefitov vám príde ihneď unikátne číslo BAN (Benefit Access Number). Pre sprístupnenie “download” centra, z ktorého je možné softvér prevziať, a na ktorom sú aj kľúče pre aktiváciu produktov, si musí používateľ previazať stránku downloadu so svojim Windows Live ID.

Na stránke downloadu kliknite na linku „Pridružte predplatné k svojmu účtu Windows Live ID” a zadajte: meno, priezvisko, e-mail a Subscription ID alebo BAN.

POZOR! Údaje musia byť v rovnakom formáte, ako pri registrácii MSDN. To znamená, že ak ste uviedli meno s diakritikou, musí byť s diakritikou uvedené aj pre aktiváciu downloadu.

Vzhľadom k tomu, že Windows 7 je potrebné aktivovať aj pri ich získaní v „multilicenciach“, vývojár musí brať do úvahy, že aktivačné kľúče, ktoré získa v rámci MSDN, majú len obmedzené množstvo aktivácií (cca 10). Ak teda inštalujete systém len na ohraničenú dobu z dôvodu testovania, môže byť užitočné ho neaktivovať. Po inštalácii plynie doba tzv. „grace period“ 30 dní, počas ktorej môžete kedykoľvek zadať aktivačný kľúč. Ak vám nestačí táto doba, môžete ju na jej konci predĺžiť o ďalších 30 dní pomocou príkazu (z príkazového riadku Windows): slmgr -rearm. Tento príkaz je možné zadať maximálne 3×. Vďaka tomu sa dá používanie bez aktivácie na jednom počítači predĺžiť až na 120 dní, čo môže väčšine testovacích scenárov vyhovovať.

Áno. Licencie všetkých verzií softvéru, ktoré získate počas predplatného (s výnimkou MSDN v rámci zmluvy Open Value Subscription a Enterprise Agreement Subscription, MSDN Essentials a s výnimkou dočasných MSDN benefitov získaných v rámci certifikácie Microsoft Partner Program), sú trvalé a patria vám aj vtedy, keď sa rozhodnete predplatné neobnoviť. V takom prípade si ešte počas trvania predplatného starostlivo uložte inštalačné kľúče k všetkým produktom. Nájdte ich na zabezpečenej lokalite MSDN Downloads (US)).

Vývojár (majiteľ licencie vývojového nástroja) má právo s jednou licenciou nástroja inštalovať vývojové prostredie na všetky svoje počítače, kde ho potrebuje a kde zaistí, že je jediným používateľom danej inštalácie. Nikto iný tento softvér nesmie používať.

„Kúzlo“ MSDN je v skutočnosti to, že vývojár nekupuje jednorázovo konkrétnu verziu softvéru, ale dlhodobú službu. V rámci predplatného dostávate najnovší softvér z výroby až na stôl, máte možnosť prevziať aktualizovaný a nový softvér, využívať vývojársku podporu a ďalšie výhody. Jediným spôsobom, ako si tieto služby zaistiť, je „dať o sebe vedieť formou aktivácie/registrácie MSDN“. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Aktivácia benefitov predplatného MSDN.

Objednávku na predĺženie predplatného MSDN je najlepšie potvrdiť tak, aby obnovené predplatné nadväzovalo na pôvodné. Po skončení doby predplatného je potrebné vždy kúpiť nové predplatné – na výber máte 1, 2 a 3ročné. Obnovenie predplatného (Renewal/Software Assurance) je vždy výrazne lacnejšie ako nové predplatné. Ak uvažujete o zmene edície predplatného (obzvlášť vtedy, keď chcete prejsť na “bohatšiu” edíciu), informujte sa, či máte platiť iba predĺženie alebo predĺženie vrátanie poplatku Step-Up.