Visual Studio 2010 Professional

Visual Studio 2010 Professional je nevyhnutný nástroj pre základné úlohy vývoja a pomáha programátorom jednoducho implementovať ich nápady.

Popis: Visual Studio 2010 Professional je integrované prostredie, ktoré zjednodušuje tvorbu, ladenie a nasadzovanie aplikácií. Výkonné nástroje pre návrh a možnosť priamej spolupráce dizajnérov a vývojárov vám dovolia naplno uplatniť tvorivé schopnosti a premeniť vízie na skutočnosť. Písanie kódu je rýchlejšie, zužitkujete svoje doterajšie schopnosti, prostredie si môžete prispôsobiť podľa svojich zvyklostí a hotové aplikácie je možné prevádzkovať na rôznych platformách (vrátane SharePoint a Cloud), ktorých počet stále narastá. Integrovaná podpora vývoja riadeného testami (Test Driven Development) a nové ladiace nástroje pomáhajú jednoducho a rýchlo odhaliť a opraviť chyby a zaisťujú tak vysokú kvalitu hotových aplikácií.

Ukázka grafického uživatelského rozhraní
Visual Studio 2010 Professional

Hlavné vlastnosti a výhody

1

Tvorba riešení pre spoluprácu, ktoré využívajú SharePoint – Visual Studio 2010 novo podporuje vývoj pre SharePoint, vďaka nástrojom pre Web Parts, Lists, Workflows, Events atď. Môžete teda pre svoju firmu vytvárať skvelé prispôsobiteľné riešenia pre spoluprácu.


2

Tvorba veľmi výkonných aplikácií pre Windows 7 natívne v C++ – Visual Studio 2010 má vstavané nástroje pre vývoj pre Windows 7, ako komponenty pre technológiu multitouch a pre používateľské rozhrania typu „ribbon“, vďaka ktorým udržíte krok s Windows 7.


3

Jednoduchšia tvorba aplikácií RIA a WPF s dizajnérmi a väzbou dát pomocou myši (drag and drop data binding) – Vysoko funkčné pracovné plochy a hladký pracovný postup pomáhajú dizajnérom a vývojárom vytvárať neprekonateľné používateľské rozhrania. S novou väzbou dát pomocou myši (drag-and-drop data binding) do Windows Presentation Foundation a Silverlight je tvorba aplikácií pre Windows a Rich Internet Applications oveľa jednoduchšia a rýchlejšia.


4

Nový editor na báze WPF ponúka bohatú vizualizáciu kódu – Dobré vizualizačné schopnosti Windows Presentation Foundation v novom editore Visual Studio 2010 váš kód patrične vyšperkujú.


5

Zostavovanie aplikácií určených pre beh v cloude pomocou nástrojov pre Windows Azure – Visual Studio 2010 poskytuje nástroje potrebné pre jednoduchý vývoj pre Windows Azure. Integrované šablóny projektov, hladké ladenie a publikovanie jediným kliknutím vám dovolia sústrediť pozornosť len na novú aplikáciu.


6

Jednoduchá paralelizácia aplikačných procesov vďaka Parallel Library a Concurrency Runtime – Parallel Library umožňuje ihneď paralelizovať bloky existujúceho kódu. Parallel LINQ (PLINQ) je možné využiť na zvýšenie výkonu deklaratívnych dopytov v pamäti. Programátori v C++ majú k dispozícii nový runtime pre aplikácie na platforme Windows, ktorý zaisťuje jednoduchú natívnu súbežnosť, takže môžu vo svojich aplikáciách uplatniť škálovateľný a udržovateľný paralelizmus.


7

Integrovaná podpora pre Model-View-Controller pattern – Visual Studio 2010 poskytuje prvotriednu podporu pre Model-View-Controller (MVC). Táto rozšírená metóda oddelenia a rozčlenenia komponentov aplikácie prispieva k lepšie udržovateľnému, testovateľnému a opakovane použiteľnému kódu.


8

Možnosť zjednodušeného nasadenia aplikácií a webových serverov – Webové aplikácie presuniete do produkčného prostredia jediným kliknutím. Visual Studio 2010 prenesie kód, nastavenie IIS a databázovú schému.


9

Generovanie kódu zo spôsobu použitia uľahčuje Test Driven Development (TDD, vývoj riadený testami) – Visual Studio 2010 vygeneruje všetok kód nevyhnutný pre preklad a spustenie unit testov na pozadí.


10

Zahŕňa predplatné MSDN – Nerobte si starosti s tým, či dokážete posúdiť rôzne možnosti licencovania platformy pre vaše aplikácie. Rýchly prístup k rozsiahlej podpore zo strany spoločnosti Microsoft a komunity pomáha programátorom a testerom s riešením zložitých problémov.