Visual Studio 2010 Premium

Visual Studio 2010 Premium je ucelený balík nástrojov pre vývoj veľmi kvalitných, škálovateľných aplikácií.

Popis: Visual Studio 2010 Premium poskytuje integrované prostredie, ktoré zjednodušuje vývoj aplikácií a jeho pokročilé nástroje sa dokážu porátať aj s tými najzložitejšími problémami. Pracujú tak, ako pracujete vy a zvyšujú produktivitu jednotlivcov a celého tímu, či už píšete kód, budujete databázy, testujete či ladíte. Výkonné nástroje pre návrh a vývoj vám dovolia naplno uplatniť tvorivé schopnosti a premeniť vízie na skutočnosť. Môžete úplne ovládať zdrojový kód a zaistiť, že vaše aplikácie a databázy budú vždy synchronizované. Pokročilá analýza kódu pomáha zabrániť vzniku chýb počas vývoja a vyspelé nástroje na testovanie a ladenie dovoľujú jednoducho a rýchlo nájsť a opraviť akúkoľvek chybu.

Ukázka grafického uživatelského rozhraní
Visual Studio 2010 Premium

Hlavné vlastnosti a výhody

1

Automatizované regresné testovanie používateľského rozhrania – Modul Coded UI Tests umožňuje automatizovať testovanie prvkov používateľského rozhrania v aplikáciách na báze webu, Windows Forms a Windows Presentation Foundation.


2

Určenie testov, ktoré je treba spustiť po úpravách kódu – Modul Test Impact Analysis vypíše zoznam odporúčaných testov, ktoré sa majú spustiť po určitej zmene kódu, a tak urýchľuje verifikáciu kódu.


3

Jednoduchší databázový vývoj offline – V životnom cykle databázového kódu sa dajú použiť tie isté nástroje ako pre aplikačný kód. Patrí sem vývoj databázových schém offline, využitie systému správy zdrojového kódu na uchovanie verziovaných informácií o databázovej schéme, zapojenie do metodologických procesov ako Agile a využitie súvisiacich položiek určených na spracovanie (work items).


4

Odhalenie bežných programátorských chýb – Modul Code Analysis sa teraz dá veľmi rýchlo a jednoducho konfigurovať súbormi pravidiel zameranými na konkrétne scenáre alebo oblasti. Ak uplatníte svoj súbor pravidiel prostredníctvom politiky check-in pri analýze kódu, obmedzíte počet bežných programátorských chýb v aplikácii alebo databázovom kóde, ktoré sa dostanú do výroby.


5

Generovanie realistických testovacích dát – Modul Data Generation naplní testovacie databázy dátami, ktoré zodpovedajú schéme databázy, ale nemajú žiadny vzťah k produkčným dátam.


6

Generovanie kódu zo spôsobu použitia uľahčuje Test Driven Development (TDD, vývoj riadený testami) – Visual Studio 2010 vygeneruje všetok kód nevyhnutný pre preklad a spustenie unit testov na pozadí.


7

Tvorba riešení pre spoluprácu, ktoré využívajú SharePoint – Visual Studio 2010 novo podporuje vývoj pre SharePoint, vďaka nástrojom pre Web Parts, Lists, Workflows, Events atď. Môžete teda pre svoju firmu vytvárať skvelé prispôsobiteľné riešenia pre spoluprácu.


8

Zostavovanie aplikácií určených pre beh v cloude pomocou nástrojov pre Windows Azure – Visual Studio 2010 poskytuje nástroje potrebné pre jednoduchý vývoj pre Windows Azure. Integrované šablóny projektov, hladké ladenie a publikovanie jediným kliknutím vám dovolia sústrediť pozornosť len na novú aplikáciu.


9

Nový editor na báze WPF ponúka bohatú vizualizáciu kódu – Dobré vizualizačné schopnosti Windows Presentation Foundation v novom editore Visual Studio 2010 váš kód patrične vyšperkujú.


10

Zahŕňa predplatné MSDN – Nerobte si starosti s tým, či dokážete posúdiť rôzne možnosti licencovania platformy pre vaše aplikácie. Rýchly prístup k rozsiahlej podpore zo strany spoločnosti Microsoft a komunity pomáha programátorom a testerom s riešením zložitých problémov.