Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010

Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 umožňuje simuláciu scenárov s reálnou záťažou, čo zaručí, že vaše webové aplikácie sú pripravené pre zákazníka.

Popis: Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 dovoľuje simulovať reálne podmienky pre výkon a zaťaženie aplikácie. Tak si môžete overiť, že je vaše riešenie pripravené na odovzdanie zákazníkom a rozpoznať potenciálne problémy v skorých štádiách životného cyklu aplikácie. Každý Virtual User Pack zahŕňa 1000 virtuálnych používateľov s controllerom a agent softvérom za nulovú cenu. Výkonná a rozšíriteľná platforma pre záťažové testy na báze štandardných nástrojov a frameworkov prispieva k efektívnejšej tímovej spolupráci a k lepšie predvídateľnému rozširovaniu riešení.

Ukázka grafického uživatelského rozhraní
Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010

Hlavné vlastnosti a výhody

1

Škálovateľné riešenie za nižšiu cenu – Dôležitým aplikáciám je možné pri testovaní naložiť čo najväčšiu záťaž vďaka flexibilite balíkov virtuálnych používateľov, ktoré sa dajú zlúčiť v ľubovoľnom počte. Záťažové testy sa môžu prispôsobiť rôznym typom projektov. Oproti porovnateľnému riešeniu na trhu tak vydáte len desatinu ceny a ušetrené prostriedky môžete investovať do dôležitejších oblastí svojho podnikania.


2

Preniknutie do diagnózy problémov s výkonom – Integrácia s profi lerom ASP.NET umožňuje zbierať podrobné dáta o výkone, vrátane údajov z profilera na vzdialenom systéme. Testeri teda dokážu zbierať dáta o výkone na úrovni kódu zo servera v priebehu testu. Navyše je možné zhromažďovať údaje o využití prostriedkov zo všetkých vrstiev aplikácie. Vývojové tímy môžu z týchto podrobných údajov rýchlo zistiť, ktorý kód je pre výkon úzkym hrdlom.


3

Záťažové testy založené na scenároch – S pomocou sprievodcu je možné budovať záťažové testy založené na cieli alebo na scenári; scenáre môžu zahŕňať aj webové testy či unit testy. Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 použitý s edíciou Visual Studio Ultimate 2010 ponúka niekoľko nových volieb, ktoré sa dajú nastaviť v každom scenári záťažového testu. Vďaka nim môžete lepšie ovládať realizáciu scenára v rámci záťažového testu a presnejšie modelovať zaťaženie, ktoré má daný test na serveroch simulovať.


4

Štandardizované protokoly – Webové testy je možné zaznamenávať a udržovať v štandardných jazykoch .NET runtime. Špecialisti na testovanie môžu rýchlo vytvárať deklaratívne webové testy s využitím vstavaného záznamu postupu alebo písať testy v štandardných jazykoch .NET runtime.


5

Vizualizácia aktivity virtuálneho používateľa záťažového testu – Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 použitý s edíciou Visual Studio Ultimate 2010 ponúka novú funkciu znázorňujúcu, čo robia používatelia počas záťažového testu. Load Test Analyzer dovoľuje zobraziť podrobné informácie o používateľovi, môžete sa teda pozerať, ktoré testy či stránky sú spustené v okamihu špičky CPU alebo poklesu počtu požiadaviek za sekundu. Je taktiež vidieť, či u konkrétneho používateľa test prešiel alebo zhavaroval.


6

Naozajstné emulácie siete – Emuláciou siete je možné presne otestovať správanie aplikácie v pomalých sieťach a odhaliť tak prípadné problémy s výkonom skôr, než na ne narazia zákazníci. Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 použitý s edíciou Visual Studio Ultimate 2010 poskytuje modul Network Emulation, ktorý emuluje správanie ako sietí LAN, tak aj bezdrôtových sietí.


7

Výkonné 64-bitové testovanieVisual Studio Ultimate 2010 pridáva podporu pre spúšťanie testov na 32-bitovom alebo 64-bitovom CLR z prostredia Visual Studio alebo vzdialeného Load Agenta. Budete teda schopní využiť v testoch viac než 2 GB pamäte (keď ich budete spúšťať na 64-bitovom CLR) a predovšetkým testovať svoje aplikácie na 64-bitovom CLR.


8

Mnoho doplnkových modulov pre záťažové testy – Ak potrebujete otestovať kód v konkrétnom okamihu záťažového testu, je najlepšie napísať si doplnkový modul. Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 použitý s edíciou Visual Studio Ultimate 2010 umožňuje vytvárať opakovane použiteľné doplnkové moduly jednoducho a bez námahy.


9

Záťažové testy dostupné všetkým členom tímu – Špecializovaní testeri môžu zdieľať testovaciu infraštruktúru s vývojovými tímami a sprístupniť záťažové testy ďalším členom tímu. Zaradením testov výkonnosti a škálovateľnosti do skorých štádií životného cyklu aplikácie sa dá predísť závažnejším problémom s úzkymi miestami výkonu kódu.


10

Kvalitné prehľady o výkonnostných trendoch – Integrácia s aplikáciou Microsoft Excel umožňuje vytvárať zostavy porovnávajúce výkon na základe záťažových testov. Vyberiete si súbor testov, ktoré sa majú spustiť a súbor čítačov a necháte si automaticky vygenerovať zostavy. Tým získate kvalitné prehľady o tom, kam smeruje výkon v priebehu životného cyklu a môžete včas podniknúť kroky na nápravu problémov s výkonom.